4.4. Інформаційно-консультаційні послуги за Програмою лояльності "Привіт"

4.4.1. Предмет Договору

4.4.1.1. Банк зобов'язується надати Клієнту інформаційно-консультаційні послуги шляхом формування аналітичних даних для ефективного розміщення інформації про товари та послуги Клієнта, які можуть бути оплачені з використанням Платіжних карток, емітованих Банком, та акції, що проводяться за участі Банку, та розміщення цієї інформації у Системі "Приват24" (мобільна та web-версіі для фізичних осіб), а Клієнт зобов'язується оплатити послуги Банку в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Клієнт приєднується до Програми лояльності “Привіт” шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил надання інформаційно-консультаційних послуг за Програмою лояльності "Привіт" та заповнення відповідних полів для активації пропозиції Клієнта в розділі "Маркетинг" в Системі “Приват24 для бізнесу”.

4.4.2.Права Клієнта:

4.4.2.1. Клієнт має право у розділі "Маркетинг" Системи "Приват24 для бізнесу" розміщувати інформацію про кешбеки (знижки від звичайної ціни), знижки, сертифікати, купони (далі разом - Привілеї), які пропонуються Клієнтом за власний рахунок, на умовах, визначених Клієнтом, для держателів Платіжних карток, емітованих Банком, які здійснюють транзакції у терміналах Банка, встановлених у Клієнта.

4.4.2.2. Клієнт має право розміщувати інформацію у Системі “Приват24 для бізнесу” шляхом надання доступу до розділу "Маркетинг" користувачам, визначеним Клієнтом. 

4.4.7.8.2.3. Клієнт має право обирати розміри та строки дії Привілеїв шляхом заповнення відповідних полів у розділі "Маркетинг" з урахуванням його функціоналу. При цьому, мінімальний розмір Привілеїв не може бути менше 1% від звичайної ціни. Привілеї встановлюються та обчислюються виключно у гривні.

4.4.7.8.2.4. Клієнт, заповнивши відповідні обов'язкові поля у розділі "Маркетинг", має право розмістити посилання на інтернет-ресурс Клієнта для придбання необмеженої кількості Сертифікатів та/або Купонів.

4.4.7.8.2.5. Клієнт за умови завершення строку дії всіх активних пропозицій, має право відмовитися від отримання послуг розміщення інформації у Системі “Приват24” шляхом видалення всіх пропозицій Клієнта в розділі "Маркетинг". 

4.4.7.8.3. Права Банку:

4.4.7.8.3.1. Банк має право здійснювати модерацію інформації, наданої Клієнтом для розміщення. Строк модерації становить 1 (один) робочий день з моменту заповнення Клієнтом відповідних полів в розділі "Маркетинг". При цьому Банк направляє Клієнту електронного листа із повідомленням про статус модерації.

Банк має право видалити з матеріалів та макетів, розміщених у розділі "Маркетинг" будь-які об'єкти індивідуалізації - назви, комерційні найменування, логотипи, торговельні марки (далі "Об'єкти індивідуалізації"), якщо такі не належать Клієнту, або Клієнт не має належних прав їх використання, або, якщо до Банку пред'явлено будь-які претензії, вимоги чи повідомлення про порушення або ймовірне порушення законодавства або  будь-яких прав інтелектуальної власності таким використанням Об'єктів індивідуалізації.

4.4.7.8.3.2. Банк має право не нараховувати кешбек неверифікованим держателям Платіжних карток.

4.4.7.8.3.3. Банк має право в будь-який момент припинити дію Програми лояльності “Привіт”, повідомивши про це Клієнта у Системі “Приват24 для бізнесу” не менше, ніж за 10 (десять) робочих днів до дати припинення Програми.

4.4.7.8.3.4. Банк має право припинити надання Клієнту послуг із розміщення інформації у Системі “Приват24”, повідомивши про це Клієнта у строк не менше, ніж 1 (один) робочий день до дати припинення участі.

4.4.7.8.3.5. Банк має право на власний розсуд відмовити Клієнту в розміщенні інформації про товар та/або послугу Клієнта у Системі "Приват24" без пояснення причин.

4.4.7.8.4. Обов'язки Банку

4.4.7.8.4.1. Банк зобов'язується забезпечити розміщення у Системі "Приват24" інформації про Привілеї, які пропонуються Клієнтом держателям Платіжних карток, відповідно до наданої Клієнтом у розділі "Маркетинг" Системи "Приват24 для бізнесу" інформації, а саме: зображення пропозиції Клієнта, ціни, розміру знижки, розміру кешбеку, умов його отримання, строків дії пропозиції, назву бренду (Клієнта), логотип торгової точки та посилання на додаткові умови, якщо вони надані Клієнтом. Сторони узгодили, що Банк розміщує пропозицію Клієнта у Системі "Приват24" на основі внутрішніх розрахунків та алгоритмів для Держателей Платіжних карток за умови наявності цільової аудиторії для відповідної пропозиції Клієнта.

