3.6. Еквайринг

3.6.1. Еквайринг

3.6.1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.6.1.1.1. Торговець (далі - Клієнт) доручає, а Еквайр (далі — Банк) за винагороду, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, приймає на себе обов'язок забезпечити технологічне, інформаційне обслуговування Клієнта і проведення розрахунків з ним за операції, які здійснені між Клієнтом та користувачами з використанням Електронних платіжних засобів (далі — Платників).

3.6.1.1.2. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до послуги Еквайринг (далі - Заява про приєднання) у паперовому вигляді або у Системі “Приват24” шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

3.6.1.1.3. До оплати приймаються Електронні платіжні засоби (далі - Платіжні засоби) всіх типів платіжних систем Mastercard, Visa, Простір, UnionPay із наступними ознаками платіжності: Платіжний засіб повинен належати до однієї із зазначених платіжних систем; містити термін дії (місяць і рік), що не закінчився; на зворотному боці Платіжного засобу повинна знаходитися магнітна смуга.

3.6.1.2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

3.6.1.2.1. Клієнт має право:

3.6.1.2.1.1. Одержувати від Банку термінальне обладнання, витратні та інформаційні матеріали, інструктаж персоналу по роботі з Термінальним обладнанням і порядком здійснення операцій із приймання платежів.3.6.1.2.1.2. Використовувати термінал, встановлений Банком, виключно для приймання платежів, що здійснюються із застосуванням Платіжних засобів.

3.6.1.2.1.3. Використовувати методичні посібники по роботі з термінальним обладнанням, розміщені на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за посиланням https://pb.ua/obuchenie.

3.6.1.2.1.4. Отримувати від Банка інформацію щодо повноти надходження прийнятих платежів на поточні рахунки Клієнта протягом 14 банківських днів з моменту надання запиту.

3.6.1.2.1.5. Замовити в Системі «Приват24 для бізнесу» ідентифікатор для приймання платежів у вигляді QR-коду, що розміщений на плакаті, в додатку на мобільному пристрої або на екрані POS-термінала, для зчитування додатком на мобільному пристрої Платників. Клієнт самостійно роздруковує QR-код, що розміщений на плакаті. 

3.6.1.2.2. Клієнт зобов'язується:

3.6.1.2.2.1. Прийняти згідно Акту приймання-передачі термінальне обладнання та забезпечити його використання для приймання платежів.

3.6.1.2.2.2. При використанні термінального обладнання для приймання платежів забезпечити порядок роботи із терміналами та Платіжними засобами у відповідності до Інструкції «Порядок проведення операцій з використанням Платіжних засобів», яка надається Клієнту Банком, (далі — Інструкція), та матеріалів, розміщених в системі онлайн-навчання Банку у мережі Інтернет за адресою pb.ua/obuchenie. Інструкція «Порядок проведення операцій з використанням Платіжних засобів», яка надається Клієнту Банком є невід'ємною частиною цього Договору.

3.6.1.2.2.3. Забезпечити доступ до роботи із термінальним обладнанням виключно співробітників Клієнта, які пройшли навчання та інструктаж роботі з таким обладнанням (далі — Відповідальні співробітники). При зміні списку Відповідальних співробітників, протягом 5 днів забезпечити проходження ними навчання в системі онлайн-навчання Банку у мережі Інтернет за адресою pb.ua/obuchenie.

3.6.1.2.2.4. Не здійснювати будь-які зміни у наданому термінальному обладнанні.

3.6.1.2.2.5. Забезпечити збереження термінального обладнання, витратних і інформаційних матеріалів, наданих Банком. У разі виникнення несправностей термінального обладнання повідомити Банк у момент їх виявлення.

Не передавати термінал і витратні матеріали, отримані від Банку, третім особам.

3.6.1.2.2.6. Без письмової згоди Банку не знайомити третіх осіб з умовами цього Договору або додатків до нього, Інструкціями, переданими Банком, конструкцією Терміналу, його технічними характеристиками.

3.6.1.2.2.7. Повідомляти Платників про порядок та умови приймання платежів за допомогою Терміналів Банку.

3.6.1.2.2.8. Забезпечити збереження термінального обладнання, наданого Банком. Повернути надане Банком обладнання на першу його вимогу. У разі виникнення несправностей обладнання повідомити про це Банк у момент їх виявлення, зателефонувавши на гарячу лінію Банку за номером 3700.

3.6.1.2.2.9. Повернути отримане у Банку термінальне обладнання, що є власністю Банку, не пізніше 5 днів до закінчення терміну дії Договору. Надання /повернення Банком/Банку терміналу здійснюється на підставі Акту приймання-передачі обладнання.

3.6.1.2.2.10. Здійснювати операції із застосуванням Платіжних засобів за бажанням Платника з оформленням документів на паперових носіях (сліп імпринтера, чек платіжного терміналу ) в такій кількості екземплярів, яка потрібна для всіх учасників розрахунків, і/або документів в електронній формі, передбачених правилами платіжних систем.

3.6.1.2.2.11. Забезпечити конфіденційність і нерозголошення інформації про операції, здійснені із використанням Платіжних засобів Платників, їх персональних даних по Транзакціях, що проходять через Клієнта. Не вводити повністю номер Платіжного засобу при оформленні товарного чека на реєстраторі розрахункових операцій (далі - РРО). Не збирати персональні дані Платників, крім тих, які відображені на чеку платіжного терміналу (сліпі імпринтера).

