3.8. Інкасація

3.8.1. Інкасація торгових точок

3.8.1.1. Предмет договору.

3.8.1.1.1. На підставі ст. 634 Цивільного кодексу України підписанням Заяви про приєднання до Умов та Правил інкасації торгових точок (далі — Заява приєднання) Клієнт приєднується до підрозділу про надання послуг інкасації торгових точок Умов та Правил (далі — Умови та правила або Договір). Заява приєднання та Тарифи Банку (далі - Тарифи) є невід'ємною частиною цього Договору.

3.8.1.1.2. На підставі цього Договору Банк власними силами і засобами здійснює інкасацію коштів торгової точки або online-інкасацію коштів торгової точки Клієнта, проводить збирання коштів в касах Клієнта, здійснює доставку коштів Клієнта в каси Банку для подальшого їх перерахунку і зарахування на поточний рахунок Клієнта, а Клієнт здійснює оплату за надані послуги в обсягах і терміни, передбачених цим Договором. Якість послуг, що надаються за цими Умовами та Правилами, повинні відповідати вимогам чинного законодавства у сфері інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

3.8.1.2. Обов'язки та права Сторін

Банк зобов'язується:

3.8.1.2.1. Здійснювати інкасацію торгових точок в касах Клієнта та доставку в Банк згідно порядку, зазначеного в підрозділі 3.8.1.3. цих Умов та правил.

3.8.1.2.2. Проводити попереднє обстеження шляхів під’їзду до торгової точки, проходу інкасаторів до приміщення каси, обирає можливі місця зупинки автомобіля.

Клієнт зобов'язується:

3.8.1.2.3. Забезпечити наявність вільних і освітлених під'їзних шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для прийому пакетів з готівкою і можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Банк може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони Клієнта під час їх проходження з грошима до автомобіля і інше).

3.8.1.2.4. Забезпечити підготовку пакету з готівкою заздалегідь до приїзду інкасаторів.

3.8.1.2.5. Банк приймає у Клієнта пакет з інкасованою виручкою після перевірки та наявності наступних обставин: цілісність пакету/сумки/мішка, правильність опломбування (відсутність латок, цілісність зовнішніх швів, розриву тканини, шпагату або вузлів на шпагаті), цілісність і чіткість пломб, відповідність їх зразку; відсутність матеріалу, ушкодження захисного клапану, відсутність індикаторного напису на захисному клапані та інші ушкодження; наявність дати, підписів уповноважених осіб Клієнта на накладній; відповідність суми вкладень, записам у накладній і копії супровідного касового ордера до сумки з валютними цінностями та відповідність між сумами, зазначеними цифрами та літерами в накладній і копії супровідного касового ордера з валютними цінностями.

3.8.1.2.6. У разі відмови Клієнта від інкасації в момент заїзду інкасаторів, Клієнт зобов`язаний сплатити послуги інкасації Банку, згідно з діючими тарифами. Клієнт має право відмовитися від інкасації заздалегідь, подавши заявку в Системі “Приват24 для бізнесу” та за допомогою інших каналів, про які Банк інформує Клієнта у Системі "Приват24 для бізнесу або електронною поштою.

3.8.1.2.7. Контактні дані уповноваженого представника Клієнта для проведення інкасації надаються Банку при підключенні інкасації (заповнюються в заявках: самостійно в Приват24; співробітником Банку в відділенні). У разі зміни уповноважених осіб, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк через сервіс ПК «Приват24 для бізнесу» або поштовим листом не пізніше, ніж за п'ять днів до настання змін.

Банк має право:

3.8.1.2.8. У разі, якщо торгова точка протягом 30 днів не проводить інкасацію коштів, Банк має право розірвати договірні відносини з Клієнтом в односторонньому порядку.

3.8.1.2.9. Банк має право витребувати від Клієнта інші документи та відомості, крім визначених чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку з метою ідентифікації та верифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

3.8.1.2.10. Банк має право змінити тариф Клієнта на стандартний, про що повідомити Клієнта в порядку, передбаченому в п. 3.8.1.6.3. Умов та Правил.

3.8.1.2.11. Банк має право відмовити в інкасації, якщо не забезпечено: наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для прийому пакетів з готівкою і можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Банк може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони Клієнта під час їх проходження з грошима до автомобіля і інше).

