2.1.4. Використання картки

Сторони узгодили наступні права та обов'язки щодо використання Електронних платіжних засобів (далі — Картка (Картки)):

2.1.4.1. Загальні положення:

2.1.4.1.1. Порядок здійснення операцій з використанням Картки регулюється чинним законодавством України, нормами Міжнародних платіжних систем Visa International, MasterCard International, Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), UnionPay International Co., Ltd. та цим Договором.

2.1.4.1.2. Картка може бути використана Клієнтом (Власником рахунку/Держателем Картки/ Довіреною особою Клієнта) для оплати товарів і послуг, отримання / внесення готівкових грошових коштів у банківських установах і через банкомати, здійснення операцій у віддалених каналах обслуговування, з метою інших банківських операцій, передбачених чинним законодавством та Договором.

2.1.4.1.3. Картка є власністю Банку і видається Клієнту у тимчасове користування.

2.1.4.2. Права Банку:

2.1.4.2.1. Банк має право випадках, не заборонених чинним законодавством та правилами Міжнародних платіжних систем, в будь-який момент на власний розсуд без додаткового узгодження із Клієнтом змінювати набір операцій, послуг і функцій, які виконуються з використанням Картки.

2.1.4.2.2. Банк має право призупинити дію Картки, а також відмовити в продовженні строку дії Картки при здійсненні операцій, що суперечать умовам цього Договору, інтересам Клієнта або Банку, з використанням Картки або нанесеної на них інформації.

2.1.4.2.3. У випадках порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України та/ або умов даного Договору та/або у разі виникнення Несанкціонованого овердрафту Банк має право зупинити здійснення розрахунків за Карткою (заблокувати Картку) та/або визнати Картку недійсною до моменту усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або у становленій Банком частині у разі невиконання Клієнтом  своїх боргових зобов'язань та інших зобов'язань за цим Договором.

2.1.4.2.4. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні Картки "Універсальна" або Картки Універсальна рівня GOLD в разі, якщо за останні 30 днів Клієнтом вже було оформлено шість або більше Карток для виплат, Карток для виплат рівня GOLD, Карток "Універсальна", Карток "Універсальна" рівня GOLD. Період дії обмеження - 1 рік (365 днів).

2.1.4.2.5. Банк має право відмовити в оформленні додаткової Картки “Універсальна”, “Універсальна GOLD”, картки преміального класу (Platinum, World Black Edition, Visa Signature, World Elite, Infinite), на довірену особу в разі, якщо на цю особу, на момент проведення операції, вже оформлено три і більше Карток цих же типів.

2.1.4.2.6. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні Преміальної Картки (Platinum, World Black Edition, Visa Signature, World Elite, Infinite) в разі, якщо Клієнтом вже було оформлено п'ять або більше карток відповідного рівня.

2.1.4.2.7. Банк має право передавати роботодавцю персональні дані Держателя Картки при  зарахуванні коштів  на поточний рахунок Картки через послуги Масові виплати і Зарплатний проект.

2.1.4.2.8. Банк має право встановлювати ліміти на проведення операцій по Картці з повідомленням Клієнта в звіті по поточному рахунку Картки, через інформаційні стенди відділень Банку та офіційний сайт Банку.

2.1.4.2.9. При перевитраті платіжного ліміту Банк має право зупинити здійснення розрахунків за Карткою (заблокувати Картку) до моменту усунення перевитрати.

2.1.4.2.10. Банк має право на отримання винагороди за обслуговування/перевипуск Картки у розмірі, встановленому Тарифами Банку/Пам'яткою Клієнта (по Преміальних картках - за відкриття, річне, щомісячне обслуговування поточного рахунку) у розмірі, встановленому цим Договором, Тарифами Банку/Пам'яткою Клієнта.

2.1.4.3.Обов'язки Банку:

2.1.4.3.1. Замість втраченої/технічно несправної Картки Банк зобов'язаний видати Клієнту нову Картку.

2.1.4.4. Права Клієнта:

2.1.4.4.1. Клієнт має право оформити додаткову Картку на своє ім'я, а також надати доступ до свого поточного рахунку Довіреній особі (Довіреним особам).

При наданні Клієнтом в Банк необхідного пакету документів Банк приймає рішення про відкриття Клієнту або Довіреним особам додаткової Картки. Клієнт може оформити додаткову Картку у відділенні Банку та самостійно за допомогою банкомату, Системи “Приват24” або звернувшись до співробітника Банку здійснити прив'язку додаткової картки до основного рахунку.