3.6.1.2.2.12. Здійснювати операції із використанням Платіжних засобів виключно у присутності Держателя Платіжного засобу.

3.6.1.2.2.13. Не встановлювати і не застосовувати без попереднього узгодження з Банком устаткування і витратні матеріали, отримані від третіх осіб, для приймання до оплати Платіжних засобів із використанням устаткування Банку.

3.6.1.2.2.14. При втраті або розкраданні термінального обладнання, наданого Банком, впродовж 3 робочих для Банку днів сповістити Банк про такий факт та відшкодувати вартість термінального обладнання в строк не пізніше 10 робочих для Банку днів з моменту виставлення рахунку Банком у розмірі:

• 5000 грн. за POS-термінал, miniPOS-терминал або мініпринтер;

• 500 грн при псуванні/втраті периферійних пристроїв (блок живлення, пін-пад).

3.6.1.2.2.15. Виконувати чинні вимоги по товарно-касовому обліку при оформленні операції оплати з використанням Платіжних засобів. В разі друку чека перевіряти відповідність суми на товарному чеку і сліпі імпринтера (чеку терміналу).

3.6.1.2.2.16. Не допускати дроблення однієї Транзакції, сума якої перевищує Ліміт Авторизації/Ризикових Транзакцій, на декілька Транзакцій нижче за Ліміт Авторизації/ Ризикових Транзакцій і з метою уникнення процедури Авторизації/Верифікації. У випадку, якщо Держатель Платіжного засобу протягом календарної доби здійснює більше, ніж одну Транзакцію в одній Торговій точці Клієнта по одному і тому ж Терміналу, Відповідальний співробітник Клієнта зобов'язаний провести процедуру Верифікації згідно Інструкції. В разі недотримання цієї вимоги та за наявності фінансових претензій CHARGEBACK і Претензій платника по Платіжному засобу Банку по вказаних Транзакціях, Клієнт зобов'язується відшкодувати такі претензії на вимогу Банку.

3.6.1.2.2.17. Протягом 2-х робочих для Банку днів надавати Банку за його запитом документи, що підтверджують факт проведення Транзакції, за POS-терміналом або miniPOS-терміналом, який встановлений у Торговій точці незалежно від еквайєра: копії документів товарно-касового обліку (чеків реєстраторів розрахункових операцій, записів з товарно-касової книги і інші необхідні документи). У разі надання документів з ушкодженнями, нечітко відбитими даними або ненадання Клієнтом вказаних документів, що не дозволяють показати обґрунтованість і правомірність списання засобів по оскаржуваній операції, сума фінансової претензії CHARGEBACK по вказаній Транзакції або Претензії платника по Платіжних засобів Банку погашається за рахунок Клієнта. Сума утримується з сум наступних Відшкодувань Клієнту або перераховується Клієнту на рахунок Банку, вказаний в листі "Повідомлення про фінансову претензію CHARGEBACK".

3.6.1.2.2.18. При використанні Терміналу з пристроєм PIN-PAD для введення PIN-кода забезпечити конфіденційність при введенні PIN-коду: унеможливити спостереження касирами коду, що вводиться. Термінальне обладнання повинно бути бути доступне для огляду Держателем Платіжного засобу на предмет виявлення устаткування PIN - PAD сторонніми пристроями. У разі наявності в Торговій точці камери спостереження заборонено її фокусування на пристрої введення PIN -коду.

3.6.1.2.2.19. В разі встановлення факту використання Платіжного засобу не його Держателем, спробі використовувати підроблений або недійсний Платіжний засіб, вживати заходи щодо вилучення Платіжного засобу і передачі його в Банк протягом 3-х робочих для Банку днів з моменту встановлення такого факту.

3.6.1.2.2.20. Терміново повідомляти Банк і правоохоронні органи про всі факти, щодо яких виникає підозра у протиправній діяльності із використанням Платіжних Засобів.

3.6.1.2.2.21. Розміщувати при вході, в місцях розрахунку по Картах в приміщеннях торгово-сервісної мережі Клієнта інформаційні наклейки, надані Банком, з логотипами Платіжних Систем (типів Платіжних засобів), а також зняти усі наклейки в разі розірвання цього Договору.

3.6.1.2.2.22. Повідомляти Банк про виникнення обставин, що перешкоджають виконанню обов'язків за цим Договором.

3.6.1.2.2.23. Інформувати Банк в строк 10 днів про зміну найменування, місця розташування, профілю діяльності, реорганізації або ліквідації підприємства, зміни списку Торгових точок Клієнта, а також у разі відмови від участі в програмах лояльності Банку.

3.6.1.2.2.24. Письмово повідомляти Банк про зміну реквізитів для відшкодування по Транзакціях, не менше ніж за 3 робочих для Банку днів.

3.6.1.2.2.25. Клієнт зобов'язується здійснювати зміну платіжних реквізитів тільки після отримання від Банку відшкодування за всіма раніше здійсненими транзакціями.

3.6.1.2.2.26. Контролювати проходження платежів по Транзакціях і, у разі виявлення заборгованості між Сторонами, негайно повідомити про це Банк.

