3.6. Еквайринг

3.6.1. Еквайринг

3.6.1.1. Предмет Договору

3.6.1.1.1. Торговець (далі – Клієнт) доручає, а Еквайр (далі — Банк) за винагороду, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, приймає на себе обов'язок забезпечити проведення розрахунків з ним за операції, які здійснені між Клієнтом та користувачами (далі – Платниками) з використанням Електронних Платіжних засобів.

3.6.1.1.2. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до послуги Еквайринг (далі - Заява про приєднання) у паперовому вигляді або у Системі “Приват24” шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

3.6.1.1.3. До оплати приймаються Електронні платіжні засоби (далі - Платіжні засоби) всіх типів платіжних систем: Mastercard, Visa, Простір, UnionPay із відповідними ознаками платіжності.

3.6.1.2. Права та обов'язки Клієнта

3.6.1.2.1. Клієнт має право:

3.6.1.2.1.1. Клієнт має право одержувати від Банку Фізичні платіжні термінали (термінальне обладнання), витратні та інформаційні матеріали, інструктаж персоналу по роботі з термінальним обладнанням і порядком здійснення операцій із приймання платежів (не стосується випадків використання Клієнтом додатка "Термінал", вендінгу, QR-коду), а також  за погодженням із Банком самостійно придбавати платіжні пристрої, що відповідають технічним (функціональним) вимогам і вимогам безпеки, які встановлюються Банком для такого обладнання з метою підключення послуги Вендінг. 

У випадках користування додатковим сервісом програмного реєстратора розрахункових операцій як власної, так і зовнішньої розробки, встановленим на POS-термінал, витратні матеріали Банком не надаються.

3.6.1.2.1.2. Використовувати Фізичний платіжний термінал, одержаний від Банку, виключно для приймання платежів, що здійснюються із застосуванням Платіжних засобів.

3.6.1.2.1.3. Використовувати методичні посібники по роботі з термінальним обладнанням, розміщені на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за посиланням https://pb.ua/obuchenie.

3.6.1.2.1.4. Отримувати від Банка інформацію щодо повноти надходження прийнятих платежів на поточні рахунки Клієнта протягом 14 робочих днів з моменту надання запиту.

3.6.1.2.1.5. Замовити в Системі «Приват24 для бізнесу» ідентифікатор для приймання платежів у вигляді QR-коду, що розміщений на плакаті, в додатку на мобільному пристрої або на екрані POS-термінала, для зчитування додатком на мобільному пристрої Платників. Клієнт самостійно роздруковує QR-код, що розміщений на плакаті.

3.6.1.2.2. Клієнт зобов'язується:

3.6.1.2.2.1. Прийняти згідно Акту приймання-передачі термінальне обладнання та забезпечити його використання для приймання платежів (не стосується випадків використання клієнтами додатка "Термінал", вендінгу, QR-коду).

3.6.1.2.2.2. При використанні термінального обладнання для приймання платежів забезпечити порядок роботи із терміналами та Платіжними засобами у відповідності до Інструкції «Порядок проведення операцій з використанням Платіжних засобів», яка надається Клієнту Банком, (далі — Інструкція), та матеріалів, розміщених в системі онлайн-навчання Банку у мережі Інтернет за адресою pb.ua/obuchenie. Інструкція «Порядок проведення операцій з використанням Платіжних засобів», яка надається Клієнту Банком є невід'ємною частиною цього Договору.

3.6.1.2.2.3. Забезпечити доступ до роботи із термінальним обладнанням виключно співробітників Клієнта, які пройшли навчання та інструктаж роботі з таким обладнанням (далі — Відповідальні співробітники). При зміні списку Відповідальних співробітників, протягом 5 днів забезпечити проходження ними навчання в системі онлайн-навчання Банку у мережі Інтернет за адресою pb.ua/obuchenie.

3.6.1.2.2.4. Не здійснювати будь-які зміни у наданому термінальному обладнанні.

3.6.1.2.2.5. Забезпечити збереження термінального обладнання, витратних і інформаційних матеріалів, наданих Банком. У разі виникнення несправностей термінального обладнання повідомити Банк у момент їх виявлення.

Не передавати термінал і витратні матеріали, отримані від Банку, третім особам.

3.6.1.2.2.6. Без письмової згоди Банку не знайомити третіх осіб з умовами цього Договору або додатків до нього, Інструкціями, переданими Банком, конструкцією Терміналу, його технічними характеристиками.

3.6.1.2.2.7. Повідомляти Платників про порядок та умови приймання платежів за допомогою Терміналів Банку.

3.6.1.2.2.8. Забезпечити збереження термінального обладнання, наданого Банком. Повернути надане Банком термінальне обладнання на першу його вимогу. У разі виникнення несправностей термінального обладнання повідомити про це Банк у момент їх виявлення, зателефонувавши на гарячу лінію Банку за номером 3700.

3.6.1.2.2.9. Повернути отримане у Банку термінальне обладнання, що є власністю Банку, не пізніше 5 днів до закінчення терміну дії Договору. Надання /повернення Банком/Банку термінального обладнання здійснюється на підставі Акту приймання-передачі обладнання.

