2.1.4. Використання картки

Сторони узгодили наступні права та обов'язки щодо використання Електронних платіжних засобів (далі - Електронний платіжний засіб або Платіжна картка або Платіжний інструмент):

2.1.4.1. Загальні положення:

2.1.4.1.1. Порядок здійснення операцій з використанням  Платіжної картки регулюється чинним законодавством України, нормами Міжнародних платіжних систем Visa International, MasterCard International, Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), UnionPay International Co., Ltd. та цим Договором.

2.1.4.1.2. Платіжна картка може бути використана Клієнтом (Власником рахунку/ Держателем/ Довіреною особою Клієнта) для оплати товарів і послуг, отримання/ внесення готівкових грошових коштів у банківських установах і через банкомати, здійснення операцій у віддалених каналах обслуговування, з метою інших банківських операцій, передбачених чинним законодавством та Договором.

2.1.4.1.3. Платіжна картка є власністю Банку і видається Клієнту у тимчасове користування.

2.1.4.2. Права Банку:

2.1.4.2.1. Банк має право випадках, не заборонених чинним законодавством та правилами Міжнародних платіжних систем, в будь-який момент на власний розсуд без додаткового узгодження із Клієнтом змінювати набір операцій, послуг і функцій, які виконуються з використанням Платіжної картки.

2.1.4.2.2. Банк має право призупинити дію Платіжної картки, а також відмовити в продовженні строку її дії при здійсненні операцій, що суперечать умовам цього Договору, інтересам Клієнта або Банку, з використанням Платіжної картки або нанесеної на них інформації.

2.1.4.2.3. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні Платіжної картки "Універсальна" або Картки Універсальна рівня GOLD в разі, якщо за останні 30 днів Клієнтом вже було оформлено шість або більше Карток для виплат, Карток для виплат рівня GOLD, Карток "Універсальна", Карток "Універсальна" рівня GOLD. Період дії обмеження - 1 рік (365 днів).

2.1.4.2.4. Банк має право відмовити в оформленні додаткової Картки “Універсальна”, “Універсальна GOLD”, картки преміального класу (Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private), на довірену особу в разі, якщо на цю особу, на момент проведення операції, вже оформлено три і більше Платіжних карток цих же типів.

2.1.4.2.5. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні Преміальної Картки (Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private) в разі, якщо Клієнтом вже було оформлено п'ять або більше Платіжних карток відповідного рівня.

2.1.4.2.6. Банк має право передавати роботодавцю персональні дані Держателя при  зарахуванні коштів  на поточний рахунок, до якого емітовано Платіжну картку, через послуги Масові виплати та/або Зарплатний проект.

2.1.4.2.7. Банк має право встановлювати ліміти на проведення операцій по Платіжній картці з повідомленням Клієнта в звіті по поточному рахунку, через інформаційні стенди відділень Банку та офіційний сайт Банку.

2.1.4.2.8. При перевитраті платіжного ліміту Банк має право зупинити здійснення розрахунків за Платіжною карткою (заблокувати Платіжну картку) до моменту усунення перевитрати.

2.1.4.2.9. Банк має право на отримання винагороди за обслуговування/перевипуск Платіжної картки у розмірі, встановленому Тарифами Банку/Пам'яткою Клієнта (по Преміальних картках - за відкриття, річне, щомісячне обслуговування поточного рахунку) у розмірі, встановленому цим Договором, Тарифами Банку/Пам'яткою Клієнта.

2.1.4.3.Обов'язки Банку:

2.1.4.3.1. Замість втраченої/технічно несправної Платіжної картки Банк зобов'язаний видати Клієнту нову Картку.

2.1.4.4. Права Клієнта:

2.1.4.4.1. Клієнт має право оформити додаткову Платіжну картку на своє ім'я, а також надати доступ до свого поточного рахунку Довіреній особі (Довіреним особам).

При наданні Клієнтом в Банк необхідного пакету документів Банк приймає рішення про відкриття Клієнту або Довіреним особам додаткової Платіжної картки. Клієнт може оформити додаткову Платіжну картку у відділенні Банку та самостійно за допомогою банкомату, Системи “Приват24” або звернувшись до співробітника Банку здійснити прив'язку додаткової Платіжної картки до основного рахунку.