3.6.1.2.2.27. Заявка на повернення грошових коштів здійснюється Клієнтом тільки на рахунок Платіжного засобу, який використовувався для проведення Транзакції. Розмір грошових коштів за такою операцією повернення не повинен перевищувати суму Транзакції.

3.6.1.2.2.28. Використовувати ручне введення номера Платіжного засобу тільки у випадках, визначених Інструкцією.

3.6.1.2.2.29. Клієнт зобов'язується за допомогою Системи «Приват 24 для Бізнесу» внести (та своєчасно актуалізувати в разі зміни) в Матрицю повноважень інформацію про уповноважену особу (представника) Клієнта, відповідальну за еквайринг. Така особа має право:

3.6.1.2.2.29.1. Звертатися до Банку з усіх питань, що стосуються обслуговування (налаштування обладнання, ремонт, брендування Торгової точки, навчання персоналу тощо);

3.6.1.2.2.29.2. Подавати заявки на підключення  нових Торгових точок Клієнта або редагувати інформацію про вже підключені Торгові точки через Систему «Приват24 для бізнесу»;

3.6.1.2.2.29.3. Здійснювати перереєстрацію Торгових точок.

3.6.1.2.2.30. В разі, якщо Клієнт самостійно не вніс контактні дані про особу, відповідальну за еквайринг, Сторони узгодили, що такою особою автоматично вважатиметься співробітник Клієнта, зазначений Додатку 1 до Заяви про приєднання.

3.6.1.2.2.31. При поломці обладнання відшкодувати Банку вартість його ремонту.

3.6.1.2.2.32. Клієнт зобов'язаний мати фінансові кошти на відкритому поточному рахунку в Банку або в обороті по еквайрингу в достатньому розмірі для покриття заявки на повернення, поданої через POS термінал, miniPOS-термінал.

3.6.1.2.2.33. В разі користування сервісом “Готівка на касі” (оплата з видачею готівки) Клієнт зобов'язується дотримуватися вимог законодавства щодо обліку та видачі готівкових коштів, зокрема, але не виключно, вимог, передбачених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в України»; Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та ін.

3.6.1.2.2.34. Клієнт зобов'язується негайно видаляти інформацію про Держателя Платіжного засобу, яка більше не буде використовуватися в процесі одного робочого циклу при обслуговуванні Держателя Платіжного засобу (від преавторизаціі до завершення переказу коштів за послуги Клієнта).

3.6.1.2.2.35. Клієнту зобов'язується без погодження із Банком не переміщувати термінальне обладнання  з зазначеної в Заяві про приєднання  адреси Торгової точки.

3.6.1.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

3.6.1.3.1. Банк має право:

3.6.1.3.1.1. Доручати Клієнту перевірку ідентифікаційних документів Платника з метою моніторингу ідентифікації помилкових і неналежних операцій із Платіжними картками, вживання заходів по їх запобіганню і припиненню, у випадках визначених Договором.

3.6.1.3.1.2. Вносити зміни до Інструкції шляхом направлення Клієнту її нової редакції. Змінювати порядок проведення операцій з платіжними засобами, викладений в Інструкції, представленої на сайті Банку, в системі онлайн-навчання.

3.6.1.3.1.3. Проводити перевірку працездатності термінального обладнання, регламентні роботи по оновленню програмного забезпечення в цілях контролю дотримання умов цього Договору. Проведення вказаних заходів може здійснюватися упродовж робочого дня, встановленого в установі/підприємстві Клієнта, і не повинно перешкоджати здійсненню Клієнтом його діяльності.

3.6.1.3.1.4. Вилучати термінальне обладнання у разі його неефективного використання, заздалегідь повідомивши про це у письмовій формі Клієнта не пізніше, ніж за 10 днів до дати вилучення.

3.6.1.3.1.5. За приймання платежів через Термінали із застосуванням Платіжних засобів отримувати винагороду від Платників згідно чинних Тарифів Банку.

3.6.1.3.1.6. В разі пошкодження чи втрати Терміналу Клієнтом вимагати від нього відшкодування збитків на суму вартості втраченого Терміналу.

3.6.1.3.1.7. Не відшкодовувати Клієнту суми платежу, якщо Транзакція проведена з порушенням обов'язків Клієнта за цим Договором.

3.6.1.3.1.8. Банк має право затримати оплату будь-якої Транзакції понад строк відшкодування, але не більше ніж на 180 днів, з метою перевірки достовірності Платіжного Засобу, по якій проведена Транзакція і дотримання Клієнтом умов цього Договору, письмово повідомивши про це Клієнта протягом 3-х робочих для Банку днів. Перевірка здійснюється шляхом запиту копій документів товарно-касового обліку, копій чеків терміналу (якщо вони в наявності), пояснень співробітників Клієнта з приводу обставин здійснення Транзакції тощо. В разі, якщо по запиту Банку-еквайєра Банк-емітент підтверджує достовірність Транзакції по Платіжному засобу, тимчасово затримана сума повертається Клієнтові.

3.6.1.3.1.9. При підтвердженні Банком-емітентом або Платіжною Системою факту шахрайського використання Платіжного засобу по заблокованій Транзакції Банк має право утримувати відшкодування до закінчення процедури CHARGEBACK для проведення розслідування усіх обставин здійснення Транзакції без обов'язку будь-яких штрафних санкцій за затримку платежу.