Для припинення доступу Довіреної особи до рахунку Клієнта, Клієнт зобов'язується  закрити Картку, відкриту на Довірену особу.

2.1.4.4.2. Клієнт дає свою згоду на те, що за замовчуванням Банк приймає рішення щодо можливості використання Картки в мережі Інтернет. Банк має право відмовити у використанні Картки в мережі Інтернет, а також при здійсненні ризикових операцій.

2.1.4.4.3. Клієнт має право отримувати виписки про стан поточного рахунку і про проведені за поточним рахунком операції.

2.1.4.4.4. Клієнт має право шляхом звернення до Банку особисто за допомогою Системи “Приват24”, за телефоном 3700 (безкоштовно по Україні), +38 073 (050, 098) 9000002 (для VIP-клієнтів), +38 073 716 11 31 (для дзвінків з-за кордону):

- доручати Банку блокувати/розблокувати кошти, що знаходяться на відповідному поточному рахунку Клієнта,

- змінювати ліміт на одержання готівки, здійснення інших операцій за Карткою протягом місяця, тижня, доби;

- країни, дозволені для здійснення операцій по Картці.

2.1.4.4.5. Клієнт має право  отримати можливість здійснення операцій електронної комерції та мото-операцій, як за рахунок власних коштів, так і за рахунок редитних коштів на кредитній Картці. Банк приймає рішення про зміну режиму використання Картки після подачі Клієнтом заяви в Системі «"Приват24".

2.1.4.4.6. Клієнт має право користуватися споживчими кредитами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка" в торгово-сервісних підприємствах та/або інтернет-магазинах, з якими Банк уклав договір про співпрацю, а також Клієнт має право отримати кредитні кошти на Картку у відділенні Банку та/або через канали самообслуговування. Детальніше про умови кредитів описано в підрозділі 2.7.1. Оплата частинами і Миттєва розстрочка.

2.1.4.5. Обов'язки Клієнта

2.1.4.5.1. Клієнт зобов'язаний не передавати Картки, ПІНи, постійний пароль, одноразові паролі і контрольну інформацію третім особам, не використовувати Картки або нанесені на них дані в цілях, не передбачених цим Договором, або що суперечать чинному законодавству.

2.1.4.5.2. Клієнт зобов'язаний вживати необхідних заходів для запобігання втрати, пошкодження, викрадення Картки, доступу третіх осіб до Картки, в тому числі до інформації, нанесеної на неї.

2.1.4.5.3. Клієнт зобов'язаний не здійснювати операції з використанням реквізитів Картки після закінчення строку її дії, а також Картки, заявленої як втраченої.

2.1.4.5.4. Клієнт зобов'язаний стежити за витратою коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникнення Несанкціонованого овердрафту.

2.1.4.5.5. У разі виникнення заборгованості по поточному рахунку Картки в результаті курсової різниці, технічних помилок у роботі обладнання та в інших випадках Клієнт зобов'язується погасити заборгованість протягом 30 днів з моменту її виникнення.

2.1.4.5.6. Клієнт зобов'язаний інформувати Банк та правоохоронні органи про факти втрати Картки, ПІНу або отримання інформації про їх незаконне використання. При настанні вищевказаних випадків необхідно звернутися у відділення Банку або за телефоном 3700 (безкоштовно по Україні),+38 073 (050, 098) 9000002 (для VIP-клієнтів), +38 073 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону).

2.1.4.5.7. Клієнт зобов'язаний письмово доручати Банку постановку Картки в Стоп-лист Платіжної системи.

2.1.4.5.8. У разі втрати/крадіжки Фінансового номеру телефону або зміни номера телефону, який є Фінансовим, Клієнт зобов'язується негайно інформувати Банк.

2.1.4.5.9. Клієнт зобов'язаний заблокувати Картку перед подачею претензії до Банку щодо несанкціонованих операцій по ній.

2.1.4.5.10. При виявленні Картки, раніше заявленої як втраченої, Клієнт зобов'язаний  негайно  інформувати про це Банк.

2.1.4.5.11. У разі оформлення Золотої картки, Клієнт зобов'язаний сплачувати щомісячну комісію за обслуговування Золотої картки у встановленому Банком розмірі. 

2.1.4.5.12. Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошових коштів (власних та кредитних) з поточних рахунків Клієнта в межах сум, що підлягають сплаті Банку в рамках сплати щомісячної комісії за обслуговування Золотої картки, при настанні строків платежів.

2.1.4.5.13. Списання платежу проводиться в разі наявності на рахунку Клієнта всієї суми щомісячної комісії за обслуговування Золотої картки.  Банк проводить списання коштів у грошовій одиниці України / іноземній валюті з будь-якого рахунку Клієнта у розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в іноземній валюті / національній валюті України за договором, і продаж іноземної валюти на Міжбанківському Валютному Ринку України.