3.6.1.2.2.10. Здійснювати операції із застосуванням Платіжних засобів за бажанням Платника з оформленням документів на паперових носіях (сліп імпринтера, чек платіжного терміналу) в такій кількості екземплярів, яка потрібна для всіх учасників розрахунків, і/або документів в електронній формі, передбачених правилами Платіжних систем.

3.6.1.2.2.11. Забезпечити конфіденційність і нерозголошення інформації про операції, здійснені із використанням Платіжних засобів Платників, їх персональних даних по Транзакціях, що проходять через Клієнта. Не вводити повністю номер Платіжного засобу при оформленні товарного чека на реєстраторі розрахункових операцій (далі - РРО). Не збирати персональні дані Платників, крім тих, які відображені на чеку платіжного терміналу (сліпі імпринтера).

3.6.1.2.2.12. Здійснювати операції із використанням Платіжних засобів виключно у присутності Держателя Платіжного засобу.

3.6.1.2.2.13. Не встановлювати і не застосовувати без попереднього узгодження з Банком устаткування і витратні матеріали, отримані від третіх осіб, для приймання до оплати Платіжних засобів із використанням устаткування Банку.

3.6.1.2.2.14. При втраті або розкраданні термінального обладнання, наданого Банком, впродовж 3 робочих для Банку днів сповістити Банк про такий факт та відшкодувати вартість термінального обладнання в строк не пізніше 10 робочих для Банку днів з моменту виставлення рахунку Банком у розмірі:

• 5000 грн. (у т.ч. з ПДВ) за POS-термінал, miniPOS-термінал або мініпринтер;

• 500 грн. (у т.ч. з ПДВ) при псуванні/втраті периферійних пристроїв (блок живлення, пін-пад).

3.6.1.2.2.15. Виконувати чинні вимоги по товарно-касовому обліку при оформленні операції оплати з використанням Платіжних засобів. В разі друку чека перевіряти відповідність суми на товарному чеку і сліпі імпринтера (чеку терміналу).

3.6.1.2.2.16. Не допускати дроблення однієї Транзакції, сума якої перевищує Ліміт Авторизації/Ризикових Транзакцій, на декілька Транзакцій нижче за Ліміт Авторизації/ Ризикових Транзакцій і з метою уникнення процедури Авторизації/Верифікації. В разі недотримання цієї вимоги та за наявності фінансових претензій CHARGEBACK і Претензій платника по Платіжному засобу Банку по вказаних Транзакціях, Клієнт зобов'язується відшкодувати такі претензії на вимогу Банку.

3.6.1.2.2.17. Протягом 2-х робочих для Банку днів надавати Банку за його запитом документи, що підтверджують факт проведення Транзакції, за POS-терміналом або miniPOS-терміналом, який встановлений у Торговій точці незалежно від еквайєра: копії документів товарно-касового обліку (чеків реєстраторів розрахункових операцій, записів з товарно-касової книги і інші необхідні документи). У разі надання документів з ушкодженнями, нечітко відбитими даними або ненадання Клієнтом вказаних документів, що не дозволяють показати обґрунтованість і правомірність списання засобів по оскаржуваній операції, сума фінансової претензії CHARGEBACK по вказаній Транзакції або Претензії платника по Платіжних засобів Банку погашається за рахунок Клієнта. Сума утримується з сум наступних Зарахувань Клієнту або перераховується Клієнту на рахунок Банку, вказаний в листі "Повідомлення про фінансову претензію CHARGEBACK". 

3.6.1.2.2.18. При використанні Терміналу з пристроєм PIN-PAD для введення PIN-кода забезпечити конфіденційність при введенні PIN-коду: унеможливити спостереження касирами коду, що вводиться. Термінальне обладнання повинно бути доступне для огляду Держателем Платіжного засобу на предмет виявлення устаткування PIN - PAD сторонніми пристроями. У разі наявності в Торговій точці камери спостереження заборонено її фокусування на пристрої введення PIN-коду. 

3.6.1.2.2.19. Не допускати встановлення будь-якої додаткової (супровідної) плати під час здійснення оплати за продані ним товари (надані послуги) з використанням Платіжних інструментів, Платіжних застосунків або Платіжних пристроїв, уключаючи плату за використання певного Платіжного інструменту, Платіжного застосунку або Платіжного пристрою та не установлювати різні ціни на ті самі товари чи послуги в разі здійснення розрахунку за них у безготівковій формі порівняно з розрахунком готівковими коштами. 

3.6.1.2.2.20. Терміново повідомляти Банк і правоохоронні органи про всі факти, щодо яких виникає підозра у протиправній діяльності із використанням Платіжних Засобів. 

3.6.1.2.2.21. Розміщувати при вході, в місцях розрахунку Платіжними засобами в приміщеннях торгово-сервісної мережі Клієнта інформаційні наклейки, надані Банком, з логотипами Платіжних Систем (типів Платіжних засобів), а також зняти усі наклейки в разі розірвання цього Договору.