3.6.1.3.1.10. Самостійно встановлювати і переглядати Ліміти авторизації. Встановлювати і змінювати Ліміт ризикових транзакцій на розсуд Банку без узгодження з Клієнтом.

3.6.1.3.1.11. Використовувати інформацію про Клієнта в рекламних цілях з метою популяризації розрахунків із використанням Платіжних засобів.

3.6.1.3.1.12. За погодженням з Клієнтом розміщувати свої інформаційні матеріали в приміщеннях торгово-сервісної мережі Клієнта.

3.6.1.3.1.13. Припинити надання послуг Клієнту і/або вилучити термінальне обладнання у разі неправомірного або не передбаченого цим Договором використання Клієнтом Платіжних засобів або їх реквізитів, платіжного терміналу, імпринтера і іншого обладнання, наданого Банком Клієнтом в рамках цього Договору.

3.6.1.3.1.14. Банк за результатами моніторингу операцій оплати з використанням Платіжних засобів або в разі опротестування платіжних операцій Платником, емітентом або платіжною організацією Платіжної системи має право призупинити відшкодування коштів на рахунок Клієнта для встановлення правомірності переказу.

3.6.1.3.1.15. Залучати уповноважених третіх осіб для виконання зобов'язань за даним Договором, зокрема, але не виключно, для сервісного обслуговування термінального обладнання.

3.6.1.3.1.16. Не здійснювати відшкодування по транзакціях, що здійснені через термінальне обладнання Банку, на розрахунковий рахунок Клієнта, відкритий в іншому Банку.

3.6.1.3.1.17. За результатами моніторингу операцій оплати з використанням Платіжних засобів призупинити здійснення таких операцій, в тому числі здійснення процесингу транзакцій та здійснення відшкодувань Клієнту, у разі, якщо вони здійснюються в населених пунктах, що не контролюються українською владою.

3.6.1.3.1.18. Для цілей цього Договору та з метою уникнення шахрайських дій з Електронними платіжними засобами Банк має право надавати Клієнту інформацію про Держателя Платіжного засобу, який здійснює оплату, зокрема, його прізвище, ім'я, по-батькові та номер телефону.

3.6.1.3.1.19. Встановлювати програмне забезпечення в термінальне обладнання для надання сервісу DCC. При проведенні транзакцій з використанням сервісу DCC розрахунок з Клієнтом здійснювати в національній валюті - гривні.

3.6.1.3.1.20. Банк має право затримати обробку заявки на повернення від Клієнта, якщо у Клієнта відсутні грошові кошти на поточному рахунку, відкритому в Банку, або відсутній оборот по еквайрингу в Торговій точці протягом операційного дня, під забезпечення заявленого повернення, до моменту забезпечення даного повернення з боку Клієнта, але не більше 5 днів.

3.6.1.3.1.21. Банк має право відмовити Клієнту в обробці заявки на повернення, якщо протягом 5 днів з моменту отримання заявки на повернення від Клієнта, Клієнт не надав забезпечення під заявлене повернення. Клієнт зобов'язаний забезпечити наявність грошових коштів на поточному рахунку Клієнта, відкритому в Банку, або обороту по еквайрингу в Торговій точці протягом операційного дня, в розмірі, достатньому для покриття повернення.

3.6.1.3.1.22. Банк  для надання послуг за цим Договором має право надавати Клієнту ідентифікатор для приймання платежів у вигляді QR-коду, що розміщений на плакаті, в додатку на мобільному пристрої або на екрані POS-термінала, для зчитування додатком на мобільному пристрої Платників. Клієнт самостійно роздруковує QR-коду, що розміщений на плакаті.

3.6.1.3.2. Банк зобов'язаний:

3.6.1.3.2.1. Встановлювати Клієнту термінальне обладнання, необхідне для проведення Транзакцій, яке залишається власністю Банку і передається Клієнтові безкоштовно в тимчасове користування на термін дії цього Договору; усувати несправності в термінальному обладнанні.

3.6.1.3.2.2. Надати Клієнту Інструкцію «Порядок проведення операцій з використанням Платіжних засобів».

3.6.1.3.2.3. Забезпечити навчання, інструктажі співробітників Клієнта щодо правил приймання платежів через Термінали із застосуванням Платіжних засобів.

3.6.1.3.2.4. Забезпечити проведення Авторизації операцій по прийманню платежів через Термінали з застосуванням Платіжних засобів.

3.6.1.3.2.5. Забезпечити технічне обслуговування термінального обладнання, в разі його поломки усувати її в найкоротші строки.

3.6.1.3.2.6. Здійснювати зарахування прийнятих платежів на поточні рахунки Клієнта на наступний операційний день Банку, який слідує за днем прийняття платежу.

3.6.1.3.2.7. Відшкодовувати суми Транзакцій, проведених в торгово-сервісній мережі Клієнта за платіжними реквізитами Клієнта у валюті України та у строки, зазначені в Заяві про приєднання.

3.6.1.3.2.8. На вимогу Клієнта, але не рідше одного разу на місяць, надавати Клієнтові виписки по проведених Транзакціях з даними про їх відшкодування. За узгодженням з Клієнтом виписки можуть надаватися в електронному вигляді, електронною поштою.

3.6.1.3.2.9. Терміново повідомляти Клієнта і правоохоронні органи про усі обставини, які можна розглядати як протиправну діяльність по використанню Платіжних засобів.