2.1.4.5.14. У разі закриття останньої Золотої картки до дати сплати комісії за надані послуги за поточний місяць, комісія за обслуговування Золотої картки не нараховується. 

2.1.4.6. Використання Картки

2.1.4.6.1. Карткою має право користуватися тільки Клієнт. Використання Картки в торговій точці, пункті видачі готівки, касі тощо повинно здійснюватися в присутності Клієнта.

2.1.4.6.2. Здійснення операцій з використанням Картки через пристрої самообслуговування Банку, передбачених Договором, може бути обмежено в пристроях інших банків.

2.1.4.6.3. Місця прийому Картки до оплати або використання відзначені логотипом, що відповідає відповідній платіжній системі: Visa, MasterCard, UNIONPAY, ПРОСТІР.

2.1.4.6.4. Картки типу Domestic можуть використовуватися тільки на території України.

2.1.4.6.5. Підставою для отримання готівки по Картці через банкомат є правильне введення ПІНа. У разі шестиразового невірного введення ПІНу Картка автоматично блокується. У цьому випадку необхідно змінити ПІН-код за допомогою Системи “Приват24” (меню "Налаштування - Змінити ПІН-код"), за допомогою дзвінка  в Банк на номер 3700.

2.1.4.6.6. За Картками миттєвого випуску можливі тільки операції в банкоматах і терміналах (банківських і торгових) з введенням ПІНу.

2.1.4.6.7. При здійсненні платіжних операцій (переказ грошових коштів на свої рахунки, поповнення номера мобільного телефону, отримання готівкових грошових коштів), які не перевищують встановлених Банком лімітів, уведення ПІНа  не потрібно.

2.1.4.6.8. Операція з отримання готівкових коштів у банкоматі вважається правильно здійсненою і не може бути скасована за умови виконання усіх необхідних для її здійснення дій: введення Картки у щілину банкомата, набір ПІН-коду, вибір і підтвердження здійсненої операції.

2.1.4.6.9. По Інтернет-картці видача готівкових коштів не здійснюється за винятком видачі залишку коштів з поточного рахунку у касі Банку у момент закриття поточного рахунку.

2.1.4.6.10. При використанні Картки для оплати товарів/послуг Клієнт зобов'язаний підписати розрахунковий документ (якщо це передбачено порядком здійснення операції), попередньо впевнившись, що у цьому документі правильно зазначений номер Картки, сума, валюта і дата операції. Держатель Картки  відповідає за правильність зазначеної у цих документах інформації.

2.1.4.6.11. Якщо оплачені з використанням  Картки товар/послуга повернені або не отримані, Клієнт з метою повернення коштів зобов'язується отримати від працівника торгової точки, у якій відбулась оплата, Фіскальний касовий чек видачі коштів (розрахунковий документ), який містить номер Картки й суму, що підлягає поверненню. Повернення вартості товару / послуги здійснюється торговою точкою шляхом зарахування суми на поточний рахунок Клієнта протягом 45 днів після оформлення Фіскального касового чеку видачі коштів.

Якщо оплата здійснювалась у точці-партнері програми "Бонус Плюс" - сума повертається Клієнту без урахування бонусів, що були зараховані при оплаті за товар. Бонуси залишаються на бонусному рахунку. При частковому поверненні товару торгова точка вказує суму для повернення з урахуванням бонусів, що були нараховані Клієнту, які залишаються на його бонусному рахунку.

2.1.4.6.12. Для оплати товару/послуги через Інтернет Клієнт повинен вказати її тип, номер та строк дії у відповідні поля запиту, а також іншу інформацію у разі потреби. При здійсненні операції з використанням технології двофакторної аутентифікації з метою отримання динамічного пароля необхідною умовою для здійснення операції з Карткою є надання Клієнтом інформації про номер мобільного телефону. 

2.1.4.6.13. Зарахування коштів на поточний рахунок здійснюється за номером Картки / рахунку / IBAN і може здійснюватися шляхом внесення готівкових коштів в касу Банку або перерахуванням з рахунків в інших банках, за допомогою переказу грошових коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної особи, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.4.6.14. У випадку, якщо валюта операції, що проводиться, відрізняється від валюти поточного рахунку, сума операції конвертується у валюту рахунку за обмінним курсом Банку, що діє на дату проведення Банком операції, або за обмінним курсом, що встановлюється тим банком, фінансовою установою або платіжною системою та/ або мережею, через які така операція проводиться.

