1.1.9. Персональні дані

1.1.9.1. Клієнт-фізична особа, підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних до укладення Умов та Правил був повідомлений про склад і зміст зібраних персональних даних, його права, визначені законодавством про персональні дані, мету збору та обробки персональних даних, про розпорядників та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також, що він не має заперечень проти такої обробки.

1.1.9.2. Клієнт-фізична особа підтверджує, що йому відомо про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) всіх володільців та розпорядників персональних даних, які беруть участь в обробці, про умови надання доступу до персональних даних, зокрема всю інформацію про розпорядників та третіх осіб, яким передаються або можуть передаватися його персональні дані, про механізм автоматичної обробки персональних даних.

1.1.9.3. Зокрема, Клієнт-фізична особа поінформований, що:

1.1.9.3.1. Володільцем персональних даних виступає Банк, крім тих випадків, коли обробку здійснюють інші володільці разом з Банком або окремо, якщо того вимагає виконання Умов та Правил.

1.1.9.3.2. Строк обробки персональних даних Клієнта-фізичної особи відповідає строку дії Умов та Правил, якщо у Банку відсутні інші правові підстави для продовження такої обробки.

1.1.9.3.3. Місцезнаходженням персональних даних є місцезнаходження АТ КБ "ПриватБанк" відповідно до реквізитів Умов та Правил.

1.1.9.3.4. Склад та зміст персональних даних визначається обсягом послуг у відповідному підрозділі Умов та Правил, який регулює порядок надання такої послуги.

1.1.9.4. Клієнт-фізична особа зазначає, що на момент укладення Умов та правил він не має заперечень проти обробки своїх персональних даних та будь-яких застережень щодо такої обробки, а також що не має заперечень проти автоматизованих рішень, які можуть мати для нього правові наслідки.

1.1.9.5. Клієнт-фізична особа бере на себе зобов'язання не зловживати правами на доступ, на мотивоване заперечення, мотивовані зміну або знищення своїх персональних даних.

1.1.9.6. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". Клієнт підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, свої права, визначені Законом України “Про персональні дані”, мету обробки персональних даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані.

1.1.9.7. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України.

1.1.9.8. У випадках, коли обробка персональних даних вимагає отримання згоди суб'єкта персональних даних, Клієнту-фізичній особі надається можливість надати згоду або відмовитися від надання відповідної згоди. Ненадання згоди не є умовою для вступу в договірні відносини.

1.1.9.9. Клієнт-фізична особа підтверджує, що всі його згоди на обробку персональних даних, що надані Банку та/або інших володільцям, які беруть участь в обробці персональних даних за Умовами та Правилами, є наданими добровільно, за умови попередньої проінформованості Клієнта та за відсутності будь-якої дискримінації чи обмеження свободи вибору.

1.1.9.10. Поміж інших обставин, під час укладання Умов та Правил Банк отримує згоду Клієнта-фізичну особу щодо наступних видів обробки персональних даних:

1.1.9.10.1. Використання та зберігання cookie-файлів та інших онлайн-ідентифікаторів під час використання веб-сайтів Банку на своєму кінцевому пристрої. Банк використовує cookie-файли з метою аналізу відвідувань веб-сайту, надання послуг та оцінки ефективності рекламних кампаній.

1.1.9.10.2. Здійснення Банком телефонних дзвінків, а також здійснення телефонного запису при зверненні на клієнтську підтримку Банку, зберігання такого запису та його використання та поширення в разі виникнення спорів між Банком та Клієнтом.

1.1.9.10.3. Обробку біометричних даних, зокрема розпізнавання обличчя, задля обслуговування з використанням технології FacePay24 та інших технологій.

1.1.9.10.4. Перед початком проведення відеоверифікації, та під час проведення відеоверифікації, задля фіксації факту надання такої згоди на записі.

1.1.9.10.5. В інших випадках, коли Клієнту пропонується надати згоду на обробку персональних даних.

1.1.9.11. Клієнт-фізична особа доручає Банку отримати статистичну інформацію щодо нього у вигляді коефіцієнта телекомунікаційної поведінки у постачальників послуг мобільного зв'язку, шляхом надання останньому знеособленої заяви, що містить номер мобільного телефона Клієнта.

1.1.9.12. При цьому Сторони узгодили, що для Банку підтвердженням згоди Клієнта на обробку його персональних даних, надання Банком інформації про здійснений Клієнтом платіж, стан рахунку Клієнта, є надання третьою особою в Банк унікального коду, який згенерований Банком для Клієнта, та відомий виключно Клієнту, якщо інший спосіб не узгоджений сторонами. Унікальний код Банк генерує Клієнту під час надання йому банківських послуг. 

1.1.9.13. Клієнт-фізична особа підтверджує, що до укладення Умов та Правил він ознайомився з Повідомленням про порядок і процедуру захисту персональних даних клієнтів ПриватБанку, що розміщене на веб-сайті Банку. Клієнт-фізична особа запевняє, що зміст Повідомлення йому зрозумілий, а сам документ доступний для ознайомлення в будь-який час. Клієнт розуміє, що зміст Повідомлення може змінюватися з часом відповідно до змін в процесах обробки та захисту персональних даних Банком, погоджується вважати себе повідомленим у випадку таких змін та бере на себе зобов'язання ознайомлюватися з Повідомленням з розумною періодичністю.

1.1.9.14. Клієнт-суб'єкт господарювання підтверджує, що всі суб'єкти персональних даних, які перебувають з ним в трудових, комерційних та інших правовідносинах, та які обробляються на підставі Умов та Правил повідомлені належним чином про склад і зміст оброблюваних персональних даних, їх права, визначені законодавство про персональні дані, мету збору та обробки персональних даних, володільців, розпорядників та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, та не мають заперечень чи застережень проти такої обробки.

1.1.9.15. Щодо будь-яких інших питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.