4.4.7.8.4.2. Банк зобов'язується забезпечити впровадження обліку транзакцій держателів Платіжних карток, які відповідають вимогам, встановленим Клієнтом в розділі "Маркетинг", у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту проставлення статусу успішної модерації пропозиції Клієнта.

4.4.7.8.4.3. При встановленні Клієнтом Привілея у вигляді знижки, Банк зобов'язується забезпечити опрацювання терміналом, наданим Банком, транзакції держателя Платіжної картки, яка відповідає встановленим Клієнтом в розділі "Маркетинг" вимогам, з урахуванням знижки таким чином, що операція здійснюється безпосередньо із врахуванням знижки (із суми транзакції віднімається сума знижки).

4.4.7.8.4.4. При встановленні Клієнтом Привілея у вигляді кешбеку, Клієнт доручає Банку відобразити Держателю Платіжної картки, який здійснив транзакцію в офлайн чи онлайн точці Клієнта, яка відповідає встановленим Клієнтом в розділі "Маркетинг" вимогам, розмір нарахованого кешбеку у розділі "Накопичення" Системи "Приват24". Клієнт доручає Банку виплатити суму кешбеку на поточний рахунок Держателя Платіжної картки у дату ініціювання таким держателем отримання кешбеку у розділі "Накопичення" Системи "Приват24". При цьому Банк утримує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір в розмірах, встановлених чинним законодавством України, та подає інформацію щодо таких доходів та утриманого податку до контролюючих органів.

4.4.7.8.5.Обов'язки Клієнта

4.4.7.8.5.1. Клієнт зобов'язується не розміщувати в розділі "Маркетинг" інформацію про товари та послуги, продаж, реклама яких заборонена чинним законодавством України. В разі виявлення Банком інформації про товари або послуги, продаж, реклама яких заборонена, Банк не здійснює розміщення такої інформації.

4.4.7.8.6. Платіжні операції та порядок розрахунків

4.4.7.8.6.1. За надання послуг за цим Договором Клієнт зобов'язується сплатити Банку комісійну винагороду в порядку, визначеному цим Договором, у розмірах, що зафіксовані в Тарифах та Заяві про приєднання.

4.4.7.8.6.2. Підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання кредитових та дебетових переказів шляхом виконання Банком відповідних Платіжних інструкцій на умовах, визначених цим Договором.

4.4.7.8.6.3. У випадку, якщо в процесі виконання Договору виникне необхідність сплатити податок на додану вартість, останній сплачується Клієнтом в розмірі, визначеному чинним законодавством України.

4.4.7.8.7. Відповідальність Сторін

4.4.7.8.7.1. Клієнт несе повну відповідальність за розмір нарахованого та/або виплаченого кешбеку та надання знижки держателям Платіжних карток, які беруть участь в акціях.

4.4.7.8.7.2. Клієнт несе повну відповідальність за інформацію, надану Клієнтом в розділі "Маркетинг", та збитки, які можуть виникнути внаслідок цього.

У разі пред'явлення до Банку будь-яких претензій чи вимог у зв’язку з чи щодо використання Клієнтом Об’єктів індивідуалізації, Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку збитки та витрати, які виникли у зв’язку з такими претензіями та вимогами, сплатою штрафів, будь-яких витрат, які мав Банк для їх врегулювання, зокрема, але не обмежуючись цим, відшкодувати сплачені Банком штрафи, платежі, судові збори, витрати на професійну правничу допомогу, витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз, витрати пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, витрати, пов’язані з вчиненням будь-яких процесуальних дій, витрати для оприлюднення спростувань чи будь-яких інтерв’ю, повідомлень, роз’яснень, якщо такі за рішенням Банку будуть необхідними, для врегулювання претензій чи вимог щодо використання Клієнтом  Об’єктів індивідуалізації.

4.4.7.8.8. Інші умови

4.4.7.8.8.1. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що має всі необхідні правові підстави для використання Об'єктів індивідуалізації (назв, комерційних найменувань, логотипів, торговельних марок), які розміщує в розділі "Маркетинг" та має право і отримав необхідні дозволи, уклав ліцензійні договори на використання таких Об'єктів індивідуалізації. Будь-які спори щодо правомірності використання Об'єктів індивідуалізації та будь-якої іншої інформації, наданої Клієнтом в розділі "Маркетинг", вирішуються Клієнтом без участі Банку.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Роздрібний бізнес Комісія за користування програмою лояльності "Привіт" 180 грн, в т.ч. ПДВ Щомісяця при першому вході в поточному місяці у розділ "Маркетинг" Системи "Приват24 для бізнесу" шляхом ініціювання кредитового переказу з рахунку Клієнта