2.1.4.7. Безконтактний платіжний інтерфейс

2.1.4.7.1. Клієнт має право здійснювати операції за допомогою Безконтактного платіжного інтерфейсу (платіжні операції, в тому числі зняття готівки, отримання інформації про наявність грошових коштів на його рахунках без присутності Картки в  банкоматі тощо).

2.1.4.7.2. Процедура ідентифікації Клієнта, який бажає скористатися Безконтактним платіжним інтерфейсом, здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, що передбачені між Банком та Клієнтом (Фінансовий номер телефону Клієнта, ПІН (у випадку, якщо встановлений на рахунку Клієнта), одноразові (динамічні) паролі, QR-код, в тому числі сформований за допомогою системи інтернет-банкінгу, CVV/CVC-кодів, тощо). 

2.1.4.8. Перевипуск Картки

2.1.4.8.1. За 10-45 днів до моменту закінчення терміну дії картки Банк повідомляє Клієнта шляхом відображення інформації в ТСО, Системі "Приват24", АТМ, e-mail, SMS-повідомленням на Фінансовий номер телефону Клієнта про закінчення терміну дії Картки.

2.1.4.8.2. Для отримання нової Картки у зв'язку із закінченням строку дії, Клієнт зобов'язується звернутися до Банку до закінчення останнього місяця терміну, зазначеного на Картці. При цьому за перевипуск Картки може стягуватися винагорода згідно чинних тарифів Банк. 

2.1.4.8.3. Замовлені Клієнтом Картки, в тому числі продовжені на новий строк, але не отримані, зберігаються в Банку для видачі Клієнту не більше 6-ти місяців, після чого Банк має право їх знищити.

2.1.4.9. Інформування

2.1.4.9.1. При здійсненні операції Банк інформує Клієнта про курс валют на момент проведення операції через SMS-повідомлення або повідомлення у мобільному додатку "Приват24".

2.1.4.10. Оскарження операцій із використанням Картки

2.1.4.10.1. Клієнт має право оскаржити в Міжнародних платіжних системах (VISA, MasterCard та ін.) операцію з використанням Картки або реквізитів Картки. Для цього Клієнт звертається в Банк як до учасника арбітражного процесу з письмовою заявою ініціювати арбітражний процес і гарантіями відшкодування витрат Банку. При цьому Банк ініціює арбітражний процес за умови, що така заява подана Клієнтом не пізніше 35 днів для платіжної системи MasterCard та 25 днів - для VISA з дня отримання Банком second presentment (відповідь від еквайера відносно операції, яка оскаржується).

2.1.4.10.2. Сторони узгодили, що Банк проводить претензійну роботу щодо оскарження операцій за умови, що розмір спірної операції становить більше, ніж 155 грн. У випадку, якщо операція здійснена в іншій валюті, гранична сума визначається шляхом її конвертації в валюту операції за офіційним курсом НБУ, що діє на дату проведення Банком операції, або за обмінним курсом, що встановлюється тим банком, фінансовою установою або Платіжною системою та/ або мережею, через які така операція проводилась.

2.1.4.10.3. У разі програшу Банком арбітражного процесу при оскарженні транзакції в МПС, ініційованого Клієнтом, згідно п.2.1.4.10.1. цього Договору, Клієнт зобов'язується сплатити Банку штраф у гривні, в розмірі еквівалентному 500 доларів США за офіційним курсом НБУ на день оплати. А також, відшкодовує Банку додаткові витрати, понесені Банком в процесі оскарження транзакції. Платежі Клієнта, передбачені цим пунктом, Клієнт доручає Банку списати з його поточного рахунку в дату виникнення у Банку таких вимог до Клієнта (здійснити договірне списання). В разі виграшу Арбітражу штраф повертається.

2.1.4.10.4. Суми коштів по операціях, які оскаржуються Клієнтом, повертаються на поточний рахунок Клієнта після повного врегулювання питання з протилежною стороною - банком, який представив операцію до оплати, відповідно до Правил Міжнародних платіжних систем.

2.1.4.10.5. В разі виявлення Банком фактів здійснення транзакції з порушенням Правил Міжнародних платіжних систем, яка призвела до виникнення на поточному рахунку Клієнта несанкціонованого овердрафту, та в разі неможливості Банку зв'язатися з Клієнтом за відомими Банку контактними даними Клієнта, такий Клієнт доручає Банку здійснити оскарження транзакції в Міжнародних платіжних системах без подання Клієнтом заяви, передбаченої п.2.1.4.10.1. цього Договору.