Клієнт має право:

3.8.1.2.11. Отримувати інформацію про стан поточного рахунку на свою письмову вимогу.

3.8.1.2.12. Достроково розірвати Договір у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цими Умовами та Правилами.

3.8.1.3. Порядок надання послуги інкасації торгових точок

3.8.1.3.1. Інкасація коштів Банком проводиться шляхом збору інкасаторами пакетів з готівкою безпосередньо на торговій точці або через каси Клієнта за затвердженим графіком і адресою, наведеними в Специфікації (Додаток 1 до Заяви приєднання), що розміщена в ПК “Приват24 для бізнесу”. Час проведення інкасації може бути змінено за погодженням Сторін. Для зміни графіка Клієнт може подати заявку через Чат-онлайн в ПК «Приват24 для бізнесу» або звернутися на Гарячу лінію Банку 3700 (для корпоративних клієнтів +38 073 (050, 098) 9000010).

3.8.1.3.2. Для інкасації коштів Банк надає кожній торговій точці Клієнта потрібну кількість пакетів. Пакети не підлягають повторному використанню та в разі псування пакету в обов'язковому порядку повертаються інкасаторам Банку.

3.8.1.3.3. Під час підготовки для здачі пакету з готівкою Клієнт перераховує гроші, сортує банкноти по купюрам на придатні і зношені, керуючись при цьому ознаками і порядком визначення платоспроможності банкнот і монет Національного банку України, обв'язує банкноти, після чого вкладає їх в пакет. Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку банкнот у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

3.8.1.3.4. Перед вкладенням до пакету готівки Касир Клієнта заповнює супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями (чек) на POS - терміналі до кожного пакету і підписує кожний примірник, потім заклеює пакет з готівкою захисною стрічкою і здає інкасатору тільки після перевірки електронного службового посвідчення - бейджа з фотографією в електронному вигляді на смартфоні інкасатора. Після цього Касир Клієнта перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасатора порожній пакет. Після проведення інкасації дані про проведену операцію автоматично зберігаються в електронну явочну картку і зберігаються в базах Банку.

У разі здійснення інкасації в "Два ключа", перед вкладенням готівки Касир Клієнта заповнює супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями  (чек) на POS-терміналі, до кожного пакету і підписує кожний примірник, потім заклеює пакет з готівкою захисною стрічкою. Пакет з готівкою знаходиться в сейфі, відкрити який можна тільки за допомогою двох ключів: ключа Касира і ключа інкасатора. Передача пакета інкасатору здійснюється після відкриття сейфа Касиром і інкасатором. Касир здає пакет з готівкою інкасатору тільки після перевірки електронного службового посвідчення - бейджа з фотографією в електронному вигляді на смартфоні інкасатора. Після цього Касир Клієнта перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і отримує від інкасатора порожній пакет. Після проведення інкасації дані про проведену операцію автоматично зберігаються в електронній явочній картці і зберігаються в базах Банку.

3.8.1.3.5. У процедурі інкасації передбачено обов'язкове електронне підтвердження (через POS-термінал, встановлений у Клієнта, або мобільний термінал інкасатора) факту передачі Касиром інкасатору пакета з торговою виручкою.

3.8.1.3.6. Сторони погодили наступний порядок електронного підтвердження інкасації:

3.8.1.3.6.1. Клієнт ознайомлений з Інструкцією по інкасації з використанням POS-терміналу до початку інкасації об'єкта.

3.8.1.3.6.2. Клієнт самостійно визначає осіб, які мають право виконувати інкасацію коштів, в тому числі за допомогою стаціонарного POS терміналу або мобільного POS терміналу інкасатора, зобов'язується ознайомити їх з інструкцією і стежити за доступом до виконання дій з інкасації тільки уповноважених осіб.

3.8.1.3.6.3. Дані для формування супровідного касового ордеру до сумки з валютними цінностями  (чека) вносяться Клієнтом за допомогою POS-терміналу з обов'язковим підтвердженням внесених даних за допомогою особистого номера мобільного телефону Касира (уповноважена особа Клієнта). Номер мобільного телефону Касира вноситься в базу Банку при ідентифікації як номер, який уповноважений підтверджувати інкасацію.

