1.1.5. Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг

1.1.5.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться Банком в односторонньому порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством України, шляхом його розміщення на цьому сайті у новій редакції.

Про такі зміни Банк повідомляє Клієнтів шляхом використання будь-якого з наступних каналів: розміщення інформації на офіційному сайті Банку www.privatbank.ua; розміщення інформації у відділеннях Банку; смс-повідомлення на фінансовий номер телефону Клієнта; повідомлення на електронну пошту Клієнта; інформування у Системі "Приват24" або "Приват24 для бізнесу"; IVR-дзвінки; повідомлення через банкомати та термінали самообслуговування; месенджери (Telegram, Viber та ін.), шляхом направлення листа поштою тощо.

1.1.5.2. Продовження користування Клієнтом послугами Банку після дати публікації на цьому сайті Умов та Правил надання банківських послуг у новій редакції є фактом надання Клієнтом згоди на зміни та доповнення до Договору та їх погодженням шляхом мовчазної згоди.

1.1.5.3. В випадках, коли в односторонньому порядку внесення змін до Договору заборонено, Банк узгоджує зміни із Клієнтом у спосіб, визначений законодавством.

1.1.5.4. На підставі статті 634 "Договір приєднання" Цивільного кодексу України Клієнт не може запропонувати свої умови Договору.