1.1.10. Загальні умови обслуговування Платіжних інструментів (Платіжних карток)

1.1.10.1. Загальні положення

1.1.10.1.1. Вид Платіжного інструменту, який надається Клієнту, визначається умовами відповідної послуги (відповідного підрозділу цього Договору).

1.1.10.1.2. Платіжна картка передається у користування Клієнта у відділенні Банку або за замовленням Клієнта відправляється поштою після укладення відповідного договору обслуговування Платіжного інструменту.

Клієнт-фізична особа має право оформити digital-картку у Системі «Приват24».

1.1.10.1.3. Клієнт має право одержувати інформацію про операції, здійснені з використанням платіжного інструменту, інформації про операції за його рахунком в порядку та на умовах, визначених у підрозділах 1.1.3. Права та обов'язки Банку, 2.1.4. Використання картки цього Договору та умовами відповідної послуги (відповідного підрозділу цього Договору).

1.1.10.1.4. Клієнт має право зупинити/припинити використання Платіжного інструменту, звернувшись до Банку у спосіб, визначений п. 1.1.10.4.2. цього Договору.

1.1.10.2. Платіжні та інші операції, які Клієнт має право здійснювати з використанням Платіжного інструменту

1.1.10.2.1. Електронні платіжні засоби використовуються для ініціювання платіжних операцій з рахунків, відкритих в Банку відповідно до законодавства України.

Держатель Електронного платіжного засобу здійснює платіжні та/або інші операції відповідно до договору, укладеного з Банком, виключно з використанням персоналізованого Платіжного інструменту чи його реквізитів (якщо інше не встановлено законодавством України).

1.1.10.2.2. Зарахування (поповнення) коштів на поточні рахунки фізичних осіб з використанням Електронного платіжного засобу може виконуватися за рахунок внесення в установленому порядку готівки через каси Банку, його агентів та інших банків, термінали самообслуговування, банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати), шляхом переказу коштів з інших власних рахунків, за рахунок наданого кредиту, за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів на поточному рахунку, а також з рахунків інших фізичних та юридичних осіб за їх дорученням (у тому числі заробітної плати, гонорарів, пенсій, авансів та компенсацій витрат на відрядження тощо).

1.1.10.2.3. Операції по поточному рахунку суб’єктів господарювання за допомогою бізнес-карток здійснюються в межах залишку на рахунку.

Картка «Ключ до рахунку»: доступний залишок по Електронному платіжному засобу дорівнює доступному залишку по рахунку, в тому числі кредитні кошти на рахунку.

Корпоративна картка: на кожному Електронному платіжному засобі окремий залишок, який дорівнює встановленому ліміту операцій. Ліміт встановлюється уповноваженою особою Клієнта. Доступна сума видаткових операцій не може перевищувати залишок власних та кредитних та зменшує суму доступних коштів за рахунком.

Бізнес-картки можна використовувати для здійснення платіжних операцій відповідно до вимог законодавства України та умов укладеного із Банком договору. Операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та отримання готівку можливі в випадках:

- отримання готівки у гривнях для здійснення розрахунків, пов'язаних з виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження у межах України, з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національного Банку з питань регулювання готівкового обігу, а також чистого доходу фізичними особами-підприємцями;

- здійснення розрахунків у безготівковій формі у гривнях, пов'язаних зі статутною і господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження у межах України; - отримання готівки в іноземній валюті за межами України та у встановленому порядку на території України для оплати витрат на відрядження;

- здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження і витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням і перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародну конвенцію про дорожній рух у розмірах, встановлених для вивозу готівкової іноземної валюти нормативно-правовими актами Національного Банку, які регулюють переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів і Платіжних карток через митний кордон України.

Кошти на бізнес-картках не можуть бути використані для одержання/перерахування заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також витрат, що не пов'язані із господарською / підприємницькою діяльністю юридичної особи / підприємця, в т.ч. отримання готівкових коштів у іноземній валюті, здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

1.1.10.2.4. Зарахування (поповнення) коштів на поточні рахунки з використанням Електронних платіжних засобів здійснюється з урахуванням обмежень (у тому числі режиму поточних рахунків у іноземній валюті та Клієнтів - нерезидентів), встановлених чинним законодавством України.

1.1.10.2.5. Клієнти та їх Довірені особи використовують платіжні картки відповідно до умов відповідного укладеного із Банком договору.