3.6.1.3.2.10. Інформувати клієнтів Банку про проведення спільних із Клієнтом рекламних акцій, програм лояльності (умови проведення, контактні дані Клієнта).

3.6.1.3.2.11. За запитом Клієнта надати Акт виконаних робіт з ремонту термінального обладнання.

3.6.1.3.2.12. Забезпечити Клієнта необхідними витратними матеріалами для проведення операцій з приймання платежів із застосуванням Платіжних карток.

3.6.1.3.2.13. Банк зобов'язаний здійснити переказ коштів на рахунок Держателя Платіжного засобу  протягом 1 дня з моменту отримання забезпечення під заявку на повернення від Клієнта.

3.6.1.4. Порядок розрахунків

3.6.1.4.1. За надання послуг за цим Договором Клієнт зобов'язується сплатити Банку винагороду в порядку, визначеному цим Договором, у розмірах, що зафіксовані в Тарифах та Заяві про приєднання.

3.6.1.4.2.  Для сплати винагороди за цим Договором Клієнт доручає Банку здійснювати списання такої винагороди у розмірах та у терміни її сплати з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або утримувати її із сум відшкодувань Клієнту (здійснювати договірне списання).

Крім винагороди за надання послуг за цим Договором, Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або утримувати із сум відшкодувань Клієнту грошові кошти у розмірі Транзакцій за заявками на повернення по Платіжним засобам, суму задоволених фінансових претензій CHARGEBACK і Претензій Платників по Платіжним засобам Банку по Транзакціях, здійснених Клієнтом. В разі відсутності подальших Транзакцій Клієнт зобов'язаний керуватися пунктом 3.6.1.6.3. цього Договору.

3.6.1.5. Відповідальність Сторін

3.6.1.5.1. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однієї із Сторін, інша Сторона має право зажадати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування заподіяних нею збитків.

3.6.1.5.2. Клієнт не несе відповідальності перед Платником у разі неможливості здійснення операції по прийманню платежу через Термінал внаслідок несправності Терміналу, встановленого Банком.

3.6.1.5.3. Сторони не несуть відповідальності за збої в лініях зв'язку та інші технологічні збої, які знаходяться поза сферою їх контролю.

3.6.1.5.4. В разі прострочення будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Клієнт зобов'язується сплатити Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний день прострочення.                 

Нарахування пені за методом “факт/360” за подвійною ставкою НБУ. Штрафні санкції/пеня розраховуються до 720 днів прострочення.

В випадку порушення Клієнтом обов'язків за цим Договором Клієнт доручає Банку здійснити списання із рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або утримати із суми відшкодувань Клієнту грошові кошти, що підлягають сплаті Банку за цим Договором при настанні строків платежів у розмірах, визначених цим Договором (здійснити договірне списання).

3.6.1.5.5. Клієнт несе відповідальність в сумі збитків Банку за неправильне проведення операцій по Платіжних засобах (дострокове переривання Транзакції по чиповому Платіжному засобу, його неправильне розміщення в зчитувальному пристрої Терміналу тощо)

3.6.1.5.6. Банк не несе відповідальності за якість товарів (робіт, послуг), що надаються Клієнтом.

3.6.1.5.7. Банк не несе відповідальності за необроблену заявку на повернення, якщо у Клієнта немає грошових коштів у необхідному розмірі на поточному рахунку, відкритому в Банку, або в обороті по еквайрингу в Торговій точці протягом операційного дня.

3.6.1.5.8. При виникненні претензій з боку Держателя Платіжного засобу або його Банку-емітента з приводу необґрунтованості здійснення Транзакції із використанням Платіжного засобу та списання коштів на користь Клієнта, Банк вживає заходів щодо врегулювання спірних питань, керуючись Правилами Платіжних Систем.

При підтвердженні неправомірності Транзакції, що виникла внаслідок умисного або неумисного порушення співробітниками Клієнта умов цього Договору, або підтвердженні фактів, що свідчать про те, що Платіжний засіб був пред'явлений до оплати не його істинним Держателем, або до оплати був пред'явлений підробний Платіжний засіб, і про це було відомо співробітникам Клієнта, Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку суму оскаржуваної Транзакції протягом 10 робочих для Банку днів з моменту повідомлення про претензію шляхом доручення Банку здійснити списання грошових коштів у розмірі оскаржуваної Транзакції з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або утримати її із сум відшкодувань Клієнту (здійснити договірне списання).

3.6.1.6. Строк дії Договору та порядок внесення змін

3.6.1.6.1.  Цей Договір укладений строком на один календарний рік. У випадку, якщо жодна із Сторін за місяць до закінчення строку Договору письмово не виявила свого бажання розірвати його, цей Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік на тих самих умовах.

3.6.1.6.2.  Сторони мають право розірвати цей Договір шляхом направлення повідомлення одна одній у строк не менше, ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

При цьому Клієнт зобов'язаний повернути в Банк термінальне обладнання не пізніше, ніж за 5 календарних днів бажаної дати припинення Договору.

Банк має право на односторонню відмову від Договору у разі відсутності обороту по терміналу протягом 30 календарних днів поспіль.

Про односторонню відмову від Договору Банк повідомляє Клієнта у спосіб, узгоджений Сторонами у п. 3.6.1.6.8. цього Договору. Договір вважається розірваним із дати, зазначеної Банком у повідомленні.