3.6.1.2.2.22. Повідомляти Банк про виникнення обставин, що перешкоджають виконанню обов'язків за цим Договором.

3.6.1.2.2.23. Інформувати Банк в строк 10 днів про зміну найменування, місця розташування, профілю діяльності, реорганізації або ліквідації підприємства, зміни списку Торгових точок Клієнта, а також у разі відмови від участі в програмах лояльності Банку.

3.6.1.2.2.24. Письмово повідомляти Банк про зміну реквізитів для відшкодування по Транзакціях, не менше ніж за 3 робочих для Банку днів.

3.6.1.2.2.25. Клієнт зобов'язується здійснювати зміну платіжних реквізитів тільки після отримання від Банку зарахування за всіма раніше здійсненими транзакціями.

3.6.1.2.2.26. Контролювати проходження платежів по Транзакціях і, у разі виявлення заборгованості між Сторонами, негайно повідомити про це Банк.

3.6.1.2.2.27. Повернення грошових коштів здійснюється на рахунок Платіжного засобу, який використовувався для проведення Транзакції. Банк має право здійснити повернення на інший рахунок Держателя платіжного інструменту, якщо це не суперечить чинному законодавству та внутрішнім правилам Банку. Розмір грошових коштів за операцією повернення не повинен перевищувати суму Транзакції.

3.6.1.2.2.28. Використовувати ручне введення номера Платіжного засобу тільки у випадках, визначених Інструкцією.

3.6.1.2.2.29. Клієнт зобов'язується за допомогою Системи «Приват 24 для Бізнесу» внести (та своєчасно актуалізувати в разі зміни) в Матрицю повноважень інформацію про уповноважену особу (представника) Клієнта, відповідальну за еквайринг. Така особа має право:

3.6.1.2.2.29.1. Звертатися до Банку з усіх питань, що стосуються обслуговування (налаштування обладнання, ремонт, брендування Торгової точки, навчання персоналу тощо);

3.6.1.2.2.29.2. Подавати заявки на підключення нових Торгових точок Клієнта або редагувати інформацію про вже підключені Торгові точки через Систему «Приват24 для бізнесу»;

3.6.1.2.2.29.3. Здійснювати перереєстрацію Торгових точок.

3.6.1.2.2.30. При поломці обладнання відшкодувати Банку вартість його ремонту.

3.6.1.2.2.31. Клієнт зобов'язаний мати фінансові кошти на відкритому поточному рахунку в Банку або в обороті по еквайрингу в достатньому розмірі для покриття заявки на повернення, поданої через POS термінал, miniPOS-термінал.

3.6.1.2.2.32. В разі користування послугою з проведення розрахунків за сервісом “Готівка на касі” (оплата з видачею готівки) Клієнт зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства щодо обліку та видачі готівкових коштів.

3.6.1.2.2.33. Клієнт зобов'язується негайно видаляти інформацію про Держателя Платіжного засобу, яка більше не буде використовуватися в процесі одного робочого циклу при обслуговуванні Держателя Платіжного засобу (від преавторизаціі до завершення переказу коштів за послуги Клієнта).

3.6.1.2.2.34. Клієнт зобов'язується без погодження із Банком не переміщувати термінальне обладнання  з адреси, зазначеної у Системі "Приват24 для бізнесу" під час реєстрації Торгової точки.

3.6.1.2.2.35. Клієнт зобов'язаний відмовитися від здійснення Платіжної операції з використанням Платіжного інструменту в порядку, установленому цим Договором, у разі:

1) неможливості виконання авторизації у зв'язку з технічними причинами;

2) отримання негативного коду відповіді від емітента Платіжного інструменту;

3) інших випадків, установлених договором або законодавством України.

3.6.1.2.2.36. Клієнт зобов'язується розміщувати в Торгових точках Торговця (на вхідних дверях, вітринах, касових апаратах) інформацію, яка інформує, що даний Торговець приймає Платіжні засоби всіх типів платіжних систем: Mastercard, Visa, Простір, UnionPay із відповідними ознаками платіжності (в т.ч. зображення торгової марки платіжних систем). У разі розірвання Договору звільнити приміщення Торгових точок Торговця від всіх інформаційних матеріалів Банку не пізніше 2 (двох) Банківських днів до дати розірвання Договору та/або припинення обслуговування Платіжних засобів у відповідних Торгових точках Торговця. 

3.6.1.2.2.37. Клієнт зобов'язується вказувати достовірну інформацію щодо виду діяльності, яку здійснює Клієнт, при подачі ним заявки на підключення нових Торгових точок, в тому числі при підключенні через Систему «Приват24 для бізнесу».

3.6.1.2.2.38. Клієнт зобов'язується протягом 3 днів повідомити Банк щодо будь-яких змін у реєстраційних даних, в тому числі у разі зміни виду діяльності, яку здійснює Клієнт, шляхом звернення на службу підтримки Банку.