Для припинення доступу Довіреної особи до рахунку Клієнта, Клієнт зобов'язується  закрити Платіжну картку, відкриту на Довірену особу.

2.1.4.4.2. Клієнт дає свою згоду на те, що за замовчуванням Банк приймає рішення щодо можливості використання Платіжної картки в мережі Інтернет. Банк має право відмовити у використанні Картки в мережі Інтернет, а також при здійсненні ризикових операцій.

2.1.4.4.3. Клієнт має право отримувати виписки про стан поточного рахунку і про проведені за поточним рахунком операції.

2.1.4.4.4. Клієнт має право шляхом звернення до Банку особисто за допомогою Системи “Приват24”, за телефоном 3700 (безкоштовно по Україні), +38 073 (050, 098) 9000002 (для VIP-клієнтів), +38 073 716 11 31 (для дзвінків з-за кордону):

- доручати Банку блокувати/розблокувати кошти, що знаходяться на відповідному поточному рахунку Клієнта,

- змінювати ліміт на одержання готівки, здійснення інших операцій за Карткою протягом місяця, тижня, доби;

- країни, дозволені для здійснення операцій по Картці.

2.1.4.4.5. Клієнт має право  отримати можливість здійснення операцій електронної комерції та мото-операцій, як за рахунок власних коштів, так і за рахунок редитних коштів на кредитній Картці. Банк приймає рішення про зміну режиму використання Картки після подачі Клієнтом заяви в Системі «"Приват24".

2.1.4.5. Обов'язки Клієнта

2.1.4.5.1. Клієнт зобов'язаний не передавати Картки, ПІНи, постійний пароль, одноразові паролі і контрольну інформацію третім особам, не використовувати Картки або нанесені на них дані в цілях, не передбачених цим Договором, або що суперечать чинному законодавству.

2.1.4.5.2. Клієнт зобов'язаний вживати необхідних заходів для запобігання втрати, пошкодження, викрадення Картки, доступу третіх осіб до Картки, в тому числі до інформації, нанесеної на неї.

2.1.4.5.3. Клієнт зобов'язаний не здійснювати операції з використанням реквізитів Картки після закінчення строку її дії, а також Картки, заявленої як втраченої.

2.1.4.5.4. Клієнт зобов'язаний стежити за витратою коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникнення Несанкціонованого овердрафту.

2.1.4.5.5. При виявленні Картки, раніше заявленої як втраченої, Клієнт зобов'язаний  негайно  інформувати про це Банк.

2.1.4.5.6. У разі оформлення Золотої картки, Клієнт зобов'язаний сплачувати щомісячну комісію за обслуговування Золотої картки у встановленому Банком розмірі. 

2.1.4.5.7. У разі закриття останньої Золотої картки до дати сплати комісії за надані послуги за поточний місяць, комісія за обслуговування Золотої картки не нараховується. 

2.1.4.6. Використання Платіжної картки

2.1.4.6.1. Здійснення операцій з використанням Платіжної картки через пристрої самообслуговування Банку, передбачених Договором, може бути обмежено в пристроях інших банків.

2.1.4.6.2. Місця приймання Платіжної картки до оплати або використання відзначені логотипом, що відповідає відповідній платіжній системі: Visa, MasterCard, UNIONPAY, ПРОСТІР.

2.1.4.6.3. Картки типу Domestic можуть використовуватися тільки на території України.

2.1.4.6.4. Підставою для отримання готівки по Картці через банкомат є правильне введення ПІНа. У разі шестиразового невірного введення ПІНу Картка автоматично блокується. У цьому випадку необхідно змінити ПІН-код за допомогою Системи “Приват24” (меню "Налаштування - Змінити ПІН-код"), за допомогою дзвінка  в Банк на номер 3700.

2.1.4.6.5. За Картками миттєвого випуску можливі тільки операції в банкоматах і терміналах (банківських і торгових) з введенням ПІН-коду. В POS-терміналах оплата карткою миттєвого випуску з безконтактним чіпом можлива без введення ПІН-коду.

2.1.4.6.6. При здійсненні платіжних операцій (переказ грошових коштів на свої рахунки, поповнення номера мобільного телефону, отримання готівкових грошових коштів), які не перевищують встановлених Банком лімітів, уведення ПІНа  не потрібно.