При цьому Клієнт зобов'язаний повернути в Банк термінальне обладнання у строк не пізніше, ніж 5 календарних днів після дати розірвання Договору.

3.6.1.6.3. Крім порядку розірвання Договору у спосіб, визначений пунктом 3.6.1.6.2., Сторони мають право розірвати Договір у порядку, визначеному підрозділом 1.1.8. Розірвання Договору та закриття рахунків цих Умов та Правил.

3.6.1.6.4. Банк має право блокувати Авторизацію та/або вилучити термінальне обладнання без згоди Клієнта, припинити перерахування відшкодування Клієнтові, а також ініціювати розірвання Договору, направивши Клієнту письмове повідомлення, в наступних випадках:

- неодноразове невиконання або несвоєчасне або неналежне виконання Клієнтом умов цього Договору;

- неправомірне використання Клієнтом або третьою особою Платіжних засобів або їх реквізитів, термінального обладнання або іншого устаткування, наданого Банком Клієнтові для обслуговування Платіжних засобів, використання термінального обладнання особами, які не є Відповідальними співробітниками Клієнта.

- у Клієнта мали місце одна або декілька Транзакцій, які класифікуються Банком і Платіжною Системою як шахрайські, що підтверджується звітами Платіжних Систем.

3.6.1.6.5. Сторони зобов'язані здійснити остаточні взаєморозрахунки за цим Договором у строк 180 днів після бажаної дати розірвання Договору.

3.6.1.6.6. Факт повернення термінального обладнання Банку фіксується Сторонами в Акті приймання-передачі обладнання.

3.6.1.6.7. Сторони домовилися, що з моменту приєднання Клієнта до цього Договору всі попередні домовленості і листування Сторін щодо предмету цього Договору припиняють свою дію.

3.6.1.6.8. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві про приєднання за вибором Клієнта.

3.6.1.6.9. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою, у Системі «Приват24», повідомлення у месенджерах, дзвінка на Фінансовий номер телефону Клієнта. В разі, якщо Клієнт не надасть Банку письмове повідомлення про відхилення пропозиції Банку щодо зміни істотних умов Договору у строк 5 (п'ять) календарних днів з дня направлення повідомлення, зміни до істотних умов вважаються узгодженими Сторонами та не потребують укладення додаткових угод.

3.6.1.6.10. У разі неефективного використання термінального обладнання Банк має право ініціювати зміну розміру тарифів. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни розміру тарифів у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою, у Системі «Приват24», повідомлення у месенджерах, дзвінка на Фінансовий номер телефону Клієнта.   В разі, якщо Клієнт не повертає обладнання в Банк до першого числа наступного місяця, пропозиції Банка про зміну тарифів вважаються узгодженими із Клієнтом та не потребують укладення додаткових угод.

3.6.1.7. Взаємодія Сторін щодо окремих послуг, сервісів та програм, пов'язаних із послугою еквайрингу

3.6.1.7.1. Клієнт, який у Заяві про приєднання узгодив з Банком про взаємодію щодо сервісів «Оплата частинами» (всі версії), “Миттєва розстрочка” (всі версії), програми «Бонус Плюс» і Дисконтного клубу «ПриватБанк VIP», сервісу DCC, miniPOS, транзакції з альтернативної картки,  сервісу Cash2Card (операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (операції з приймання коштів) та ін. сервісів та програм, узгоджених Сторонами в Заяві про приєднання, окрім прав та обов'язків, передбачених вище, приймає на себе права та обов'язки, передбачені підрозділом 3.6.1.7.

3.6.1.7.2. Предметом Договору є встановлення загальних принципів діяльності Сторін щодо взаємодії в рамках сервісів та програм Банку «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», «Бонус Плюс», «Поповни Тут!», сервісу DCC та ін. сервісів та програм Банку, визначених цим Договором та Заявою про приєднання.

3.6.1.7.3. Обов'язки Клієнта:

3.6.1.7.3.1. Надавати Держателям Платіжних засобів при оплаті із їх використанням товарів, робіт, послуг знижки в розмірах, узгоджених Сторонами в Заяві про приєднання.

3.6.1.7.3.2.  За умови взаємодії Клієнта в рамках програми «Бонус Плюс» Клієнт зобов'язується інформувати Платників з Платіжними засобами, емітованими Банком, про можливість здійснити оплату з Бонусного рахунку.

3.6.1.7.3.3. За умови взаємодії Клієнта в рамках програми «Бонус Плюс» надавати Держателям Платіжних засобів "Бонус Плюс" Бонуси від роздрібних цін на свої товари / послуги на всіх терміналах Банку в Торгових точках Клієнта при оплаті з основного рахунку, рахунку «Бонус Плюс», у розмірі, обумовленому в Заяві про приєднання. При проведенні акцій, сезонних знижок Клієнтом, а також у разі отримання Платником знижки у зв'язку із наявністю карти внутрішньої системи лояльності Клієнта, Клієнт, окрім знижки за власною системою лояльності, зобов'язується надати Платнику — Держателю Платіжного засобу "Бонус Плюс" Бонуси, в розмірі, обумовленому в Заяві про приєднання.