3.8.1.3.6.4. У разі відсутності у Клієнта POS терміналу, Клієнт проводить інкасацію за допомогою мобільного POS терміналу інкасатора. Підтвердження здійснюється за допомогою особистого мобільного телефону Касира (уповноважений представник Клієнта). Дані для формування чека (чек є аналогом  супровідного касового ордеру до сумки з валютними цінностями), формується Клієнтом за допомогою POS-терміналу:

- номер торгової точки, який повинен відповідати номеру в Специфікації;

- кількість банкнот та їх номіналів в пакеті;

- загальна сума готівки в пакеті.

3.8.1.3.6.5. Якщо пакет з готівкою не був підготовлений до встановленого часу інкасації або в пакеті з готівкою відсутні обставини, зазначені в пункті 3.8.1.2.5. цих Умов та Правил, то інкасатор Банку не приймає пакет і слідує далі по маршруту, а в електронну явочну картку вноситься інформація про відмову Клієнта від інкасації. Такий заїзд тарифікується згідно п. 3.8.1.2.6. цих Умов та Правил.

3.8.1.3.7. У разі виявлення під час перерахунки Банком готівки в пакетах Клієнта недостачі або надлишку грошей, а також сумнівних банкнот і монет, Банк складає Акт про розбіжності за встановленою формою. Акт про розбіжності направляється на електронну адресу Клієнта, вказану в Заяві приєднання. Акт про розбіжності є безперечним і обов'язковим для Сторін. Сума коштів до зарахування дорівнює сумі готівки в пакеті, перерахованої Банком. Клієнт може самостійно ознайомитися з інформацією про недостачі або надлишки через ПК “Приват24 для бізнесу”.

3.8.1.3.8. Передача інкасатору другого ключа(-ів) від сейфу(-ів) здійснюється при першій інкасації торгової точки згідно Акту прийому-передачі цінностей, що є Додатком 2 до Заяви приєднання (в двох примірниках) після перевірки ключа. Ключ повинен бути обов'язково з біркою, на якій вказана адреса розташування сейфу. Зв'язки ключів формуються за маршрутами і щоранку видаються інкасаторам. Після відпрацювання маршруту зв'язка ключів повертається на зберігання в касу Банку.

3.8.1.3.9. При прийомі-передачі пакету з інкасованою торговою виручкою, Клієнт зобов'язаний провести ідентифікацію інкасатора за електронним посвідченням інкасатора - бейджу з фотографією на смартфоні інкасатора.

3.8.1.3.10. Обсяг вкладеної готівки не повинен перешкоджати надійній фіксації захисного клапана пакету при його заклеюванні. При необхідності доставки великого обсягу готівки, вона формується Клієнтом в кілька пакетів.

3.8.1.3.11. Після вкладення в пакет готівки та відповідних документів на пакеті заклеюється захисний клапан. Перед заклеюванням з захисного клапана знімається запобіжна стрічка. Правильність заклеювання визначається рівномірністю склеєних поверхонь. Перед вкладенням в пакет готівки Касиром на кожен пакет оформлюється супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями.

3.8.1.3.12. Приймаючи пакет з готівкою, інкасатор перевіряє цілісність пакета, цілісність захисного клапана, наявність індикаторних написів на захисному клапані. Після перевірки підтверджує проведення інкасації за допомогою сканування QR коду пакету, дані передаються в електронну явочну картку і зберігаються в базі Банку.

3.8.1.3.13. При прийомі пакету інкасатор підписує супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями (чек, сформований за допомогою POS терміналу), ставить відбиток печатки маршруту і повертає чек Касиру Клієнта.

3.8.1.3.14. При виявленні інкасатором дефектів пакета, наявності індикаторного напису на захисному клапані і інших порушень цілісності, пакет не приймається. У присутності інкасатора Касир може усунути лише ті помилки і дефекти, виправлення яких не порушить графік роботи бригади інкасаторів за маршрутом. В інших випадках, а також в разі несвоєчасної підготовки пакета з готівкою, його прийом буде здійснюватися в наступний за графіком інкасації день. При цьому  супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями (чек) повинна бути сформована фактичною датою здачі пакету.

3.8.1.3.15. Доставлені кошти зараховуються за реквізитами, вказаними в Специфікації. Торгова виручка після виконання Банком перерахунку зараховується на поточний рахунок Клієнта до 11:00 наступного операційного дня після проведення інкасації.