2.1.4.6.7. Операція з отримання готівкових коштів у банкоматі вважається правильно здійсненою і не може бути скасована за умови виконання усіх необхідних для її здійснення дій: введення Картки у щілину банкомата, набір ПІН-коду, вибір і підтвердження здійсненої операції.

2.1.4.6.8. По Інтернет-картці видача готівкових коштів не здійснюється за винятком видачі залишку коштів з поточного рахунку у касі Банку у момент закриття поточного рахунку.

2.1.4.6.9. При використанні Картки для оплати товарів/послуг Клієнт зобов'язаний підписати розрахунковий документ (якщо це передбачено порядком здійснення операції), попередньо впевнившись, що у цьому документі правильно зазначений номер Картки, сума, валюта і дата операції. Держатель Картки  відповідає за правильність зазначеної у цих документах інформації.

2.1.4.6.10. Якщо оплачені з використанням  Картки товар/послуга повернені або не отримані, Клієнт з метою повернення коштів зобов'язується отримати від працівника торгової точки, у якій відбулась оплата, Фіскальний касовий чек видачі коштів (розрахунковий документ), який містить номер Картки й суму, що підлягає поверненню. Повернення вартості товару / послуги здійснюється торговою точкою шляхом зарахування суми на поточний рахунок Клієнта протягом 45 днів після оформлення Фіскального касового чеку видачі коштів.

2.1.4.6.11. Для оплати товару/послуги через Інтернет Клієнт повинен вказати її тип, номер та строк дії у відповідні поля запиту, а також іншу інформацію у разі потреби. При здійсненні операції з використанням технології двофакторної аутентифікації з метою отримання динамічного пароля необхідною умовою для здійснення операції з Карткою є надання Клієнтом інформації про номер мобільного телефону. 

2.1.4.6.12. Зарахування коштів на поточний рахунок здійснюється за номером Картки / рахунку / IBAN і може здійснюватися шляхом внесення готівкових коштів в касу Банку або перерахуванням з рахунків в інших банках, за допомогою переказу грошових коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної особи, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.4.7. Безконтактний платіжний інтерфейс

2.1.4.7.1. Клієнт має право здійснювати операції за допомогою Безконтактного платіжного інтерфейсу (платіжні операції, в тому числі зняття готівки, отримання інформації про наявність грошових коштів на його рахунках без присутності Картки в  банкоматі тощо).

2.1.4.7.2. Процедура ідентифікації Клієнта, який бажає скористатися Безконтактним платіжним інтерфейсом, здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, що передбачені між Банком та Клієнтом (Фінансовий номер телефону Клієнта, ПІН (у випадку, якщо встановлений на рахунку Клієнта), одноразові (динамічні) паролі, QR-код, в тому числі сформований за допомогою системи інтернет-банкінгу, CVV/CVC-кодів, тощо). 

2.1.4.8. Перевипуск Картки

2.1.4.8.1. Банк зобов'язаний повідомити Клієнта про закінчення терміну дії його Платіжного інструменту щонайменше за 10 календарних днів до закінчення терміну його дії шляхом відображення інформації в ТСО, Системі "Приват24", АТМ, e-mail, SMS-повідомленням на Фінансовий номер телефону Клієнта.

2.1.4.8.2. Для отримання нової Картки у зв'язку із закінченням строку дії, Клієнт зобов'язується звернутися до Банку до закінчення останнього місяця терміну, зазначеного на Картці. При цьому за перевипуск Картки може стягуватися винагорода згідно чинних тарифів Банк. 

2.1.4.9. Інформування

2.1.4.9.1. При здійсненні операції Банк інформує Клієнта про курс валют на момент проведення операції через SMS-повідомлення або повідомлення у мобільному додатку "Приват24".

2.1.4.10. Оскарження операцій із використанням Картки

2.1.4.10.1. Клієнт має право оскаржити в Міжнародних платіжних системах (VISA, MasterCard та ін.) операцію з використанням Картки або реквізитів Картки. Для цього Клієнт звертається в Банк як до учасника арбітражного процесу з письмовою заявою ініціювати арбітражний процес і гарантіями відшкодування витрат Банку. При цьому Банк ініціює арбітражний процес за умови, що така заява подана Клієнтом не пізніше 35 днів для платіжної системи MasterCard та 25 днів - для VISA з дня отримання Банком second presentment (відповідь від еквайера відносно операції, яка оскаржується).

