Приват Банк (Україна)

1. Загальне

1.1. Загальні положення

Преамбула

 

                                           Редакція Умов та Правил надання банківських послуг чинна з 01.06.2023

 

Банк: акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", Ліцензія Національного банку України № 22 від 05.10.2011, в особі Голови Правління Банку Герхарда Бьоша, який діє на підставі Наказу, пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб надання послуг на підставі Умов та Правил надання банківських послуг.

Умови та Правила надання банківських послуг (далі — Умови та Правила або Договір) — договір приєднання, який укладається в порядку, встановленому статтею 634 Цивільного кодексу України, а саме: публічна його частина встановлена Банком та розміщена в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua/terms. Цей Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Клієнта до Договору: підписання ним Заяви про приєднання до відповідного підрозділу Договору про послугу(індивідуальна частина Договору або Заява про приєднання).

Строк дії Договору за послугою зазначається у відповідному підрозділі Умов та Правил, який регулює порядок надання такої послуги, якщо інший строк не вказано в Заяві про приєднання.

Умови та Правила можуть змінюватися в порядку, визначеному законодавством або цим Договором. Зміни в Договір є чинними, якщо вони здійснені відповідно до положень цього Договору або вимог законодавства.

Положення розділу "Загальні положення" цього Договору поширюють свою дію на всі його підрозділи, якщо інше не передбачено умовами підрозділу.