2.1.4.10.6. У разі якщо Торговець підозрюється Банком в шахрайських діях (в т.ч. непрозорому інформуванні щодо вартості послуг/тарифів до проведення оплати та ін.), Клієнт доручає Банку здійснити оскарження транзакції, здійсненої у такого Торговця, в Міжнародних платіжних системах без подання Клієнтом заяви, передбаченої п. 2.1.4.10.1 цих Умов та Правил.

2.1.4.11. Вимоги безпеки:

2.1.4.11.1. У випадку втрати Картки/ПІНу/постійного пароля/одноразових паролів/мобільної сім-картки із Фінансовим номером телефону Клієнта або виникнення у Клієнта підозри, що Картка/ПІН/постійний пароль/одноразові паролі/Фінансовий номер телефону могли бути втрачені, або виникнення ризику несанкціонованого використання Картки/ПІНу/постійного пароля/одноразових паролів/Фінансового номера телефону Клієнт негайно зобов'язаний виконати одну з таких дій:

- звернутися до відділення Банку, в чат-онлайн або за телефоном: 3700 (безкоштовно по Україні), +38 073 (050, 098) 9000002 (для VIP-клієнтів),+38 073 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону) і заявити про такий факт;

- якщо Картка підключена до послуги ”Інформування про транзакції”, виконати дії, необхідні для блокування Картки відповідно до інструкцій з використання послуги;

- якщо Картка підключена до Системи “Приват24” виконати дії, необхідні для блокування Картки відповідно до інструкцій з використання  Системи “Приват24”.

2.1.4.11.2. Для призупинення або попередження будь-яких незаконних або не узгоджених із Банком дій з Карткою Клієнт доручає Банку в будь-який час і без укладення будь-яких додаткових угод:

- Призупинити або припинити дію Картки або

- Відмовити в її продовженні, заміні або видачі нової Картки або

- Надати доручення будь-якому учаснику Міжнародних платіжних систем вилучити Картку, в разі, якщо:

- Клієнт  більше одного разу звертається в Банк і заявляє про втрату/крадіжку Картки і при цьому по даній Картці до моменту її фактичного блокування в системі авторизації Банку та постановки в Стоп-лист здійснювалися операції, від яких пізніше Клієнт пізніше  відмовився, або

- Клієнт  більше одного разу допустив прострочення погашення Мінімального обов'язкового платежу.

2.1.4.11.3. При підозрі на шахрайство по відношенню до Клієнта Банк має право без попереднього узгодження з Клієнтом змінити ПІН по Картці Клієнта, надіславши новий ПІН через смс-повідомлення на Фінансовий номер телефона Клієнта.

2.1.4.11.4. Банк при зверненні Клієнта приймає рішення про постановку Картки до Стоп-листа. При цьому Клієнт зобов'язується сплатити комісію відповідно до Тарифів МПС.

2.1.4.12. Відповідальність Сторін:

2.1.4.12.1. Банк не несе відповідальність:

- у разі відмови Торговця у здійсненні операцій оплати товарів/послуг з використанням Картки  через відмову Клієнта від введення ПІНа та/або з причини необхідності додаткової перевірки правомірності здійснення операції;

- за введення Торговцем додаткових винагород за оплату товарів/послуг з використанням Картки;

- за обмеження щодо суми здійснюваних  операцій і за порядок ідентифікації Держателя Картки, що застосовуються Торговцем та/або іншими банками.

2.1.4.12.2. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за виникнення конфліктних ситуацій поза сферою його контролю, пов'язаних зі збоями в роботі систем оплати, розрахунків, обробки і передачі даних, а також, якщо картка не була прийнята до оплати третіми особами.   

2.1.4.12.3. Банк не несе відповідальності за операції, що супроводжуються правильним введенням ПІНа або нанесених на Картці даних.

2.1.4.12.4. Клієнт несе повну відповідальність за усі операції, які здійснюються за допомогою Карток, які є Електронним платіжним засобом, емітованим для обслуговування його рахунку. 

2.1.4.12.5. Клієнт несе повну відповідальність за несанкціоноване отримання грошових коштів з рахунку третіми особами, в разі, якщо його дії або бездіяльність призвели до втрати Картки, розголошенню ПІНа або іншої інформації, яка дає можливість ініціювати платіжну операцію.

2.1.4.12.6. Клієнт несе відповідальність за всі операції (в тому числі операції у сфері електронної комерції, мото-операції), що здійснюються з Картками, у тому числі наданими Банком його Довіреним особам.

2.1.4.12.7. Неотримання виписки або її несвоєчасне отримання не звільняє Клієнта від виконання своїх зобов'язань за Договором.