2.1.4.10.2. Сторони узгодили, що Банк проводить претензійну роботу щодо оскарження операцій за умови, що розмір спірної операції становить більше, ніж 155 грн. У випадку, якщо операція здійснена в іншій валюті, гранична сума визначається шляхом її конвертації в валюту операції за офіційним курсом НБУ, що діє на дату проведення Банком операції, або за обмінним курсом, що встановлюється тим банком, фінансовою установою або Платіжною системою та/ або мережею, через які така операція проводилась.

2.1.4.10.3. У разі програшу Банком арбітражного процесу при оскарженні транзакції в МПС, ініційованого Клієнтом, згідно п.2.1.4.10.1. цього Договору, Клієнт зобов'язується сплатити Банку штраф у гривні, в розмірі еквівалентному 500 доларів США за офіційним курсом НБУ на день оплати. А також, відшкодовує Банку додаткові витрати, понесені Банком в процесі оскарження транзакції. Платежі Клієнта, передбачені цим пунктом, Клієнт доручає Банку списати з його поточного рахунку в дату виникнення у Банку таких вимог до Клієнта (здійснити договірне списання). В разі виграшу Арбітражу штраф повертається.

2.1.4.10.4. Суми коштів по операціях, які оскаржуються Клієнтом, повертаються на поточний рахунок Клієнта після повного врегулювання питання з протилежною стороною - банком, який представив операцію до оплати, відповідно до Правил Міжнародних платіжних систем.

2.1.4.10.5. В разі виявлення Банком фактів здійснення транзакції з порушенням Правил Міжнародних платіжних систем, яка призвела до виникнення на поточному рахунку Клієнта несанкціонованого овердрафту, та в разі неможливості Банку зв'язатися з Клієнтом за відомими Банку контактними даними Клієнта, такий Клієнт доручає Банку здійснити оскарження транзакції в Міжнародних платіжних системах без подання Клієнтом заяви, передбаченої п.2.1.4.10.1. цього Договору.

2.1.4.10.6. У разі якщо Торговець підозрюється Банком в шахрайських діях (в т.ч. непрозорому інформуванні щодо вартості послуг/тарифів до проведення оплати та ін.), Клієнт доручає Банку здійснити оскарження транзакції, здійсненої у такого Торговця, в Міжнародних платіжних системах без подання Клієнтом заяви, передбаченої п. 2.1.4.10.1 цих Умов та Правил.

2.1.4.11. Транзакції з альтернативної картки

2.1.4.11.1. В разі недостатності коштів на рахунку Електронного платіжного засобу Клієнта при здійсненні транзакції у POS-терміналі та за наявності у Клієнта інших альтернативних поточних рахунків, відкритих в Банку, Клієнт доручає Банку здійснити списання коштів із альтернативного поточного рахунку, на якому достатньо коштів для здійснення транзакції, як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів. При цьому інформація про альтернативний рахунок відображається на екрані POS-терміналу. Клієнт підтверджує здійснення транзакції із альтернативного рахунку шляхом введення ПІН-коду.

2.1.4.12. Послуги для Держателей Преміальних Карток:

2.1.4.12.1. Сервіси у подорожах

2.1.4.12.1.1. Держатель преміальної платіжної картки має право користуватись сервісами у подорожах: “Страхування подорожуючих”, “Fast Line”, “Обслуговування у VIP-терміналі”, “LoungeKey” тощо.

2.1.4.12.2.2.  Детальна інформація про сервіси та умови їх отримання розміщена на офіційному сайті Банку за посиланнями:

для Держателей карток Platinum: https://privatbank.ua/vip/platinum#travels

для Держателей World Black Edition:  https://privatbank.ua/vip/world-black-edition#gads-12192

для Держателей Visa Signature: https://privatbank.ua/vip/signature#gads-13356

для Держателей World Elite та Infinite Premium:: https://privatbank.ua/vip/world-elite#gads-12210

для Держателей Infinite Private:: https://privatbank.ua/vip/infinite#gads-12218

2.1.4.12.2. Послуга “Кімната переговорів”

2.1.4.12.2.1. Держателі картки Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private мають право користуватися послугою “Кімната переговорів”, яка полягає у наданні Банком для проведення переговорів кімнати у відділенні Банку, де є підрозділ з VIP-обслуговування.

