2.6.3. Списання цільових зарахувань з карти іншого банку на Карту для виплат регулярним платежем

2.6.3.1. Ці Умови надання АТ КБ «ПриватБанк» (далі - Банк) послуги «Списання цільових зарахувань з карти іншого банку на Карту для виплат регулярним платежем» (далі - Послуга) і документ про підключення (Чек), в сукупності є укладеним між Клієнтом і Банком (Договором банківського обслуговування (Договір).

2.6.3.2. Банк надає послугу Клієнтам - фізичним особам за умови що вони є власниками активної платіжної картки систем Visa, Mastercard, емітованих на території України для операцій з національною валютою України будь-яким українським банком за винятком АТ КБ «ПриватБанк» (далі - Карта для списань) та активної Карти для виплат емітованої АТ КБ «ПриватБанк».

2.6.3.3.Порядок підключення до Послуги. Плата за Послугу.

2.6.3.3.1. Підключення Клієнта до Послуги здійснюється за такою процедурою:

- у відділенні Банку (через pos-термінал) або використовуючи інтерфейс АТМ, Клієнт інформує про своє бажання підключитися до Послуги;
- у відповідному меню АТМ Клієнт вводить бажані параметри для регулярних списань (дату списання, суму), а також номер Картки для списань або повідомляє зазначену інформацію працівнику Банку у відділенні;
- введенням ПІН-коду Карти для списань, Клієнт підтверджує правильність повідомленої (самостійно введеної в АТМ) інформації;
- після введення ПІН-коду, для перевірки активності Карти для списання, Карти для виплат, правильності інформації, а також з метою підтвердження згоди Клієнта на підключення до Послуги, Банк, за дорученням Клієнта проводить транзакцію зі списання суми в розмірі від 1 грн до 10 грн. з Карти для списань і поповнює на списану суму Карту для виплат;
- у разі успішного проходження транзакції Клієнт отримує Чек, що підтверджує його підключення до Послуги.

2.6.3.3.2. Банк підключає Клієнта до Послуги за таких умов:

- сума бажаного регулярного списання з Карти для списань не перевищує 10 000 грн. в місяць;
- Клієнт замовляє Послугу не більше ніж для двох Карт для списань, з кожної карти для списань можливо встановити два платежі, при цьому максимальна сума всіх платежів не більше 20 000 грн в місяць.

2.6.3.3.3. Плата за Послугу здійснюється згідно з Тарифами, зазначеним у Додатку №1.

2.6.3.4. Порядок здійснення регулярних списань.

2.6.3.4.1. При настанні зазначеної Клієнтом при підключенні до Послуги дати регулярних списань, Банк відправляє в банк-емітент Карти для списань запит на списання суми, зазначеної Клієнтом. Того ж дня, Банк виробляє зарахування цієї суми на клієнтську Карту для виплат за рахунок власних коштів;

2.6.3.4.2. У разі відсутності відшкодування від банку емітента Карти для списань протягом 5-ти банківських днів після зарахування на Карту для виплат, Банк здійснює списання на свою користь з Карти для виплат/карти «Універсальна» у розмірі раніше отриманої Клієнтом суми регулярного платежу. У разі відсутності (недостатності) коштів на Карті для виплат/карті «Універсальна», відсутня сума вважається овердрафтового кредиту Клієнта, який він зобов'язується погасити відповідно до умов овердрафту для відповідного виду карти.

2.6.3.4.3. Клієнт має право змінити параметри регулярного платежу (дата і / або суму) в Приват24 або у відділенні банку.

2.6.3.5. Термін дії.

- Ця угода набуває чинності з моменту приєднання до нього Клієнта, і діє один рік. Угода продовжується щороку на такий же період, якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного періоду дії Договору жодна із сторін не повідомить іншу письмово про його розірвання.

Додаток №1

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Роздрібний бізнес Оформлення Картки для виплат Не тарифікується
2 Роздрібний бізнес Списання регулярного платежу та зарахування на Картку для виплат (в т.ч. активація списання регулярного платежу) Не тарифікується