2.1.4.12.8. У разі, якщо Клієнт дає згоду на проведення операцій з Картками або нанесеними на них даними поза полем його зору, він несе повну відповідальність за їх можливе шахрайське використання надалі.

2.1.4.12.9. Клієнт несе відповідальність за всі операції, що супроводжуються авторизацією, включаючи операції, що супроводжуються правильним введенням нанесених на Картці даних, до моменту звернення Клієнта в Банк та блокування Картки і за всі операції, які не супроводжуються авторизацією, до моменту постановки Картки в Стоп-лист Платіжною системою.

2.1.4.12.10. Клієнт несе відповідальність за всі операції, здійснені в межах лімітів, збільшених за розпорядженням Клієнта (за зверненням до Служби допомоги Банку).

2.1.4.13. Бонус-плюc

2.1.4.13.1. Банк перераховує грошові кошти в сумі нарахованих бонусів ТСП- парнеру в разі звернення Держателя картки «Бонус Плюс» і наявності необхідної суми бонусів для здійснення покупки. У разі, якщо по бонусному рахунку Клієнта не здійснюються операції (поповнення або трата бонусів), Банк має право на винагороду за обслуговування рахунку відповідно до встановлених тарифів. При цьому Клієнт доручає Банку здійснити списання коштів з бонусного рахунку.

2.1.4.13.2.  Банк має право зараховувати на додатковий  рахунок Бонуси, отримані від здійснення видаткових операцій в торгово- сервісній мережі, що бере участь в спільній програмі «Бонус Плюс», а також надавати Клієнту інформацію про доступний обсяг бонусів і забезпечувати можливість їх використання при оплаті товарів і послуг у торгово-сервісній мережі, що бере участь в спільній програмі «Бонус Плюс».

2.1.4.13.3.  У разі відсутності операції по Бонусному рахунку впродовж 500 останніх днів стягується тариф у розмірі 100 гривень/рік, але не більше залишку коштів на бонусному рахунку, без ПДВ; у розмірі 500 гривень/рік, але не більше залишку коштів на картці, без ПДВ в наступні роки.

2.1.4.13.4.  В разі закриття поточного рахунку за ініціативою Клієнта або Банку, Бонуси на Бонусному рахунку Клієнта анулюються та зараховуються на дохідний рахунок Банку.

2.1.4.14. Транзакції з альтернативної картки

2.1.4.14.1. В разі недостатності коштів на рахунку Електронного платіжного засобу Клієнта при здійсненні транзакції у POS-терміналі та за наявності у Клієнта інших альтернативних поточних рахунків, відкритих в Банку, Клієнт доручає Банку здійснити списання коштів із альтернативного поточного рахунку, на якому достатньо коштів для здійснення транзакції, як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів. При цьому інформація про альтернативний рахунок відображається на екрані POS-терміналу. Клієнт підтверджує здійснення транзакції із альтернативного рахунку шляхом введення ПІН-коду.

2.1.4.15. Послуги для Держателей Преміальних Карток:

2.1.4.15.1. Сервіси у подорожах

2.1.4.15.1.1. Держатель преміальної платіжної картки має право користуватись сервісами у подорожах: “Страхування подорожуючих”, “Fast Line”, “Обслуговування у VIP-терміналі”, “LoungeKey” тощо.

2.1.4.15.1.2. Детальна інформація про сервіси та умови їх отримання розміщена на офіційному сайті Банку за посиланнями:

для Держателей карток Platinum: https://privatbank.ua/vip/platinum#travels

для Держателей World Black Edition:  https://privatbank.ua/vip/world-black-edition#gads-12192

для Держателей Visa Signature: https://privatbank.ua/vip/signature#gads-13356

для Держателей World Elite: https://privatbank.ua/vip/world-elite#gads-12210

для Держателей Visa Infinite: https://privatbank.ua/vip/infinite#gads-12218

2.1.4.15.2. Послуга “Кімната переговорів”

2.1.4.15.2.1. Держатель  Картки Platinum, MasterCard World Black Edition, Visa Signature, MC World Elite, VISA Infinite мають право користуватися послугою “Кімната переговорів”, яка полягає у наданні Банком для проведення переговорів кімнати у відділенні Банку, де є підрозділ з VIP-обслуговування.

2.1.4.15.2.2. Тривалість користування кімнатою переговорів не більше 1 години та не виходить за межі робочого графіку відділення.

2.1.4.15.2.3. Надання супутніх банківських послуг при користуванні кімнатою перемовин здійснюється за відповідними тарифам.