1.1.10.2.6. Строки виконання платіжних операцій, ініційованих за допомогою Платіжних інструментів, у платіжних системах встановлюються правилами платіжних систем, але не можуть перевищувати строків, визначених законодавством України.

Строки проведення платіжної операції для відповідної послуги визначено на офіційному сайті Банку на сторінках послуг .

1.1.10.2.7. Клієнт (Держатель платіжного інструменту) зобов'язаний використовувати Платіжний інструмент відповідно до вимог законодавства України і умов договору.

1.1.10.3. Порядок визначення курсу перерахунку іноземної валюти, що застосовується Банком під час використання Клієнтом Платіжного інструменту

1.1.10.3.1. Банк надає Клієнту інформацію про курс купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти, який застосовувався при здійсненні операції з використанням Платіжного інструменту у повідомленні після здійснення платіжної операції, у порядку, визначеному п. 1.1.3.1.9.  цього Договору.

Інформація щодо курсів купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти для Карток розміщена на головній сторінці офіційного сайту Банку pb.ua у розділі “Курси валют” - “Для карток”.

1.1.10.3.2. Клієнт має право розраховуватися за кордоном будь-якою Платіжною карткою, емітованою Банком (за виключенням карток НПС “ПРОСТІР” та карток, по яким встановлено режим використання “тільки Україна”), в валюті рахунку UAH, USD та EUR.

1.1.10.3.3. Правила конвертації витратних операцій по Платіжним карткам з валютою рахунку в гривні:

- UAH (валюта рахунку) → USD (оригінальна валюта операції): конвертація здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом;

- UAH → EUR: конвертація здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом;

- UAH → UAH: для внутрішньоукраїнських операцій конвертація не проводиться.

Для транскордонних операцій: оригінальна сума конвертується в USD за курсом МПС (ця конвертація проводиться на боці МПС і в Банк надходять 2 суми: в оригінальній валюті та в USD), далі конвертація з USD у валюту рахунку здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом.

- UAH → інші валюти: оригінальна сума конвертується в USD за курсом МПС (ця конвертація проводиться на боці МПС і в Банк надходять 2 суми: в оригінальній валюті та в USD), далі конвертація з USD у валюту рахунку здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом.

1.1.10.3.4. Правила конвертації витратних операцій по Платіжним карткам з валютою рахунку в USD:

- USD → USD: якщо оригінальна валюта операції USD, то оплата проводиться без конвертації;

- USD → EUR: конвертація здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом;

- USD → UAH: для внутрішньоукраїнських операцій конвертація здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом.

Для транскордонних операцій: оригінальна сума конвертується в USD за курсом МПС (ця конвертація проводиться на боці МПС і в Банк надходять 2 суми: в оригінальній валюті та в USD), далі ця сума у USD використовується для списання з рахунку Клієнта.

- USD → Інші валюти: оригінальна сума конвертується в USD за курсом МПС (ця конвертація проводиться на боці МПС і в Банк надходять 2 суми: в оригінальній валюті та в USD), далі ця сума у USD використовується для списання з рахунку Клієнта.

1.1.10.3.5. Правила конвертації витратних операцій по Платіжним карткам з валютою рахунку в EUR:

- EUR → EUR: якщо оригінальна валюта операції EUR, то оплата проводиться без конвертації;

- EUR → USD: конвертація здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом;

- EUR → UAH: для внутрішньоукраїнських операцій конвертація здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом.

Для транскордонних операцій: оригінальна сума конвертується в USD за курсом МПС (ця конвертація проводиться на боці МПС і в Банк надходять 2 суми: в оригінальній валюті та в USD), далі конвертація з USD у валюту рахунку здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом.

- EUR → Інші валюти: оригінальна сума конвертується в USD за курсом МПС (ця конвертація проводиться на боці МПС і в Банк надходять 2 суми: в оригінальній валюті та в USD), далі конвертація з USD у валюту рахунку здійснюється за комерційним курсом Банку для карток, діючим на момент проведення операції (авторизації) Клієнтом.

В разі, якщо іноземний еквайер конвертує операцію, проведену з рахунку, відкритого у гривні, в іноземну валюту (при цьому розрахунок з Банком відбувається, як правило, в USD або EUR), і виставляє суму оплати в гривнях, сума, яка фактично списується з рахунку Платіжної картки, відкритого в гривні, може бути вищою за ту, яку Клієнт бачить під час проведення оплати. Банк відхиляє платежі такого типу з метою уникнення додаткових витрат для Клєінта, що пов’язані із подвійною конвертацією. При цьому Клієнт має право розблокувати можливість проведення таких платежів у Системі «Приват24» або шляхом направлення заявки на сторінці “Відмова за платежем: як виправити ситуацію” офіційного сайту Банку.