3.6.1.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

3.6.1.3.1. Банк має право:

3.6.1.3.1.1. Доручати Клієнту перевірку ідентифікаційних документів Платника з метою моніторингу ідентифікації помилкових і неналежних операцій із Платіжними засобами, вживання заходів по їх запобіганню і припиненню, у випадках визначених Договором.

3.6.1.3.1.2. Вносити зміни до Інструкції шляхом направлення Клієнту її нової редакції. Змінювати порядок проведення операцій з Платіжними засобами, викладений в Інструкції, представленої на сайті Банку, в системі онлайн-навчання.

3.6.1.3.1.3. Проводити перевірку працездатності термінального обладнання, регламентні роботи по оновленню програмного забезпечення в цілях контролю дотримання умов цього Договору. Проведення вказаних заходів може здійснюватися упродовж робочого дня, встановленого в установі/підприємстві Клієнта, і не повинно перешкоджати здійсненню Клієнтом його діяльності.

3.6.1.3.1.4. Банк має право на підставі  власних оціночних критеріїв та на власний розсуд без додаткового узгодження із Клієнтом визначати економічну ефективність/неефективність від використання платіжного терміналу. Зокрема, але не виключно, економічно неефективним є  платіжний термінал, за яким платіжні операції не виконувалися протягом 28 календарних днів поспіль.

В разі визначення Банком платіжного терміналу як економічно неефективного, Банк має право:

- вилучити та/або припинити  обслуговування економічно неефективного платіжного терміналу, повідомивши про це Клієнта у письмовій формі не пізніше, ніж за 10  календарних днів до дати вилучення та/або припинення обслуговування або

- ініціювати зміну розміру тарифів в порядку, визначеному п.3.6.1.6.9. цього Договору. 

3.6.1.3.1.5. За приймання платежів через Термінали із застосуванням Платіжних засобів отримувати винагороду від Платників згідно чинних Тарифів Банку.

3.6.1.3.1.6. В разі пошкодження, втрати чи розкрадання Терміналу, Банк має право вимагати від Клієнта відшкодування збитків на суму вартості втраченого Терміналу (у т.ч. ПДВ).

Термінальне обладнання (Термінал) не є безпосередньо об’єктом оподаткування, щодо нього не виникає обов’язку зі сплати податків та зборів та передається як супутній засіб для забезпечення користувачам доступу до основної послуги (без оформлення договорів оренди/зберігання такого обладнання тощо).

3.6.1.3.1.7. Не відшкодовувати Клієнту суми платежу, якщо Транзакція проведена з порушенням обов'язків Клієнта за цим Договором.

3.6.1.3.1.8. Банк має право затримати оплату будь-якої Транзакції понад строк зарахування, але не більше ніж на 180 днів, з метою перевірки достовірності Платіжного Засобу, по якій проведена Транзакція і дотримання Клієнтом умов цього Договору, письмово повідомивши про це Клієнта протягом 3-х робочих для Банку днів. Перевірка здійснюється шляхом запиту копій документів товарно-касового обліку, копій чеків терміналу (якщо вони в наявності), пояснень співробітників Клієнта з приводу обставин здійснення Транзакції тощо. В разі, якщо по запиту Банку-еквайєра Банк-емітент підтверджує достовірність Транзакції по Платіжному засобу, тимчасово затримана сума повертається Клієнтові.

3.6.1.3.1.9. При підтвердженні Банком-емітентом або Платіжною Системою факту шахрайського використання Платіжного засобу по заблокованій Транзакції Банк має право утримувати зарахування до закінчення процедури CHARGEBACK для проведення розслідування усіх обставин здійснення Транзакції без обов'язку будь-яких штрафних санкцій за затримку платежу.

3.6.1.3.1.10. Самостійно встановлювати і переглядати Ліміти авторизації. Встановлювати і змінювати Ліміт ризикових транзакцій на розсуд Банку без узгодження з Клієнтом.

3.6.1.3.1.11. Використовувати інформацію про Клієнта в рекламних цілях з метою популяризації розрахунків із використанням Платіжних засобів.

3.6.1.3.1.12. Розміщувати свої інформаційні матеріали в приміщеннях торгово-сервісної мережі Клієнта.

3.6.1.3.1.13. Припинити надання послуг Клієнту і/або вилучити термінальне обладнання у разі неправомірного або не передбаченого цим Договором використання Клієнтом Платіжних засобів або їх реквізитів, Платіжного терміналу, імпринтера і іншого обладнання, наданого Банком Клієнтом в рамках цього Договору.

3.6.1.3.1.14. Банк за результатами моніторингу операцій оплати з використанням Платіжних засобів або в разі опротестування Платіжних операцій Платником, емітентом або платіжною організацією Платіжної системи має право призупинити зарахування коштів на рахунок Клієнта для встановлення правомірності переказу.

3.6.1.3.1.15. Залучати уповноважених третіх осіб для виконання зобов'язань за цим Договором, зокрема, але не виключно, для сервісного обслуговування термінального обладнання.

3.6.1.3.1.16. Не здійснювати відшкодування по транзакціях, що здійснені через термінальне обладнання Банку, на розрахунковий рахунок Клієнта, відкритий в іншому Банку.