У разі оплати Платіжним засобом VIP-класу (Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature) Клієнт програми "Дисконтний клуб ПриватБанк VIP" може підсумовувати розмір знижки на свій розсуд. Якщо Клієнт не застосовує підсумовування розміру знижок — надається знижка, розмір якої є більшою.

3.6.1.7.3.4. Не допускати перевищення ціни товару (послуги) при оплаті їх з використанням Платіжного засобу при використанні сервісів «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», програми «Бонус Плюс» і Дисконтного клубу «ПриватБанк VIP», сервісу DCC по відношенню до їх ціни під час оплати за готівковий розрахунок, не вводити додаткових комісійних винагород.

3.6.1.7.3.5. Здійснювати інформаційну підтримку програми «Бонус Плюс», сервісів "Оплата частинами", «Миттєва розстрочка» (за умови надання даних послуг) у своїх приміщеннях шляхом розміщення стікерів, плакатів, листівок та інших рекламно-інформаційних матеріалів наданих Банком. Клієнт зобов'язується розміщувати логотип оформлених/підключених програм та сервісів Банку на своїх офіційних сторінках у мережі Інтернет.

3.6.1.7.3.6. Клієнт зобов'язується не укладати договори про співпрацю, взаємодію, спільну діяльність тощо щодо реалізації будь-яких програм лояльності, пов'язаних із використанням Електронних платіжних засобів, з іншими банками та фінансовими установами в строк не менше 1 року з дня приєднання до цього Договору.

3.6.1.7.3.7. Під час приймання Платіжних засобів до оплати Клієнт зобов'язується дотримуватися  процедур безпеки  та передавання даних еквайру про проведені операції як це визначено Інструкцією.

3.6.1.7.3.8. За умови встановлення факту перевищення ціни товару (послуги) при оплаті Платіжним Засобом в порівнянні з ціною при оплаті готівкою Торговець несе відповідальність у розмірі штрафу , виставленого Платіжною системою.

3.6.1.7.4. Обов'язки Банку:

3.6.1.7.4.1. Забезпечити технологічне налаштування POS-терміналів, розташованих в точках реалізації Клієнта на можливість надання сервісів "Оплата частинами", «Миттєва розстрочка», сервісу DCC та ін. сервісів, визначених у Заяві про приєднання.

3.6.1.7.4.2. Надати інструкцію по використанню сервісів "Оплата частинами", «Миттєва розстрочка», сервісу DCC та ін. сервісів, визначених у Заяві про приєднання, Клієнту; забезпечити надання консультаційних послуг щодо зазначених сервісів та програм.

3.6.1.7.4.3. Забезпечити технологічне налаштування pos-терміналів для можливості надання сервісу сервісу DCC, навчання та інструктаж персоналу Клієнта.

3.6.1.7.4.4. Надати Клієнту повний перелік додаткових послуг пакету програми «Бонус Плюс» - «Бонус Плюс Elite» шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за адресою http://bonus.privatbank.ua/ua/stat-partnerom-bonus-plus

3.6.1.7.4.5. При наданні послуги з сервісу "Оплата частинами" з повним відшкодуванням відшкодовувати суми операцій, здійснених в терміналах Банку, встановлених в мережі Клієнта, на наступний робочий для Банку день.

3.6.1.7.5. Права Клієнта:

3.6.1.7.5.1. Для підключення до сервісів «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», сервісу DCC та подати заявку в Системі «Приват24 для бізнесу». Банк зобов'язується забезпечити підключення сервісу у строк 3 дні після отримання заявки.

3.6.1.7.5.2. В разі повернення товару, придбаного за рахунок споживчого кредиту «Оплата частинами», Клієнт зобов'язується провести зарахування грошових коштів на рахунок Банку 29240827508181 (IBAN - UA933052990000029240827508181), за рахунок споживчого кредиту «Миттєва розстрочка» - на рахунок 29241827502498 (IBAN — UA353052990000029241827502498), МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570 в розмірі відшкодування  і подати заявку на повернення у строк в 1 день.

3.6.1.7.5.3. При здійсненні заявки на повернення Клієнт зобов'язаний діяти згідно з п. 3.6.1.3.2.29. цього Договору.

3.6.1.7.6. Права Банку:

3.6.1.7.6.1. В односторонньому порядку відключати Торгову точку від програми лояльності «Бонус Плюс», якщо:

- протягом 6 місяців поспіль в Торговій точці не було Транзакцій, здійснених з основного рахунку Держателя Платіжного засобу, а виключно Транзакції з бонусного рахунку та /або;

- протягом 6 місяців поспіль в Торговій точці більше 90% Транзакцій здійснено по картам, що емітовані іншими банками та /або;

- в інших випадках на розсуд Банку.

Про факт відключення Банк повідомляє Клієнта SMS-повідомленням на Фінансовий номер телефону за 14 днів до дати відключення.

3.6.1.7.6.2. В односторонньому порядку змінити розмір Бонуса, передбачений Заявою. При цьому Банк повідомляє Клієнта SMS-повідомленням на Фінансовий номер телефону.

3.6.1.7.6.3. В односторонньому порядку відключити Торгову точку від програми Дисконтний клуб "ПриватБанк VIP", якщо:

- Протягом 6 місяців підряд в Торговій точці не було оплати Платіжними засобами Банку VIP-класу (Infinite/World Elite, Platinum, Gold/World)

- в інших випадках на розсуд Банку.