1.1.10.3.6. Курси купівлі-продажу, обміну іноземної валюти встановлюються Банком та можуть змінюватися в будь-який проміжок часу на його розсуд в результаті аналізу резидентського міжбанківського валютного ринку України (МВРУ), нерезидентського міжбанківського валютному ринку, офіційних курсів, встановлених НБУ

1.1.10.4. Порядок забезпечення Банком та Клієнтом заходів безпеки під час користування Платіжним інструментом

1.1.10.4.1. Сторони узгодили дотримання наступних прав та обов’язків задля забезпеченя безпеки під час користування Платіжним інструментом:

Платіжною карткою має право користуватися тільки Клієнт або його Довірена особа. Використання Платіжної картки в торговій точці, пункті видачі готівки, касі тощо повинно здійснюватися в присутності Клієнта.

1.1.10.4.2. У випадку втрати індивідуальної облікової інформації, втрати Платіжної картки/ПІНу/постійного пароля/одноразових паролів/мобільної сім-картки із Фінансовим номером телефону Клієнта або виникнення у Клієнта підозри, що Картка/ПІН/постійний пароль/одноразові паролі/Фінансовий номер телефону могли бути втрачені, або виникнення ризику несанкціонованого використання Платіжної картки/ПІНу/постійного пароля/одноразових паролів/Фінансового номера телефону Клієнт негайно зобов'язаний виконати одну з таких дій:

- звернутися до відділення Банку, в чат-онлайн або за телефоном: 3700 (безкоштовно по Україні), +38 073 (050, 098) 9000002 (для VIP-клієнтів),+38 073 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону) і заявити про такий факт;

- якщо Платіжна картка підключена до послуги ”Інформування про транзакції”, виконати дії, необхідні для блокування Платіжної картки відповідно до інструкцій з використання послуги;

- якщо Платіжна картка підключена до Системи “Приват24” виконати дії, необхідні для блокування Картки відповідно до інструкцій з використання  Системи “Приват24”.

1.1.10.4.3. Для призупинення або попередження будь-яких незаконних або не узгоджених із Банком дій з Платіжною карткою Клієнт доручає Банку в будь-який час і без укладення будь-яких додаткових угод:

- Призупинити або припинити дію Платіжної картки або

- Відмовити в її продовженні, заміні або видачі нової Картки або

- Надати доручення будь-якому учаснику Міжнародних платіжних систем вилучити Платіжну картку, в разі, якщо:

- Клієнт  більше одного разу звертається в Банк і заявляє про втрату/крадіжку Платіжної картки і при цьому по даній Платіжній картці до моменту її фактичного блокування в системі авторизації Банку та постановки в Стоп-лист здійснювалися операції, від яких пізніше Клієнт пізніше  відмовився, або

- Клієн-фізична особа  більше одного разу допустив прострочення погашення Мінімального обов'язкового платежу за кредитом.

1.1.10.4.4. Банк при зверненні Клієнта приймає рішення про постановку Картки до Стоп-листа. При цьому Клієнт зобов'язується сплатити комісію відповідно до Тарифів МПС.

1.1.10.4.5. Додаткова інформація щодо безпечного використання Платіжної картки https://privatbank.ua/safeness/card-safeness

1.1.10.5. Порядок зупинення або припинення платіжних операцій, здійснених з використанням платіжного інструменту

1.1.10.5.1. Банк за результатами моніторингу або в разі опротестування платіжних операцій Клієнтом, емітентом чи платіжною організацією платіжної системи має право ухвалити рішення про:

- зупинення здійснення операцій (в т.ч. із зарахування коштів на рахунок Клієнта) з використанням певного Платіжного інструменту або його вилучення, якщо це передбачено правилами платіжної системи;

- припинення або зупинення платіжної операції (переказу коштів) в разі відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувач та/або недостатності/некоректності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

- зупинення здійснення підозрілої фінансової (фінансових) операції (операцій), відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції, а також застосувати інші застережні заходи;

- здійснення додаткової ідентифікації Клієнта шляхом перевірки його документів, про що дає відповідне доручення Торговцю щодо кожної перевірки окремо.