3.6.1.3.1.17. За результатами моніторингу операцій оплати з використанням Платіжних засобів призупинити здійснення таких операцій, в тому числі здійснення процесингу транзакцій та здійснення зарахувань Клієнту, у разі, якщо вони здійснюються в населених пунктах, що не контролюються українською владою.

3.6.1.3.1.18. Для цілей цього Договору та з метою уникнення шахрайських дій з Електронними Платіжними засобами Банк має право надавати Клієнту інформацію про Держателя Платіжного засобу, який здійснює оплату, зокрема, його прізвище, ім'я, по-батькові та номер телефону.

3.6.1.3.1.19. Встановлювати програмне забезпечення в термінальне обладнання для проведення розрахунків за сервісом DCC. При проведенні транзакцій з використанням сервісу DCC розрахунок з Клієнтом здійснювати в національній валюті - гривні.

3.6.1.3.1.20. Сторони узгодили, що Банк не обробляє заявку Клієнта на повернення коштів у наступних випадках:

- в разі відсутності або недостатності коштів на поточному рахунку Клієнта та/або

- в разі відсутності обороту по еквайрингу в Торговій точці протягом операційного дня: для Клієнтів, які уклали цей Договір протягом останніх 90 днів, окрім Клієнтів - національних та регіональних мереж, та/або

- в разі відсутності обороту по еквайрингу в Торговій точці протягом останніх 7 (семи) календарних днів: для Клієнтів, які уклали цей Договір 90 днів тому.

В разі, якщо протягом 5 робочих днів зазначені обставини щодо відсутності коштів та/або обороту не усунуто, Банк відмовляє Клієнту в обробці заявки на повернення коштів.

3.6.1.3.1.21. Банк  для надання послуг за цим Договором має право надавати Клієнту ідентифікатор для приймання платежів у вигляді QR-коду, що розміщений на плакаті, в додатку на мобільному пристрої або на екрані POS-термінала, для зчитування додатком на мобільному пристрої Платників. Клієнт самостійно роздруковує QR-коду, що розміщений на плакаті.

3.6.1.3.1.22. Банк має право змінити дані про вид діяльності Клієнта у випадку отримання інформації із офіційних джерел про неспівпадіння фактичного та вказаного виду діяльності Клієнта.

3.6.1.3.2. Банк зобов'язаний:

3.6.1.3.2.1. Встановлювати Клієнту термінальне обладнання, необхідне для проведення Транзакцій, яке залишається власністю Банку і передається Клієнтові на термін дії цього Договору як супутній засіб для забезпечення проведення розрахунків зі створенням належних умов для цього; усувати несправності в термінальному обладнанні (не стосується випадків використання клієнтами додатка "Термінал", вендінгу, QR-коду).

3.6.1.3.2.2. Надати Клієнту Інструкцію «Порядок проведення операцій з використанням Платіжних засобів».

3.6.1.3.2.3. Забезпечити навчання, інструктажі співробітників Клієнта щодо правил приймання платежів через Термінали із застосуванням Платіжних засобів.

3.6.1.3.2.4. Забезпечити проведення Авторизації операцій по прийманню платежів через Термінали з застосуванням Платіжних засобів.

3.6.1.3.2.5. Забезпечити технічне обслуговування термінального обладнання, в разі його поломки усувати її в найкоротші строки.

3.6.1.3.2.6. Здійснювати зарахування прийнятих платежів на поточні рахунки Клієнта на наступний операційний день Банку, який слідує за днем прийняття платежу.

3.6.1.3.2.7. Відшкодовувати суми Транзакцій, проведених в торгово-сервісній мережі Клієнта за платіжними реквізитами Клієнта у валюті України та у строки, зазначені в Заяві про приєднання.

3.6.1.3.2.8. На вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць, надавати Клієнтові виписки по проведених Транзакціях з даними про їх зарахування. За узгодженням з Клієнтом виписки можуть надаватися в електронному вигляді, електронною поштою.

3.6.1.3.2.9. Терміново повідомляти Клієнта і правоохоронні органи про усі обставини, які можна розглядати як протиправну діяльність по використанню Платіжних засобів.

3.6.1.3.2.10. Інформувати клієнтів Банку про проведення спільних із Клієнтом рекламних акцій, програм лояльності (умови проведення, контактні дані Клієнта).

3.6.1.3.2.11. Банк зобов'язаний здійснити переказ коштів на рахунок Держателя Платіжного засобу  протягом 1 дня з моменту отримання забезпечення під заявку на повернення від Клієнта.

3.6.1.4. Порядок розрахунків

3.6.1.4.1. За надання послуг за цим Договором Клієнт зобов'язується сплатити Банку винагороду в порядку, визначеному цим Договором, у розмірах, що зафіксовані в Тарифах та Заяві про приєднання.

3.6.1.4.2.  Підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання кредитових та дебетових переказів шляхом виконання Банком відповідних Платіжних інструкцій на умовах, визначених цим Договором.