3.8.1.4. Порядок надання послуги Оnline- інкасації торгової точки

3.8.1.4.1. Online-інкасація - це послуга, при якій зарахування торгової виручки в національній влюті на поточний рахунок Клієнта відбувається протягом 10 хвилин після фактичної передачі Касиром сейф-пакету з торговою виручкою. Послуга Оnline-інкасація можлива тільки при зарахуванні виручки на поточний рахунок Клієнта, відкритий у Банку.

3.8.1.4.2. Банк встановлює розмір ліміту виручки коштів по кожній торговій точці шляхом розрахунку середньої величини щоденної інкасації виручки по торговій точці за останні 7 інкасацій. Ліміт коштів до online-зарахування перераховується Банком щодня з урахуванням зміни обсягів виручки Клієнта

3.8.1.4.3. Якщо Клієнт здає торгову виручку в сумі, меншій або яка дорівнює сумі ліміту виручки до online-зарахування, вона стає доступною Клієнту на поточному рахунку протягом 10 хвилин після фактичної передачі Касиром сейф-пакету з торговою виручкою.

3.8.1.4.4. Якщо Клієнт здає торгову виручку в сумі, більшій за суму ліміту виручки до онлайн-зарахування, вона стає доступною Клієнту на поточному рахунку тільки після того, як кошти потраплять в Банк, будуть перераховані і зараховані на поточний рахунок Клієнта до 11:00 наступного операційного дня після дня інкасації.

3.8.1.4.5. Банк має право призупинити надання Клієнту послуги Оnline-інкасації в випадках:

- виникнення технічних / технологічних і інших збоїв, які унеможливлюють здійснення миттєвого зарахування;

- порушення Клієнтом порядку оплати за надані послуги, передбаченого в п. 3.8.1.6. цього Договору.

У разі призупинення надання Клієнту послуги Оnline-інкасації, кошти зараховуються на поточний рахунок Клієнта до 11:00 наступного операційного дня після дня інкасації.

3.8.1.5. Умови доставки розмінних номіналів

3.8.1.5.1. Клієнт відправляє заявку на доставку розмінних монет (банкнот) у розрізі кількості банкнот відповідного номіналу за формою, яка надається Банком — https://coinsexchange.privatbank.ua/. Авторизація в програмому комплексі Банка відбувається за допомогою номеру мобільного телефону, який вноситься в базу Банку при ідентифікації,як номер уповноваженої особи. Клієнт забезпечує обовязкову актуалізацію даних і ідентифікацію уповноважених представників Клієнта в базі Банку для замовлення розміну номіналів. Питання, щодо надання розмінних монет Клієнт направляє на електронну адресу razmen@privatbank.ua.

3.8.1.5.2. Заявка Клієнта підтверджується Банком протягом 1 банківського дня. Обсяг підтвердженого розміну номіналів залежить від наявних номіналів в касі Банку. Банк має право самостійно змінити суми підкріплюваних номіналів. Підтверджений рахунок направляється на пошту Клієнта, яка була обрана при замовленні розміну номіналів. Клієнт має право обрати необхідну дату доставки замовлення розміну номіналів. У разі відсутності на обрану дату графіку інкасації або перевищення максимальних обсягів валютних цінностей, що можуть перевозитись інкасаторським автотранспортом, Банк має право самостійно змінити дату доставки замовлення розміну номіналів.

3.8.1.5.3. Після узгодження заявки Клієнт здійснює перерахування коштів на рахунок №2909 * Банку в розмірі узгодженої загальної суми заявки та комісійної винагороди за монети (банкноти) відповідно до рахунку наданого Банком. Реквізити на оплату вказуються в рахунку, який формується і надсилається на пошту Клієнта, яка була обрана при замовленні розміну номіналів. Сторони домовились, що у випадку, коли Клієнт не користується послугою розміну монет протягом 3-х років, але при цьому є залишок грошових коштів на рахунку 2909*, переказаних Клієнтом в порядку, визначеному п.3.8.1.5.3. цього Договору, Банк здійснює повернення таких коштів на будь-який відкритий поточний рахунок Клієнта. При цьому сплата комісійної винагороди здійснюється відповідно до умов цього Договору.