1.1.10.5.2. В разі порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України та/ або умов даного Договору та/або у разі виникнення Несанкціонованого овердрафту Банк має право зупинити здійснення розрахунків за Платіжною карткою (заблокувати Платіжну картку) та/або визнати її недійсною до моменту усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або у становленій Банком частині у разі невиконання Клієнтом  своїх боргових зобов'язань та інших зобов'язань за цим Договором.

1.1.10.6. Процедура взаємодії з Клієнтом на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання операції з Платіжним інструментом

1.1.10.6.1. Банк на підставі моніторингу спроб шахрайських операцій та/або потенційно скомпроментованих Платіжних карток має право здійснити їх блокування та/або зміну ПІН-коду.

Після блокування Платіжної картки, а також у випадках підтвердженого шахрайства, Банк надсилає Клієнту повідомлення через будь-який канал зв’язку на розсуд Банку: відправлення SMS-повідомлень на Фінансовий номер телефону Клієнта; направлення повідомлення у Системі «Приват24»; відправлення повідомлення за допомогою мобільного додатка “Viber” тощо.

В разі отримання зазначеного повідомлення, Клієнт зобовязаний оформити нову Платіжну картку до рахунку, при цьому заблоковану Платіжну картку буде автоматично закрито.

1.1.10.6.2. У випадках підозри на скімінг Банк автоматично змінює PIN-код Платіжної картки. Після зміни PIN-кода, Банк надсилає Клієнту повідомлення через будь-який канал зв’язку на розсуд Банку: відправлення SMS-повідомлень на Фінансовий номер телефону Клієнта; направлення повідомлення у Системі «Приват24»; відправлення повідомлення за допомогою мобільного додатка “Viber” тощо. В подальшому Клієнт може користуватися Платіжною карткою з новим PIN-кодом.

1.1.10.7. Процедура взаємодії між Банком та Клієнтом у разі здійснення помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення Клієнта за відшкодуванням збитків, завданих йому в результаті проведених платіжних операцій.

1.1.10.7.1. В разі здійснення неналежних операцій з використанням Платіжної картки, Клієнт зобов’язаний повідомити Банк шляхом звернення за будь-яким із зазначених каналів:

- цілодобова підтримка Клієнтів 3700 – для дзвінків по Україні (безкоштовно з мобільних у межах України), а також +38 (073) 716 11 31 – для дзвінків із-за кордону / зі стаціонарних телефонів;

- чат «Допомога Онлайн» (з Системи «Приват24» або з сайта банку);

- відділення банку – звернення безпосередньо до працівника відділення;

- сайт https://privatbank.ua, меню «Скарги та пропозиції». Повідомлення, запити та кореспонденцію потрібно надавати особисто або електронною поштою.

Оригінали юридично важливої кореспонденції та документації потрібно передавати визнаною в Україні кур'єрською службою або вручати особисто. Будь-які такі повідомлення необхідно направляти на адресу банку, зазначену нижче, або на іншу адресу, яку банк може повідомити клієнту в письмовій формі. Адреса банку для листування: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна. Електронна пошта: help@pb.ua

1.1.10.7.2. Банк в обов’язковому порядку розглядає заяви (повідомлення) Клієнтів щодо використання платіжного інструменту, помилкових, неналежних, неакцептованих платіжних операцій, ініційованих з використанням такого платіжного інструменту, надавати Клієнту можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) у строк,що не перевищує строк, передбачений законом для розгляду звернень (скарг) громадян.

1.1.10.8. Механізм захисту прав Клієнта та порядок врегулювання спірних питань, що виникають під час використання Платіжного інструменту

1.1.10.8.1. Банк з метою захисту прав Клієнтів забезпечує:

- надання повної та достовірної інформації Клієнтам щодо послуг емісії платіжних інструментів та їх обслуговування відповідно до вимог законодавства;

- розробку договірної бази з додержанням вимог законодавства щодо захисту прав Клієнтів; - безпеку здійснення платіжних операцій за допомогою платіжних інструментів;

- право Клієнтів на звернення до Банку через різні канали для вирішення спірних ситуацій, консультацій щодо послуг, подання скарг, пропозицій та з інших питань та право на отримання відповідні на своє звернення.

1.1.10.8.2. Банк діє відповідно до чинного законодавства України щодо захисту прав Клієнтів та сприяє врегулюванню спірних ситуацій з Клієнтами шляхом досудового врегулювання.

