4.2. Сервіс “BankID”

4.2.1. Терміни та поняття

4.2.1.1. Сервіс “BankID” (далі — Сервіс) — послуга, що надається через всесвітню мережу Інтернет і полягає в передачі Банком Інформації Одержувачу, з метою здійснення ним OnLine ідентифікації Клієнта, який має намір отримати адміністративну або іншу послугу від Одержувача.

4.2.1.2. Інформація — особисті (персональні) дані Клієнта та/або скановані копії його ідентифікаційних документів.

4.2.1.3. Клієнт — фізична особа, яка звернулася через всесвітню мережу Інтернет до Одержувача з наміром отримати адміністративну або іншу послугу.

4.2.1.4. Одержувач — державний орган, орган місцевого самоврядування, приватна або публічна юридична особа або фізична особа-підприємець, що отримує Інформацію від Банку про Клієнта за допомогою Сервісу для здійснення їх ідентифікації з метою надання адміністративних та інших послуг Клієнту.

4.2.1.5. Сайт Сервісу — інтернет-ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://bankid.org.ua.

4.2.2. Загальні положення

4.2.2.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання Анкети-заяви клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг Клієнт приєднується до розділу “Загальні положення” та підрозділу “Сервіс BankID” цих Умов та Правил.

4.2.3. Предмет Договору

4.2.3.1. З метою отримання адміністративної або іншої послуги від Одержувача, Клієнт надає Банку розпорядження про передачу своїх персональних даних, а Банк, отримавши таке розпорядження, передає Одержувачу інформацію про Клієнта.

4.2.4. Права та обов’язки Сторін

4.2.4.1. Права Банку:

4.2.4.1.1. Банк має право самостійно без попереднього повідомлення Клієнта, у випадках, не заборонених законодавством, змінювати умови Договору шляхом оприлюднення змін на Сайті. Зміни до Договору вступають в силу з моменту їх оприлюднення.

4.2.4.2. Обов’язки Банку:

4.2.4.2.1. Банк зобов’язаний забезпечити можливість безперервного доступу Клієнта до Сайту Сервісу та здійснювати передачу інформації про Клієнта на умовах, визначених цим Договором.

4.2.4.3. Права Клієнта:

4.2.4.3.1. Клієнт має право отримувати від Банку консультації щодо порядку користування Сайтом Сервісу.

4.2.4.3.2. Клієнт має право повідомляти Банк про будь-які порушення прав Клієнта, виявлені під час використання Сайту Сервісу.

4.2.4.4. Обов’язки Клієнта:

4.2.4.4.1. Клієнт зобов’язується не розголошувати або іншим чином не передавати дані (пароль та інші закриті відомості) щодо своєї реєстрації на Сайті Сервісу третім особам.

4.2.4.4.2. Клієнт не має права використовувати, копіювати, адаптувати, змінювати, розробляти похідний контент, поширювати, надавати ліцензії, продавати, поступатися, публічно демонструвати, транслювати, передавати або використовувати Сайт іншим чином, ніж передбачено цим Договором.

4.2.5. Умови та порядок надання послуги

4.2.5.1. Клієнт звертається до Одержувача через його офіційну інтернет сторінку, на якій є посилання на Сайт Сервісу за допомогою якого Клієнт може пройти ідентифікацію та отримати замовлену у Одержувача адміністративну та іншу послугу.

4.2.5.2. Сайт Сервісу перенаправляє Клієнта до Системи “Приват 24” для проходження ним автентифікації, тим самим формуючи розпорядження на передачу Інформації про нього Одержувачу.

4.2.5.3. Банк, відповідно до розпорядження Клієнта, передає Одержувачу Інформацію про Клієнта у зашифрованому вигляді в обсязі, визначеному у договорі співпраці з Одержувачем.

Відповідно до цього Договору може бути передана наступна Інформація про Клієнта:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- номер телефону;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- ідентифікатор Клієнта в банківській установі;

- дата народження;

- стать;

- електронна адреса;

- адреса реєстрації в форматі: область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири;

- адреса фактичного місця проживання в форматі: область, район, місто;

- місце народження в форматі: область, район, місто;

- дані реєстраційного документу в форматі: тип документу (паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)), назва документу, серія, номер, орган видачі, дата видачі, строк дії, країна, що видала;

- копії паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (картка платника податків);

- приналежність платіжної картки Клієнтові (передавши на запит з номером картки від Одержувача ПІБ Клієнта та частину РНОКПП)

4.2.6. Відповідальність Сторін

4.2.6.1. Клієнт несе повну відповідальність за дотримання конфіденційності та збереження даних (паролю та інших закритих відомостей) щодо своєї реєстрації на Сайті Сервісу.

4.2.6.2. Банк, відповідно до положень Закону України “Про захист персональних даних”, несе відповідальність за збереження персональних даних Клієнта та захист цих даних від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

4.2.6.3. Банк не несе відповідальність перед Клієнтом за якість адміністративних та інших послуг Одержувачів.

4.2.6.4. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за затримки та перебої в роботі Сайту Сервісу, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю Банку, в тому числі в зв’язку з технічним збоєм.