2.1.4.12.2.2. Тривалість користування кімнатою переговорів не більше 1 години та не виходить за межі робочого графіку відділення.

2.1.4.12.2.3. Надання супутніх банківських послуг при користуванні кімнатою перемовин здійснюється за відповідними тарифам.

2.1.4.12.2.4. Для отримання послуги Клієнт повинен звернутися до свого персонального менеджера або до Служби “Premium-підтримка” за номером 38 073 (050, 098) 900 00 02 або у чаті у Системі «Приват24»

2.1.4.12.2.5.Банк має право відмовити в наданні послуги, в тому числі без пояснення причин, за таких умов (але не виключно):

- якщо в бажаний час та/або місце вільна кімната відсутня;

- якщо Клієнт перевищує встановлену тривалість користування кімнатою;

- якщо Клієнт на думку Банку зловживає послугою та/або використовує її з метою, яка заборонена законодавством та/або внутрішніми банківськими правилами

- за наявності інших обставин на розсуд Банку.

2.1.4.12.3. Послуга  "Premium підтримка"

2.1.4.12.3.1. Преміальні клієнти - власники пакетів Premium, Premium plus, Premium Max, Private Banking, а також Держатель Додаткової до преміальної картки рівня Gold з метою отримання консультацій з питань банківського обслуговування (інформація про залишок коштів на рахунках, блокування карток у разі втрати, зміні ліміту видаткових операцій тощо) має право користуватися цілодобовою послугою "Premium підтримка".

2.1.4.12.3.2. Послуга "Premium підтримка" надається Клієнту в разі його звернення до Банку виключно за номером 38 073 (050, 098) 900 00 02 або у чаті у Системі "Приват24".

При цьому, Сторони узгодили, що власнику пакета Premium консультація надається виключно у такому порядку:

-  Віртуальний голосовий  помічник Марія надає консультацію за популярними тематиками;

-  Також надається можливість з’єднатися із співробітником Банку.

2.1.4.12.3.3. Строки обробки звернення Клієнта, надання йому інформації встановлюються Банком одноосібно та залежать від обсягу, складності звернення тощо.

2.1.4.12.4. Консьєрж-сервіс Міжнародних платіжних систем

2.1.4.12.4.1. Преміальні клієнти - власники пакетів Premium, Premium plus, Premium Max, Private Banking з метою замовлення додаткових послуг (придбання квитків, бронювання готелів, отримання інформації, замовлення квітів та товарів тощо) мають право користуватись послугою «Консьєрж-сервіс» відповідної Міжнародної платіжної системи Visa та/або Mastercard, в тому числі через партнера, який діє від імені та в інтересах відповідної Міжнародної платіжної системи.

Для отримання послуги Клієнту необхідно звернутися такими каналами зв`язку:

Visa Concierge: 

Mastercard Concierge:

2.1.4.12.4.2. З метою отримання Клієнтом зазначених послуг Банк відповідно до договору про співпрацю передає персональні дані Клієнта, повний перелік яких визначено у Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних клієнтів ПриватБанку, яке доступно на головній сторінці сайту АТ КБ “ПриватБанк", партнеру, який від імені та в інтересах відповідної Міжнародної платіжної системи надає послуги «Консьєрж-сервісу».

2.1.4.12.4.3. Сторони узгодили та розуміють, що Банк не є надавачем зазначеної послуги, не визначає умови її надання, а тому не несе жодної відповідальності за обсяг, якість та строки надання послуги, ненадання послуги тощо.

2.1.4.12.5. Тариф “Все включено”

2.1.4. 12.5.1. Для Держателя преміальної платіжної картки Infinite Private діє тариф "Все включено", відповідно до умов якого Банк в термін до 20 числа наступного місяця повертає суму комісій, перерахованих Держателем преміальної картки (списаних з поточного рахунку Держателя преміальної картки) протягом поточного місяця за популярні операції (поповнення мобільного зв'язку, оплата комунальних послуг) в будь-якому каналі (Системі “Приват24”/касі/терміналі самообслуговування).