3.8.1.5.4. Банк здійснює доставку розмінних номіналів, вкладених в пакет для Клієнта за адресою, вказаною у Специфікації згідно графіку інкасації. За один під’їзд доставляється не

більше 25 кг. розмінних номіналів. У процедурі доставки розмінної монети передбачено обов’язкове електронне підтвердження (через POS-термінал, встановлений у Клієнта, або мобільний термінал інкасатора) факту передачі інкасатором Касиру пакета з розмінною монетою. Сторони погодили наступний порядок електронного підтвердження доставки розміну номіналів:

- Клієнт ознайомлений з Інструкцією по доставці розміну номіналів з використанням POS-терміналу до початку надання послуги;

- Клієнт самостійно визначає осіб, які мають право підтверджувати отримання розміну номіналів, в тому числі за допомогою стаціонарного POS-терміналу або мобільного POS-терміналу інкасатора, зобов’язується ознайомити їх з інструкцією і стежити за доступом до виконання дій з отримання розміну тільки уповноважених осіб;

- дані для формування чека (чек є аналогом опису цінностей) вносяться Клієнтом за допомогою POS-терміналу з обов’язковим підтвердженням внесених даних за допомогою особистого номера мобільного телефону Касира (уповноважена особа Клієнта). Номер мобільного телефону Касира вноситься в базу Банку при ідентифікації як номер, який уповноважений підтверджувати отримання розміну монет.

Банк має право призупинити надання Клієнту послуги доставки розмінних номіналів у випадках:

- виникнення технічних / технологічних і інших збоїв, які унеможливлюють здійснення доставки замовлення;

- порушення Клієнтом порядку оплати за надані послуги, передбаченого в п. 3.8.1.5.3. цього Договору;

-якщо торгова точка не проводить інкасацію коштів.

У разі виникнення технічних / технологічних і інших збоїв замовлення доставляється Клієнту в наступний за графіком інкасації день.

3.8.1.5.5. Клієнт зобов’язується забезпечити підготовку чеку заздалегідь до приїзду інкасаторів. Чек друкується в 2х екземплярах. Дані для формування чека (чек є аналогом опису цінностей), формується Клієнтом за допомогою POS-терміналу:

- номер торгової точки, який повинен відповідати номеру в Специфікації;

- номер мобільного телефону Касира;

- OTP-пароль,який надходить в Систему «Приват24» для фізичних осіб або SMS.

Інкасатор передає розмінну монету та/або банкноту уповноваженому співробітнику Клієнта (повноваження співробітника визначені оформленого доручення з боку підприємства). Уповноважений співробітник Клієнта звіряє суми розмінних номіналів монет та/або банкнот по пачках та/або роликах за попередньо роздрукованим чеком PОS терміналу.

Після перевірки інкасатор підтверджує доставку розмінної монети за допомогою сканування QR коду пакету та чеку з POS-терміналу. Співробітник підприємства на чеку PОS терміналу ставить свій підпис, інкасатор ставить печатку Банку та підпис — один примірник залишається на торговій точці, а другий примірник повертає інкасатору, як підтвердження отримання розмінних номіналів. У разі виникнення спірних питань по сумах доставленого розміну Клієнт направляє листа на електронну адресу razmen@privatbank.ua або звертається Гарячу лінію Банку 3700 (для корпоративних клієнтів +38 073 (050, 098) 9000010). Інкасатор передає розмінну монету та / або банкноту уповноваженому співробітнику Клієнта (повноваження співробітника визначені оформленого доручення з боку підприємства).

3.8.1.6. Порядок розрахунків

3.8.1.6.1. За послугу інкасації коштів Клієнт за кожну торгову точку щомісяця сплачує Банку винагороду згідно з тарифами, строками та порядком оплати, передбаченими цими Умовами та Правилами. Рахунок на оплату послуг інкасації та Акт виконаних робіт доступний Клієнтам через сервіс ПК “Приват24 для Бізнесу”. У разі виникнення спірних питань з оплати за надані послуги, Клієнт подає заявку через Чат-онлайн в ПК “Приват24 для бізнесу” або звертається Гарячу лінію Банку 3700 (для корпоративних клієнтів +38 073 (050, 098) 9000010).

Сторони домовились, що в разі, якщо Клієнт не надасть Банку підписаний зі своєї сторони Рахунок на оплату послуг інкасації та Акт виконаних робіт у строк 1 календарний день з дня направлення їх Клієнту, умови Рахунка на оплату послуг інкасації та Акт виконаних робіт вважаються узгодженими Сторонами та є такими, що прийняті Клієнтом.