Сторони узгодили, що сплата Клієнтом винагороди Банку за цим Договором здійснюється шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з поточного рахунка Клієнта в порядку та на умовах, визначених Заявою про приєднання та Тарифами Банку

Крім того, підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду:

- утримувати винагороду Банку із сум Зарахувань Клієнту;

- утримувати кошти у розмірі Транзакцій за заявками на повернення по Платіжним засобам, суму задоволених фінансових претензій CHARGEBACK і Претензій Платників по Платіжним засобам Банку по Транзакціях, здійснених Клієнтом, з поточного рахунка Клієнта та/або із сум Зарахувань Клієнту.

Сторони узгодили, що зазначені операції є акцептованими.

3.6.1.5. Відповідальність Сторін

3.6.1.5.1. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однієї із Сторін, інша Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування заподіяних нею збитків.

3.6.1.5.2. Клієнт не несе відповідальності перед Платником у разі неможливості здійснення операції по прийманню платежу через Термінал внаслідок несправності Терміналу, встановленого Банком.

3.6.1.5.3. Сторони не несуть відповідальності за збої в лініях зв'язку та інші технологічні збої, які знаходяться поза сферою їх контролю.

3.6.1.5.4. В разі прострочення будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Клієнт зобов'язується сплатити Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний день прострочення.

Нарахування пені за методом “факт/360” за подвійною ставкою НБУ. Штрафні санкції/пеня розраховуються до 720 днів прострочення.

В випадку порушення Клієнтом обов'язків за цим Договором Клієнт надає згоду Банку здійснити дебетовий переказ із рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або утримати із суми Зарахувань Клієнту грошові кошти, що підлягають сплаті Банку за цим Договором при настанні строків платежів у розмірах, визначених цим Договором та в порядку передбаченому Заявою приєднання.

3.6.1.5.5. Клієнт несе відповідальність в сумі збитків Банку за неправильне проведення операцій по Платіжних засобах (дострокове переривання Транзакції по чиповому Платіжному засобу, його неправильне розміщення в зчитувальному пристрої Терміналу тощо)

3.6.1.5.6. Банк не несе відповідальності за якість товарів (робіт, послуг), що надаються Клієнтом.

3.6.1.5.7. Банк не несе відповідальності за необроблену заявку на повернення, якщо у Клієнта немає грошових коштів у необхідному розмірі на поточному рахунку, відкритому в Банку, або в обороті по еквайрингу в Торговій точці протягом операційного дня.

3.6.1.5.8. При виникненні претензій з боку Держателя Платіжного засобу або його Банку-емітента з приводу необґрунтованості здійснення Транзакції із використанням Платіжного засобу та списання коштів на користь Клієнта, Банк вживає заходів щодо врегулювання спірних питань, керуючись Правилами Платіжних Систем.

При підтвердженні неправомірності Транзакції, що виникла внаслідок умисного або неумисного порушення співробітниками Клієнта умов цього Договору, або підтвердженні фактів, що свідчать про те, що Платіжний засіб був пред'явлений до оплати не його істинним Держателем, або до оплати був пред'явлений підробний Платіжний засіб, і про це було відомо співробітникам Клієнта, Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку суму оскаржуваної Транзакції протягом 10 робочих для Банку днів з моменту повідомлення про претензію шляхом надання згоди Банку здійснити дебетовий переказ грошових коштів у розмірі оскаржуваної Транзакції з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або утримати її із сум Зарахувань Клієнту.

3.6.1.6. Строк дії Договору та порядок внесення змін

3.6.1.6.1.  Цей Договір укладений строком на один календарний рік. У випадку, якщо жодна із Сторін за місяць до закінчення строку Договору письмово не виявила свого бажання розірвати його, цей Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік на тих самих умовах.

3.6.1.6.2.  Сторони мають право розірвати цей Договір шляхом направлення повідомлення одна одній у строк не менше, ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

При цьому Клієнт зобов'язаний повернути в Банк термінальне обладнання не пізніше, ніж за 5 календарних днів бажаної дати припинення Договору.

Банк має право на односторонню відмову від Договору у разі відсутності обороту по терміналу протягом 30 календарних днів поспіль.

Про односторонню відмову від Договору Банк повідомляє Клієнта у спосіб, узгоджений Сторонами у п.3.6.1.6.9. цього Договору. Договір вважається розірваним із дати, зазначеної Банком у повідомленні.

При цьому Клієнт зобов'язаний повернути в Банк термінальне обладнання у строк не пізніше, ніж 5 календарних днів після дати розірвання Договору.

3.6.1.6.3. Крім порядку розірвання Договору у спосіб, визначений пунктом 3.6.1.6.2., Сторони мають право розірвати Договір у порядку, визначеному підрозділом 1.1.8. Розірвання Договору та закриття рахунків цих Умов та Правил.