2.1.4.15.2.4. Для отримання послуги Клієнт повинен звернутися до свого персонального менеджера або до Служби “Консьєрж-сервіс” за номером +38 073 (050, 098) 9000002.

2.1.4.15.2.5.Банк має право відмовити в наданні послуги, в тому числі без пояснення причин, за таких умов (але не виключно):

- якщо в бажаний час та/або місце вільна кімната відсутня;

- якщо Клієнт перевищує встановлену тривалість користування кімнатою;

- якщо Клієнт на думку Банку зловживає послугою та/або використовує її з метою, яка заборонена законодавством та/або внутрішніми банківськими правилами

- за наявності інших обставин на розсуд Банку.

2.1.4.15.3. Служба “Консьєрж-Сервіс”

2.1.4.15.3.1. Держатель  Картки Platinum, Mastercard World Black Edition, Visa Signature, Mastercard World Elite і Visa Infinite, а також Держатель Додаткової до преміальної картки рівня Gold з метою отримання консультацій з питань банківського обслуговування (інформація про залишок коштів на рахунках, блокування карток у разі втрати, зміні ліміту видаткових операцій тощо), організації придбання квитків, бронювання готелів тощо має право користуватися цілодобовою послугою "Консьєрж-Сервіс". Обсяг та порядок надання послуги "Консьєрж-Сервіс" у галузях, що не регулюється вимогами Міжнародних Платіжних Систем, визначається цими Умовами та Правилами. Держатель преміальної платіжної картки Банку Visa Infinite має право користуватися послугою “Персональний консьєрж”.

2.1.4.15.3.2. Послуги "Консьєрж-Сервіс" та “Персональний консьєрж” надаються Клієнту в разі його звернення до Банку виключно такими каналами зв`язку:

+38 (050, 098, 073) 900 00 02 або 3700

vip@pb.ua

skype: privatbankvip

bot у Viber

bot у Telegram

2.1.4.15.3.3. Строки виконання доручення Клієнта, надання йому інформації за допомогою послуг "Консьєрж-Сервіс" та “Персональний консьєрж” встановлюються Банком одноосібно та залежать від обсягу, складності доручення, необхідності залучення третіх осіб тощо. Клієнт отримує інформацію по строку виконання під час прийняття доручення в роботу.

2.1.4.15.3.4. Банк має право в будь-який час відмовити Клієнту у наданні послуги “Консьєрж-сервіс” або “Персональний консьєрж” без пояснення причин, в тому числі, але не виключно, у таких випадках:

- Доручення Клієнта суперечать нормам моралі та/або вимогам законодавства, в тому числі законодавства іноземних країн, якщо звернення стосується виконання на території іноземної держави;

- Клієнт явно зловживає послугою “Консьєрж-сервіс”;

- Доручення або запити Клієнта пов’язані з комерційною діяльністю або отриманням

прибутку, крім перерахованих в описі послуг на сайті https://privatbank.ua/vip/konsyerzh-servis у категорії "Послуги для Бізнесу";

- Доручення або запити Клієнта передбачають обов’язки особистих помічників, виконання секретарских послуг;

- Доручення або запити Клієнта потребують спеціалізованих знань в окремих галузях (медичні послуги, фінансове консультування тощо). Наприклад, виконання масштабних або вузькоспеціалізованих задач, досліджень, виконання будь-яких аналізів, побудова рейтингів тощо. При цьому спеціалісти “Консьєрж-сервісу” можуть надати допомогу у пошуку контактів необхідних служб, графік роботи та місце розташування.

2.1.4.15.3.5. Обсяг надання послуги "Консьєрж-Сервіс" залежить від типу преміальної картки:

Для Держателей Platinum та додаткових карток Gold - пакет “Comfort”,

для Держателей World Black Edition - пакет “Travel”,

для Держателей Visa Signature - пакет “Travel”,

для Держателей World Elite - пакет “Elite”,

для Держателей Visa Infinite - пакет “Luxury”.

Детальна інформація розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням https://

privatbank.ua/vip/konsyerzh-servis.

2.1.4.15.4. Консьєрж-сервіс Міжнародних платіжних систем

2.1.4.15.4.1. Держатель преміальної платіжної картки Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite з метою замовлення додаткових послуг (придбання квитків, бронювання готелів, отримання інформації, замовлення квітів та товарів тощо) має право користуватись послугою Консьєрж-сервіс міжнародної платіжної системи Visa, в тому числі через партнера, який діє від імені та в інтересах відповідної міжнародної платіжної системи. З метою отримання Клієнтом зазначених послуг Банк відповідно до договору про співпрацю передає персональні дані Держателя картки, повний перелік яких визначено у Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних клієнтів ПриватБанку, яке доступно на головній сторінці сайту АТ КБ “ПриватБанк", партнеру, який від імені та в інтересах відповідної міжнародної платіжної системи виконує послуги Консьєрж-сервісу.