3.8.1.6.2. Вартість кожного додаткового під’їзду в один і той же день, оплачується відповідно до діючих тарифів за заїзди, як окремий під’їзд.

3.8.1.6.3. При зміні кон'юнктури ринку, змін в законодавстві України, в разі зміни діючих тарифів, що визначають розмір плати за надані послуги з інкасації, доставку та перерахування коштів, Банк має право змінити розмір оплати послуг, повідомивши про це Клієнта повідомленням через будь-які зазначені канали зв'язку: сервіс ПК «Приват24 для бізнесу», поштовий лист; повідомлення електронною поштою; IVR-обдзвін; комунікації у мобільному додатку Приват24, а також за допомогою інших мобільних додатків Банка та інших засобів комунікації, не менше ніж за 10 календарних днів до передбачуваної дати введення нових тарифів і розміщує зміни тарифів на web-сайті Банку http://privatbank.ua. Якщо після закінчення зазначеного терміну від Клієнта не надійде повідомлення про неможливість виконання цих умов і правил на нових умовах, зміни вважаються прийнятими.

3.8.1.6.4. При виборі фіксованого тарифного плану встановлюється тариф, в якому кількість під'їздів до торгової точки Клієнта не обмежується та являє собою фіксовану суму щомісяця, незалежно від того, скільки днів на місяць здійснювалась інкасація торгової точки Клієнта.

3.8.1.6.5. Тарифний калькулятор розміщено на сторінці:

http://privatbank.ua/business/universalnyje-reshenija/torgovaya-viruchka/

3.8.1.7. Відповідальність Сторін

3.8.1.7.1. Банк несе відповідальність перед Клієнтом за цілісність пакета і цінності, які знаходяться в пакеті з моменту прийняття її інкасаторами від Клієнта до зарахування виручки на поточний рахунок Клієнта.

3.8.1.7.2. У разі втрати інкасаторами пакета з грошима, а також здачі в касу Банку дефектного пакета, в якому виявиться недостача, Банк несе матеріальну відповідальність перед Клієнтом відповідно до законодавства України в розмірі втрачених цінностей.

3.8.1.7.3. У разі неможливості інкасації та доставки готівки до Банку у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених пунктом 3.8.1.2.3. цих Умов та Правил, послуги за цими Умовами та Правилами не виконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасації Банку, і Клієнт вирішує питання доставки готівки до Банку власними засобами.

3.8.1.7.4. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.8.1.7.5. Клієнт несе відповідальність згідно з чинним законодавством за здійснення інкасації коштів Клієнта не уповноваженою особою, що може призвести до нанесення збитків Клієнту, Банку або третім особам. Клієнт забезпечує обов'язкову актуалізацію даних і ідентифікацію Касирів (уповноважений представник Клієнта) в базі Банку для проведення інкасації.

3.8.1.7.6. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, надану співробітниками Клієнта під час інкасації, за відповідність даних, введених за допомогою POS-терміналу.

3.8.1.7.7. Клієнт зобов'язаний повідомити про припинення та/або зміну умов інкасації шляхом подачі заявки на Гарячу лінію Банку 3700 (для для корпоративних клієнтів +38 073 (050, 098) 9000010) або в Системі “Приват24 для бізнесу” через Поміч-онлайн, за фактом прийнятої заявки і погодженням запропонованих змін Банком, вносяться зміни в умови надання послуги.

3.8.1.8. Інші умови

3.8.1.8.1. Договір набуває чинності з дати підписання Клієнтом Заяви приєднання і діє до моменту виявлення однієї зі Сторін бажання припинити співпрацю, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань за цим Договором.