3.6.1.6.4. Банк має право блокувати Авторизацію та/або вилучити термінальне обладнання без згоди Клієнта, припинити перерахування зарахування Клієнтові, а також ініціювати розірвання Договору, направивши Клієнту письмове повідомлення, в наступних випадках:

- неодноразове невиконання або несвоєчасне або неналежне виконання Клієнтом умов цього Договору;

- неправомірне використання Клієнтом або третьою особою Платіжних засобів або їх реквізитів, термінального обладнання або іншого устаткування, наданого Банком Клієнтові для обслуговування Платіжних засобів, використання термінального обладнання особами, які не є Відповідальними співробітниками Клієнта.

- у Клієнта мали місце одна або декілька Транзакцій, які класифікуються Банком і Платіжною Системою як шахрайські, що підтверджується звітами Платіжних Систем.

3.6.1.6.5. Сторони зобов'язані здійснити остаточні взаєморозрахунки за цим Договором у строк 180 днів після бажаної дати розірвання Договору.

3.6.1.6.6. Факт повернення термінального обладнання Банку фіксується Сторонами в Акті приймання-передачі обладнання.

3.6.1.6.7. Сторони домовилися, що з моменту приєднання Клієнта до цього Договору всі попередні домовленості і листування Сторін щодо предмету цього Договору припиняють свою дію.

3.6.1.6.8. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві про приєднання за вибором Клієнта.

3.6.1.6.9. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою, у Системі «Приват24 для бізнесу», повідомлення у месенджерах, дзвінка на Фінансовий номер телефону Клієнта. В разі, якщо Клієнт не надасть Банку письмове повідомлення про відхилення пропозиції Банку щодо зміни істотних умов Договору у строк 5 (п'ять) календарних днів з дня направлення повідомлення, зміни до істотних умов вважаються узгодженими Сторонами та не потребують укладення додаткових угод.

В разі зміни (збільшення або зменшення) розміру інтерчейнджу  Банк відповідно до законодавства переглядає тарифи у відповідну сторону (збільшення або зменшення) та здійснює коригування комісії за  розрахункове обслуговування з еквайрингу. 

В разі таких змін Банк направляє Клієнту відповідне повідомлення у будь-якому з каналів: електронною поштою, у Системі «Приват24 для бізнесу», повідомлення у месенджерах, телефонує на Фінансовий номер телефону Клієнта.

В разі, якщо Клієнт не надасть Банку письмове повідомлення про відхилення пропозиції Банку щодо зміни плати за еквайринг у строк 5 (п'ять) календарних днів з дня направлення повідомлення, зміни до істотних умов вважаються узгодженими Сторонами та не потребують укладення додаткових угод.

Сторони узгодили, що в разі отримання Банком повідомлення Клієнта про відхилення пропозиції, Банк має право на односторонню відмову від Договору, про що повідомляє Клієнта у спосіб, узгоджений у першому абзаці цього пункту. Договір вважається розірваним із дати, зазначеної Банком у повідомленні.

3.6.1.7. Взаємодія Сторін щодо окремих послуг, сервісів та програм, пов'язаних із послугою еквайрингу

3.6.1.7.1. Сторони мають право узгодити в Заяві про приєднання взаємодію щодо окремих послуг з проведення розрахунків за сервісами та програмами, пов'язаних із послугою еквайрингу. В разі такого узгодження, окрім прав та обов'язків, передбачених вище, Клієнт приймає на себе права та обов'язки, передбачені підрозділом 3.6.1.7. цих Умов та Правил.

3.6.1.7.2. Предметом Договору є встановлення загальних принципів діяльності Сторін щодо взаємодії за послугами проведення розрахунків в рамках сервісів та програм Банку, визначених цим Договором та Заявою про приєднання.

3.6.1.7.3. Обов'язки Клієнта:

3.6.1.7.3.1. Надавати Держателям Платіжних засобів при оплаті із їх використанням товарів, робіт, послуг знижки в розмірах, узгоджених Сторонами в Заяві про приєднання.

3.6.1.7.3.2.  Не допускати перевищення ціни товару (послуги) при оплаті їх з використанням Платіжного засобу при використанні послуг з проведення розрахунків за сервісами «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», сервісу DCC по відношенню до їх ціни під час оплати за готівковий розрахунок, не вводити додаткових комісійних винагород.

3.6.1.7.3.3. Здійснювати інформаційну підтримку послуг з проведення розрахунків за сервісами "Оплата частинами", «Миттєва розстрочка» (за умови надання даних послуг) у своїх приміщеннях шляхом розміщення стікерів, плакатів, листівок та інших рекламно-інформаційних матеріалів наданих Банком. Клієнт зобов'язується розміщувати логотип оформлених/підключених програм та сервісів Банку на своїх офіційних сторінках у мережі Інтернет.

3.6.1.7.3.4. Під час приймання Платіжних засобів до оплати Клієнт зобов'язується дотримуватися  процедур безпеки  та передавання даних еквайру про проведені операції як це визначено Інструкцією.

3.6.1.7.3.5. За умови встановлення факту перевищення ціни товару (послуги) при оплаті Платіжним Засобом в порівнянні з ціною при оплаті готівкою Клієнт несе відповідальність у розмірі штрафу , виставленого Платіжною системою.

