4.4. Умови та Правила надання послуги "Бонус Онлайн"

4.4. Умови та Правила надання послуги "Бонус Онлайн"

4.4.1. Терміни та поняття

4.4.1.1. Клієнт — фізична особа, яка зареєструвалась на Сайті за допомогою фінансового номера телефону та є Держателем картки Банку.

4.4.1.2. Кешбек - повернення частини коштів, витрачених Клієнтом на придбання товарів та послуг в інтернет-магазині, інформація про який розміщена на Сайті.

4.4.1.3. Партнери - інтернет-магазини, перелік та посилання на інтернет-магазини яких розміщено на Сайті.

4.4.1.4. Сайт – інтернет-ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою  https://bonus.privatbank.ua/ua/cashback 

4.4.2. Загальні положення

4.4.2.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання Анкети-заяви клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг та заповнення електронної реєстраційної форми на сайті https://bonus.privatbank.ua/ua/cashback із накладенням Простого електронного підпису Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення» та підрозділу «Умови та Правила надання послуги «Бонус Онлайн»» цих Умов та Правил.

4.4.3. Предмет Договору

4.4.3.1 Банк зобов’язується надати Клієнту доступ до Сайту та виплатити Кешбек за умови придбання Клієнтом товарів та послуг в інтернет-магазинах, розміщених на Сайті.

4.4.4. Права та обов’язки Сторін

4.4.4.1. Права та обов’язки Банку

4.4.4.1.1. Права Банку:

4.4.4.1.1.1. Банк має право самостійно без попереднього повідомлення Клієнта, у випадках, не заборонених законодавством, змінювати умови Договору шляхом оприлюднення змін на Сайті. Зміни до Договору вступають в силу з моменту їх оприлюднення.

4.4.4.1.2. Обов’язки Банку:

4.4.4.1.2.1. Банк зобов’язаний забезпечити можливість доступу Клієнта до Сайта та здійснювати виплату Кешбеку на умовах, визначених цим Договором.

4.4.4.1.2.2. Банк зобов’язаний інформувати Клієнта про орієнтовні строки перерахування Кешбеку та про їх зміну в «Особистому кабінеті» Клієнта на Сайті.

4.4.4.2. Права та обов’язки Клієнта

4.4.4.2.1. Права Клієнта:

4.4.4.2.1.1. Клієнт має право отримувати від Банку консультації щодо порядку користування Сайтом та отримання Кешбеку.

4.4.4.2.1.2. Клієнт має право повідомляти Банк про будь-які порушення прав Клієнта, виявлені під час використання Сайту.

4.4.4.2.2. Обов’язки Клієнта:

4.4.4.2.2.1. Клієнт зобов’язаний надавати точну, актуальну і повну інформацію про себе під час реєстрації на Сайті та постійно підтримувати актуальність цих відомостей.

4.4.4.2.2.2. Клієнт зобов’язується не розголошувати або іншим чином не передавати дані (пароль та інші закриті відомості) щодо своєї реєстрації на Сайті третім особам.

4.4.4.2.2.3. Клієнт не має права використовувати, копіювати, адаптувати, змінювати, розробляти похідний контент, поширювати, надавати ліцензії, продавати, поступатися, публічно демонструвати, транслювати, передавати або використовувати Сайт іншим чином.

4.4.4.2.2.4. Клієнт зобов’язаний негайно повідомити Банк, якщо йому стане відомо чи у нього будуть підстави підозрювати, що закриті відомості про його акаунт на Сайті загублені, вкрадені, незаконно привласнені або скомпроментовані іншим чином.

4.4.5. Умови та порядок отримання Кешбеку

4.4.5.1. Клієнт повинен бути зареєстрований на Сайті та мати електронний платіжний засіб (платіжну картку), емітований Банком. Якщо Клієнт здійснив покупку в інтернет-магазині, розміщеному на Сайті, до реєстрації на Сайті, Кешбек за таку покупку не нараховується і не виплачується.

4.4.5.2. Для придбання товару/послуги Клієнт повинен перейти в інтернет-магазин за посиланням, розміщеним на Сайті;

4.4.5.3. Покупка повинна бути оплачена електронним платіжним засобом, емітованим Банком.

4.4.5.4. Покупка повинна бути підтверджена Партнером.

4.4.5.5. Після отримання підтвердження надання товару/послуги від Партнера, Банк перераховує обумовлену при покупці суму Кешбеку на поточний рахунок Клієнта. 4.4.5.6.Сторони узгодили та підтвердили, що отримуючи Кешбек, Клієнт отримує від Банка дохід, у зв’язку з чим Банк набуває статусу податкового агента та на підставі п.167.1. ст.167 Податкового кодексу України утримує податок на доходи фізичних осіб в розмірі, який встановлено чинним законодавством України, та відповідно до п.176.2 ст.176. Податкового кодексу України подає інформацію щодо таких доходів та утриманого податку до контролюючих органів.

4.4.5.7. Кешбек перераховується по закінченню терміну, коли придбаний Клієнтом товар вже не може бути обміняний або повернутий.

4.4.5.8. Строк перерахування Кешбеку індивідуальний: становить від 15 до 90 днів та залежить від інтернет-магазину, у якому здійснюється покупка.

4.4.5.9. Інформацію про стан Кешбеку Клієнт може побачити в розділі "Особистий кабінет" на Сайті.

4.4.5.10. Виплата Кешбеку здійснюється виключно у гривні. При цьому, в разі, якщо оплата товару/послуги в інтернет-магазині була здійснена в іноземній валюті, Клієнт доручає Банку здійснити конвертацію валюти за обмінним курсом Банку, що діє на дату виплати Банком Кешбеку.

4.4.6. Відповідальність Сторін

4.4.6.1. Клієнт несе повну відповідальність за дотримання конфіденційності та збереження паролей та інших відомостей свого акаунта на Сайті.

4.4.6.2. Банк не несе відповідальності за невиплату Кешбеку у разі, якщо інтернет-магазин, у якому було здійснено покупку, не надав інформацію щодо здійснених покупок.

4.4.6.3. У разі коригування вартості товару/послуги між Клієнтом та інтернет-магазином, а саме повернення частини товару/послуги, зміна вартості товару/послуги на умовах особистої домовленості Клієнта і інтернет-магазина чи будь-які інші зміни ціни товару/послуги на стороні Партнера, Банк не несе відповідальність за зміну розміру Кешбеку, що сталася внаслідок цього.

В такому випадку Банк перераховує Клієнту суму Кешбеку, яка може відрізнятись від очікуваної суми, зазначеної на Сайті. При цьому Банк не несе відповідальність за збитки у вигляді упущеної вигоди Клієнта.

4.4.6.4. Банк не несе відповідальності за якість товарів/послуг, що пропонуються інтернет-магазинами, за строки доставки придбаних товарів, їх комплектність, справність тощо.