2.1.4.15.5. Тариф “Все включено”

2.1.4.15.5.1. Для Держателя преміальної платіжної картки Visa Infinite діє тариф "Все включено", відповідно до умов якого Банк в термін до 20 числа наступного місяця повертає суму комісій, перерахованих Держателем преміальної картки  (списаних з поточного рахунку Держателя преміальної картки) протягом поточного місяця за популярні операції (поповнення мобільного зв'язку, оплата комунальних послуг) в будь-якому каналі (Системі “Приват24”/касі/терміналі самообслуговування).

2.1.4.15.6. Послуга Security

2.1.4.15.6.1 Держателі Карток Platinum, Mastercard World Black Edition, Visa Signature, Mastercard World Elite і Visa Infinite мають право користуватися послугою “Security”, яка полягає у наданні цілодобової правової підтримки держателям преміальних карток і їх найближчим родичам (чоловік/дружина, діти). (послуга не тарифікується)

2.1.4.15.6.2. Клієнт має право скористатися послугою, звернувшись до Служби “Консьєрж-сервіс”  Банку за телефоном +38 073 (050, 098) 900 00 02 або 3700, або написати у чат у Системі "Приват24" (мобільна версія).

2.1.4.15.7. Спеціальні програми для Преміальних клієнтів Банку

2.1.4.15.7.1. Держатель преміальної платіжної картки Mastercard Platinum, Mastercard World Black Edition, Mastercard World Elite (далі по пункту 2.1.4.15.7 — Держатель картки) має право скористатись програмою лояльності “Mastercard Bilshe”, що передбачає накопичення балів за розрахунки за кордоном і на іноземних сайтах, які можна обміняти на електронні сертифікати та преміальні пропозиції.

У випадку наявності згоди, Держатель  картки отримуватиме рекламну кореспонденцію по електронній пошті, прямій розсилці, по SMS, у повідомленнях мобільного додатку «Приват24» та через колл-центр від MasterCard та ПриватБанку відповідно до Положення про конфіденційність цієї Програми.

Держатель картки повідомлений, що обробка його персональних даних буде здійснюватися з метою участі в Програмі, а також із отриманням персоналізованого контенту та найвідповідніших пропозицій (що можуть включати, серед іншого, рекламні акції, наприклад, лотереї, розіграші та змагання).

Персональні дані, оброблені в контексті цієї Програми, можуть збиратися безпосередньо українським представництвом MasterCard, організатором рекламних акцій чи банком-емітентом. Деякі з персональних даних Клієнта можуть розголошуватися іншим установам, що беруть участь в Програмі, зокрема, партнерам викупу. Персональні дані можуть передаватися "MasterCard Europe sprl", "MasterCard International Incorporated" (та всіх установ, що беруть участь у проведенні цієї Програми), та, зокрема, партнерів викупу, в обсязі, потрібному для забезпечення дійсної участі в Програмі

Держатель картки погоджується отримувати послуги, пов’язані з Програмою, починаючи з моменту його Залучення.

Детальна інформація про програму лояльності розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням https://privatbank.ua/vip/world-elite.

 2.1.4.15.7.2.  Держатель преміальної платіжної картки Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite має право скористатись програмою лояльності “Всесвіт привілеїв” від Visa””, що передбачає накопичення балів за розрахунки в Інтернеті, які можна обміняти на електронні сертифікати. Детальна інформація про програму лояльності розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням https://privatbank.ua/vip/infinite#gads-12218.

2.1.4.15.7.3. Держатель преміальної платіжної картки Visa Signature отримує кешбек 5 %  за поїздки на таксі та за купівлю квитків на транспорт у разі оплати карткою Visa Signature. Умови отримання кешбеку розміщенні на офіційному сайті Банку за посиланням https://newpromos.privatbank.ua/visa_signature.

2.1.4.15.8. Інші послуги

2.1.4.15.8.1. Держатель преміальної платіжної картки Platinum, Masterсard World Black Edition, Visa Signature, Masterсard World Elite, Infinite має право користуватись іншими послугами для Преміальних клієнтів Банку: “Персональний банкір”, “Чат з персональним банкіром”. Детальна інформація про послуги та умови їх отримання визначена у підрозділі 4.1. цих Умов та Правил.