Приват Банк (Україна)

1. Загальне

1.1. Загальні положення

Преамбула

 

                                           Редакція Умов та Правил надання банківських послуг чинна з 09.05.2024

 

Повне найменування банку

Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»

Ідентифікаційний код 

143605704021

Місцезнаходження банку

вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна

Контактна інформація 

Контактна інформація розміщена за посиланням

Адреса власного вебсайта банку

 

   https://privatbank.ua/

Види банківських послуг, що надаються банком клієнту

 - залучення у вклади (депозити) коштів

 - відкриття та ведення поточних рахунків 

Банк також надає фінансові платіжні послуги; послуги кредитування; послуги з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі та безготівковій формі; інкасація коштів та перевезення валютних цінностей;  надання у користування сейфових скриньок; надання консультаційних та інформаційних послуг.

 

 

Гіперпосилання на тарифи та вебсторінку банку, де розміщено істотні характеристики послуг з надання споживчого кредиту та умови їх надання

 

1. Картка Універсальна

Тарифи та істотні характеристики послуги - privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna

2. Картка Універсальна Голд

Тарифи та істотні характеристики послуги - privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-gold

3. Преміальні картки

3.1. Тарифи

Тарифи пакет Premium -  privatbank.ua/premium-banking/premium
Тарифи пакет Premium PLUS -  privatbank.ua/premium-banking/premium-plus
Тарифи пакет Premium MAX -  privatbank.ua/premium-banking/premium-max
Тарифи пакет Private Bankingprivatbank.ua/cpa/private-banking-visa-infinite

3.2. Істотні характеристики послуги - privatbank.ua/vip/credit-limit

4. Кредит під депозит.

Тарифи та істотні характеристики послуги (блок Кредит під депозит/Умови видачі кредиту під депозит) - privatbank.ua/vip/loan-under-financial-security

5. Кредит під заставу ОВДП. Тарифи та істотні характеристики послуги (блок Кредит під заставу ОВДП/Умови видачі кредиту) - privatbank.ua/vip/loan-under-financial-security

6.Оплата частинами та Миттєва розстрочка

Тарифи та істотні характеристики послуги - privatbank.ua

 

Гіперпосилання на тарифи та вебсторінку банку, де розміщено істотні характеристики послуг з залучення банківського вкладу (депозиту) та умови їх надання

 

  https://privatbank.ua/depozit

  privatbank.ua/tariffs

 

Гіперпосилання на вебсторінку банку, де розміщено порядок і процедуру захисту персональних даних (витяг)

  https://privatbank.ua/personal-information

Порядок дій банку в разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг

Порядок дій банку в разі невиконання клієнтом обов'язків узгоджується сторонами у підрозділі, який регулює умови  відповідної послуги.

Зокрема, але не виключно, у випадку порушення Клієнтом своїх зобов’язань за договором Банк має право ініціювати розірвання договору та закриття рахунків.

Гіперпосилання на внутрішньобанківський документ (витяг), який регламентує порядок розгляду банком звернень клієнтів

  посилання на витяг

Гіперпосилання на розділ "Звернення громадян" офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень

  https://bank.gov.ua/ua/contacts

Дата набрання чинності публічною пропозицією (офертою)

Публічний договір приєднання у редакції, чинній з 09.05.2024.

 

Гіперпосилання на вебсторінку банку, де розміщено інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб в обсязі, визначеному нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

privatbank.ua/depozit/fond-garantirovaniya-vkladov

 

Попередження про те, що підписання клієнтом публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг

 

Підписання Клієнтом Заяви про приєднання до  відповідного підрозділу Умов та Правил надання банківських послуг є наданням Клієнтом згоди на зазначені умови надання відповідної банківської послуги.

Попередження про можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

 

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів наступним чином:

 - зателефонувавши за номером 3700;

 - звернувшись до відділення Банку;

  - звернувшись в Чат-online  на сторінці;

 - безпосередньо у електронному повідомленні або засобі дистанційної комунікації за умови наявності там відповідної кнопки/меню.

 

Банк: акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", Ліцензія Національного банку України № 22 від 05.10.2011, в особі Голови Правління Банку Герхарда Бьоша, який діє на підставі Наказу, пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб надання послуг на підставі Умов та Правил надання банківських послуг.

Умови та Правила надання банківських послуг (далі — Умови та Правила або Договір) — договір приєднання, який укладається в порядку, встановленому статтею 634 Цивільного кодексу України, а саме: публічна його частина встановлена Банком та розміщена в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/terms. Цей Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Клієнта до Договору: підписання ним Заяви про приєднання до відповідного підрозділу Договору про послугу(індивідуальна частина Договору або Заява про приєднання).

Строк дії Договору за послугою зазначається у відповідному підрозділі Умов та Правил, який регулює порядок надання такої послуги, якщо інший строк не вказано в Заяві про приєднання.

Умови та Правила можуть змінюватися в порядку, визначеному законодавством або цим Договором. Зміни в Договір є чинними, якщо вони здійснені відповідно до положень цього Договору або вимог законодавства.

Положення розділу "Загальні положення" цього Договору поширюють свою дію на всі його підрозділи, якщо інше не передбачено умовами підрозділу.