1.1.10.9. Інші умови

1.1.10.9.1. Розміри гарантійного забезпечення та/або незнижуваного залишку коштів на рахунку, порядок та умови кредитування Клієнта під час здійснення операцій з використанням Платіжного інструменту, порядок та терміни/строки розрахунків, підстави, за яких Банк має право списувати кошти з рахунку Клієнта; тарифи Банку на обслуговування операцій з використанням Платіжного інструменту на дату укладення договору, порядок повідомлення Клієнта про їх зміну та отримання згоди та/або відмови Клієнта щодо такої зміни; інформацію про ліміти та/або обмеження за операціями з використанням Платіжного інструменту, порядок їх зміни визначаються умовами відповідної послуги (підрозділу цього Договору).

1.1.10.10. Відповідальність Сторін:

1.1.10.10.1. Клієнт несе повну відповідальність за всі платіжні операції з використанням електронного платіжного засобу та/або за несанкціоноване отримання грошових коштів з рахунку третіми особами, якщо його дії чи бездіяльність призвели до втрати платіжного інструменту або індивідуальної облікової інформації, розголошення ПІНу/індивідуальної облікової інформації або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжну операцію з використанням Платіжного інструменту.

1.1.10.10.2. Клієнт несе відповідальність за всі платіжні операції (в тому числі операції у сфері електронної комерції та інші), що здійснюються з Платіжними картками, у тому числі наданими Банком його Довіреним особам. У разі, якщо Клієнт дає згоду на проведення платіжних операцій з Платіжними картками або нанесеними на них даними поза полем його зору, він несе повну відповідальність за їх можливе шахрайське використання надалі.

1.1.10.10.3. Клієнт несе відповідальність за всі операції, що супроводжуються авторизацією, включаючи операції, що супроводжуються правильним введенням нанесених на Платіжній картці даних, до моменту звернення Клієнта в Банк та блокування Платіжної картки і за всі операції, які не супроводжуються авторизацією, до моменту постановки Платіжної картки в Стоп-лист Платіжною системою.

1.1.10.10.4. Клієнт несе відповідальність за всі операції, здійснені в межах лімітів, збільшених за розпорядженням Клієнта (за зверненням до Служби підтримки Банку).

1.1.10.10.5. Клієнт несе відповідальність за виконання грошових зобов'язань за операціями, що здійснені з використанням Платіжної картки, до часу отримання Банком заяви Клієнта (Держателя Платіжної картки) або Довіреної особи Клієнта про призупинення здійснення операцій з її застосуванням і постановки платіжної картки в Стоп-лист. При отриманні такої заяви Банк має верифікувати Клієнта (Держателя Платіжної картки) і зафіксувати дату та час його звернення.

Клієнт зобов’язаний заблокувати Платіжну картку перед подачею претензії до Банку щодо несанкціонованих операцій по ній.

1.1.10.10.6. У разі втрати Платіжної картки Клієнт (Держатель Платіжної картки) зобов'язаний негайно повідомити про це Банк. В іншому разі Банк не несе відповідальності за здійснення операцій, ініційованих за допомогою цієї Платіжної картки, до отримання такого повідомлення. До моменту повідомлення Клієнтом (Держателем Платіжної картки) Банку про втрату Платіжної картки ризик збитків від здійснення операцій та відповідальність несе Клієнт (Держатель картки), а з часу повідомлення Клієнтом (Держателем Платіжної картки) Банку ризик збитків від здійснення операцій за електронним платіжним засобом Держателя несе Банк.

1.1.10.10.7. Банк не несе відповідальність:

- у разі відмови Торговця у здійсненні операцій оплати товарів/послуг з використанням Платіжної картки  через відмову Клієнта від введення ПІНа та/або з причини необхідності додаткової перевірки правомірності здійснення операції;

- за введення Торговцем додаткових винагород за оплату товарів/послуг з використанням Платіжної картки;

- за обмеження щодо суми здійснюваних  операцій і за порядок ідентифікації Держателя Платіжної картки, що застосовуються Торговцем та/або іншими банками.

1.1.10.10.8. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за виникнення конфліктних ситуацій поза сферою його контролю, пов'язаних зі збоями в роботі систем оплати, розрахунків, обробки і передачі даних, а також, якщо Платіжна ккартка не була прийнята до оплати третіми особами.   

1.1.10.10.9. Банк не несе відповідальності за операції, що супроводжуються правильним введенням ПІНа або нанесених на Картці даних.