Про факт відключення Банк повідомляє Клієнта SMS-повідомленням на Фінансовий номер телефону за 14 днів до дати відключення.

3.6.1.7.6.4. В односторонньому порядку відключати Торгову точку від сервісів "Оплата частинами", "Миттєва розстрочка", "Миттєва розстрочка. Акційна", якщо:

- було виявлено факти або є підозри щодо шахрайства та/або;

- виявлено операції з переведення коштів за безготівковими розрахунками в готівку та/або;

- здійснюються навмисні повернення товарів з метою отримання банківських коштів та/або;

- в інших випадках на розсуд Банку.

3.6.1.7.7. Порядок розрахунків

3.6.1.7.7.1. За надання послуг щодо сервісу “Оплата частинами” Клієнт  зобов'язується сплатити Банку винагороду згідно Тарифів. Для цього Клієнт доручає Банку утримати розмір такої винагороди із сум відшкодування при настанні строків платежів (здійснити договірне списання).

 

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Напрямок торгового еквайрингу Еквайринг 2% з кожної транзакції +400 грн (щомісячна фіксована комісія) При обороті по сервісу "Оплата частинами" не менше 7000 грн. за попередній місяць - надається знижка 100 грн. При нарахуванні бонусів не менше 50 грн за послугою "Бонус плюс" (без урахування карток співробітників) за попередній місяць - надається знижка 100 грн. Знижка надається тільки на поточний місяць за підсумками попереднього і переглядається щомісяця. При обігу нижче 10 000 грн на 1 POS-термінал з Клієнта утримується стандартна комісія у розмірі 400 грн.
2 Напрямок торгового еквайрингу Еквайринг 0–2% залежно від суми обороту по закордонним карткам Тариф по операціям у валюті картки ( DCC)
3 Напрямок торгового еквайрингу Проценти за користування кредитом Миттєва розстрочка Проценти утримуються щомісячно у розмірі 2,9% від суми купівлі/кредиту Платник - картоутримувач
4 Напрямок торгового еквайрингу Проценти за користування кредитом Миттєва розстрочка. Акційна Проценти утримуються щомісячно у розмірі 0,99% від суми купівлі/кредиту Платник - картоутримувач
5 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами. Гроші в періоді 1,5% від суми транзакції Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу
6 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 1,1 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 2
7 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 1.7 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 3
8 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 3.3 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 4
9 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 5.5 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 5
10 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 7.1 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 6
11 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 9.3 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 7
12 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 11 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 8
13 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 12.75 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 9
14 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 13.4 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 10
15 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 13.6 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 11
16 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 13.8 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 12
17 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 15.1 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 13
18 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 16.4 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 14
19 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 17.6 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 15
20 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 18.9 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 16
21 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 19.7 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 17
22 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 21 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 18
23 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 21.8 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 19
24 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 23.2 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 20
25 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 24 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 21
26 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 25.4 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 22
27 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 26.2 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 23
28 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 27 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 24
29 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 28.5 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 25
30 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 1.50 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 2
31 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 2.50 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 3
32 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 4.50 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 4
33 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 6.40 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 5
34 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 7.60 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 6
35 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 8.20 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 7
36 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 8.70 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 8
37 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 9.70 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 9
38 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 10.60 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 10
39 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 11.60 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 11
40 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 12.20 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 12
41 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 12.50 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 13
42 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 12.80 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 14
43 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 13.10 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 15
44 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 13.40 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 16
45 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 13.70 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 17
46 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 14.00 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 18
47 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 14.30 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 19
48 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 14.70 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 20
49 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 15.50 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 21
50 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 16.20 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 22
51 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 17.00 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 23
52 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 17.60 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 24
53 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка. Акційна 18.30 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 25
54 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування через термінальне обладнання miniPOS 2.75% з кожної транзакції + 100 грн комісія за розрахункове обслуговування клієнтів через Термінальне обладнання Платник - Торговець.
55 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування через термінальне обладнання miniPOS 2.75% з кожної транзакції + 200 грн комісія за розрахункове обслуговування клієнтів через Термінальне обладнання Платник - Торговець.
56 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування через термінальне обладнання miniPOS 2.75% з кожної транзакції + 3000 грн одноразова комісія за підключення до сервісу за пару miniPOS + мініпринтер Платник - Торговець.
57 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування через термінальне обладнання miniPOS 2.75% з кожної транзакції + 5000 грн одноразова комісія за підключення до сервісу за пару miniPOS + мініпринтер Платник - Торговець.
58 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами (стандартний тариф) 14.6 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 7
59 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування для сервісу "Платіжні термінали" 2% з кожної транзакції + 400 грн фіксованої комісії Платник комісії, що стягується з кожної транзакції - картоутримувач, платник фіксованої комісії - торговець. Тариф надається лише бюджетним чи благодійним установам.
60 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування для сервісу "Платіжні термінали" 2%+2 грн з кожної транзакції Платник комісії, що стягується з кожної транзакції - картоутримувач
61 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування для сервісу "Платіжні термінали" 2% з кожної транзакції + 400 грн фіксованої комісії Платник - Торговець.
62 Напрямок торгового еквайрингу Еквайринг без обладнання* за технологією TapToPhone/TapOnPhone 2% з кожної транзакції * - під обладнання розуміємо POS-термінал