2.1.4.12.6. Спеціальні програми для Преміальних клієнтів Банку

2.1.4.12.6.1.  Держатель преміальної платіжної картки Platinum, Signature, Infinite Premium та Infinite Private платіжної системи Visa має право скористатись програмою лояльності “Всесвіт привілеїв” від Visa””, що передбачає накопичення балів за розрахунки в Інтернеті, які можна обміняти на електронні сертифікати. Детальна інформація про програму лояльності розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням https://privatbank.ua/vip/infinite#gads-12218.

2.1.4.12.6.2. Держатель преміальної платіжної картки Visa Signature отримує кешбек 5 %  за поїздки на таксі та за купівлю квитків на транспорт у разі оплати карткою Visa Signature. Умови отримання кешбеку розміщенні на офіційному сайті Банку за посиланням https://newpromos.privatbank.ua/visa_signature.

2.1.4.12.7. Юридична підтримка

2.1.4.12.7.1. Держатель преміальної платіжної картки Infinite Premium та Infinite Private платіжної системи Visa має право користуватися послугою “Юридична підтримка”, яка полягає у наданні партнерами міжнародної платіжної системи Visa консультацій з питань українського та міжнародного права. Виключенням є надання консультацій, які суперечать інтересам Банку, наприклад, як відповідати в разі звернення Банку щодо повернення боргу за договором про надання фінансових послуг тощо.

2.1.4.12.8. Інші послуги

2.1.4.12.8.1. Держатель преміальної платіжної картки Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium та Infinite Private має право користуватись іншими послугами для Преміальних клієнтів Банку: “Персональний банкір”, “Чат з персональним банкіром”. Детальна інформація про послуги та умови їх отримання визначена у підрозділі 4.1. цих Умов та Правил.

2.1.4.13. Інформування Клієнтів

2.1.4.13.1. Банк здійснює інформування Клієнта під час користування банківськими послугами за рахунком обліку фінансового активу шляхом відправлення повідомлень на обраний Клієнтом в Системі «Приват24», чат-online, особистого банкіра, за телефоном 3700 або у відділенні Банку канал для комунікацій.

Клієнт має право обрати канал інформування за рахунком обліку фінансового активу: електронна пошта, Система “Приват24”, месенджери Telegram, sms-повідомлення.

Сторони узгодили про наступне:

- Банк здійснює інформування Клієнтів за рахунком обліку фінансового активу до обрання ними іншого бажаного каналу комунікації шляхом відправлення повідомлень в Системі «Приват24», для Клієнтів, які отримують пенсійні виплати в Банку, інформування здійснюється шляхом направлення sms-повідомлення по прибутковим транзакціям на суму від 2 000 грн.;

- Клієнти, які отримують пенсійні виплати в Банку, в разі необрання жодного каналу інформування або обрання каналу sms, відмовляються від отримання повідомлень за всіма операціями, окрім прибуткових на суму від 2 000 грн;

- Банк має право здійснювати додаткове інформування Клієнтів на обрані Банком самостійно канали за транзакціями, які на думку Банку є ризикованими.

Банк має право встановити плату за інформування згідно Тарифів Банку.

 

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Дирекція роздрібного бізнесу Інформування Клієнтів за рахунком обліку фінансового активу каналами: Система «Приват24» / Telegram / e-mail Не тарифікується
2 Дирекція роздрібного бізнесу Інформування клієнтів, що отримують пенсійні виплати, за рахунком обліку фінансового активу sms-повідомленням за прибутковими транзакціями на суму від 2 000 грн Не тарифікується
3 Дирекція роздрібного бізнесу Інформування Преміальних клієнтів за рахунком обліку фінансового активу sms-повідомленням Не тарифікується
4 Дирекція роздрібного бізнесу Послуга "Всі SMS" (інформування за всіма фінансовими транзакціями незалежно від суми шляхом направлення sms- повідомлень) 39 грн/міс. Сплата в дату підключення послуги та далі через кожні 30 календарних днів протягом всього строку користування послугою в порядку та на умовах, визначених Договором.