3.8.1.8.2. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві приєднання.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів 220 грн/виїзд, але не менше ніж 2 200 грн/міс. з торгової точки, без ПДВ Для обласних центрів
2 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів 330 грн/виїзд, але не менше ніж 2 200 грн/міс. з торгової точки, без ПДВ Для інших населених пунктів
3 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів 275 грн/виїзд, але не менше ніж 2 200 грн/міс. з торгової точки, без ПДВ Для м. Київ
4 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів 220 грн/виїзд, але не менше ніж 2 200 грн/міс. з торгової точки + 0,1 грн за перерахування одного аркуша зданої готівки, без ПДВ Зарахування на рахунок в іншому банку - обласні центри.
5 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів 330 грн/виїзд, але не менше ніж 2 200 грн/міс. з торгової точки + 0,1 грн за перерахування одного аркуша зданої готівки, без ПДВ Зарахування на рахунок в іншому банку - інші населені пункти.
6 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів 275 грн/виїзд, але не менше ніж 2 200 грн/міс. з торгової точки + 0,1 грн за перерахування одного аркуша зданої готівки, без ПДВ Зарахування на рахунок в іншому банку - Київ.
7 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 15 грн / 1 000 монет, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 10 коп.
8 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 10 грн / 1 000 монет, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 50 коп.
9 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 0,2% від суми виданих банкнот, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 1 грн
10 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 0,2% від суми виданих банкнот, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 2 грн
11 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 0,2% від суми виданих банкнот, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 5 грн
12 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 0,2% від суми виданих банкнот, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 10 грн
13 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 0,2% від суми виданих банкнот, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 20 грн
14 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 0,3% від суми виданих банкнот, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 50 грн
15 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 0,3% від суми виданих банкнот, без ПДВ Комісія за надання розмінних номіналів монет / банкнот: 100 грн
16 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів 200 грн / 1 під'їзд Комісія за доставку розмінних номіналів монет / банкнот. За один під'їзд доставляється не більше 25 кг розмінних номіналів монет/банкнот.
17 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів сума замовлення повинна бути кратна 500,00 грн Оплата розмінних номіналів монет/банкнот: 50 коп. У разі порушення умов замовлення розмінних монет / номіналів ("кратності") Філія залишає за собою право самостійно змінити суми підкріплюваних номіналів (підсумкова сума не змінюється). Банк надає розмінну монету у стандартних пакетах або мішках.
18 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів сума замовлення повинна бути кратна 100,00 грн Замовлення розмінних номіналів монет / банкнот ("тубус" = 50 грн.): 1 грн. У разі порушення умов замовлення розмінних монет/номіналів ("кратності") Філія залишає за собою право самостійно змінити суми підкріплюваних номіналів (підсумкова сума не змінюється). Банк надає розмінну монету у стандартних пакетах або мішках.
19 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів сума замовлення повинна бути кратна 200,00 грн Замовлення розмінних номіналів монет/банкнот ("тубус" = 100 грн.): 2 грн. У разі порушення умов замовлення розмінних монет / номіналів ("кратності") Філія залишає за собою право самостійно змінити суми підкріплюваних номіналів (підсумкова сума не змінюється). Банк надає розмінну монету у стандартних пакетах або мішках.
20 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів сума замовлення повинна бути кратна 500,00 грн Замовлення розмінних номіналів монет / банкнот ("тубус" = 200 грн): 5 грн. У разі порушення умов замовлення розмінною грн. ("кратності") Філія залишає за собою право самостійно змінити суми підкріплюваних номіналів (підсумкова сума не змінюється). Банк надає розмінну монету у стандартних пакетах або мішках.
21 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за розмін монет/номіналів сума замовлення повинна бути кратна 1000,00 грн Замовлення розмінних номіналів монет / банкнот ("тубус" = 400 грн): 10 грн. У разі порушення умов замовлення розмінних монет/номіналів ("кратності") Філія залишає за собою право самостійно змінити суми підкріплюваних номіналів (підсумкова сума не змінюється). Банк надає розмінну монету у стандартних пакетах або мішках.
22 Мікро і Малий бізнес, Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів від 78 грн до 1000грн*/ 1 виїзд, але не менше ніж 1200 грн/міс. з торгової точки, без ПДВ *Тариф— встановлює банк згідно з показниками собівартості послуги "Інкасація" та з урахуванням загального результату від обслуговування клієнта в банку
23 Середній бізнес/Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів 200 грн. за кожну торгову точку, без ПДВ У разі здійснення інкасації в "Два ключа". Тариф додається до тарифів в Таб. Тарифи: №1, 2, 3, 4, 5, 6, 22
24 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за інкасацію коштів 800 грн / 1 виїзд + 0,75% від суми в місяць з торгової точки Для всіх регіонів, інкасація іноземної валюти, зарахування на валютний рахунок в ПриватБанку.