3.6.1.7.4. Обов'язки Банку:

3.6.1.7.4.1. Забезпечити технологічне налаштування POS-терміналів, розташованих в точках реалізації Клієнта на можливість проведення розрахунків за сервісами "Оплата частинами", «Миттєва розстрочка», сервісу DCC та ін. сервісів, визначених у Заяві про приєднання.

3.6.1.7.4.2. Надати інструкцію по використанню сервісів з проведення розрахунків "Оплата частинами", «Миттєва розстрочка», сервісу DCC та ін. сервісів, визначених у Заяві про приєднання, Клієнту; забезпечити надання консультаційних послуг щодо зазначених сервісів та програм.

3.6.1.7.4.3. Забезпечити технологічне налаштування POS-терміналів для можливості проведення розрахунків за сервісом DCC, навчання та інструктаж персоналу Клієнта.

3.6.1.7.4.4. При наданні послуги з сервісу "Оплата частинами" з повним зарахуванням суми операцій, здійснених в терміналах Банку, встановлених в мережі Клієнта, на наступний операційний день після дня здійснення платіжної операції Платником.

3.6.1.7.5. Права Клієнта:

3.6.1.7.5.1. Для підключення до послуг з проведення розрахунків за сервісами «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», сервісу DCC та подати заявку в Системі «Приват24 для бізнесу». Банк зобов'язується забезпечити підключення сервісу у строк 3 дні після отримання заявки.

3.6.1.7.5.2. В разі повернення товару, придбаного за рахунок споживчого кредиту «Оплата частинами», Клієнт зобов'язується провести зарахування грошових коштів на рахунок Банку 29240827508181 (IBAN - UA933052990000029240827508181), за рахунок споживчого кредиту «Миттєва розстрочка» - на рахунок 29241827502498 (IBAN — UA353052990000029241827502498), МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570 в розмірі зарахування і подати заявку на повернення у строк в 1 день.

3.6.1.7.5.3. При здійсненні заявки на повернення Клієнт зобов'язаний діяти згідно з п. 3.6.1.3.2.29. цього Договору.

3.6.1.7.6. Права Банку:

3.6.1.7.6.1. В односторонньому порядку відключати Торгову точку від послуг з проведення розрахунків за сервісами "Оплата частинами", "Миттєва розстрочка", "Миттєва розстрочка. Акційна", якщо:

- було виявлено факти або є підозри щодо шахрайства та/або;

- виявлено операції з переведення коштів за безготівковими розрахунками в готівку та/або;

- здійснюються навмисні повернення товарів з метою отримання банківських коштів та/або;

- в інших випадках на розсуд Банку.

3.6.1.7.7. Порядок розрахунків

3.6.1.7.7.1. За надання послуг з проведення розрахунків за сервісом “Оплата частинами” Клієнт надає свою згоду Банку здійснити дебетовий переказ винагороди згідно Тарифів. Для цього Клієнт надає свою згоду Банку утримати розмір такої винагороди із сум відшкодування при настанні строків платежів. 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Напрямок торгового еквайрингу Еквайринг 1.3% з кожної транзакції +400 грн ( щомісячно) (Комісія за розрахункове обслуговування клієнтів за послугою Еквайринг ) При обігу нижче 10 000 грн на 1 POS-термінал з Клієнта утримується стандартна комісія у розмірі 400 грн.
3 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Миттєва розстрочка Не тарифікується Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %
5 Напрямок торгового еквайрингу Еквайринг без обладнання* 1.3% з кожної транзакції * - під обладнання розуміємо POS-термінал
6 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 1,1 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 2
7 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 1.7 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 3
8 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 3.3 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 4
9 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 5.5 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 5
10 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 7.1 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 6
11 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 9.3 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 7
12 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 11 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 8
13 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 12.75 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 9
14 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 13.4 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 10
15 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 13.6 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 11
16 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 13.8 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 12
17 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 15.1 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 13
18 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 16.4 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 14
19 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 17.6 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 15
20 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 18.9 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 16
21 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 19.7 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 17
22 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 21 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 18
23 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 21.8 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 19
24 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 23.2 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 20
25 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 24 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 21
26 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 25.4 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 22
27 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 26.2 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 23
28 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 27 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 24
29 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами 28.5 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 25
54 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування через термінальне обладнання miniPOS 1.3% з кожної транзакції + 400 грн (щомісячно) ( Комісія за розрахункове обслуговування клієнтів за послугою Еквайринг ) Платник - Торговець.
58 Напрямок торгового еквайрингу Переказ коштів по сервісу Оплата частинами (стандартний тариф) 14.6 Платник - Торговець. Без урахування комісії з еквайрингу %, при кількості платежів 7
59 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування для сервісу "Платіжні термінали" 1.3% з кожної транзакції + 400 грн фіксованої комісії Платник комісії, що стягується з кожної транзакції - картоутримувач, платник фіксованої комісії - торговець. Тариф надається лише бюджетним організаціям з рахунками відшкодування в казначействі.
60 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування для сервісу "Платіжні термінали" 1.3%+2 грн з кожної транзакції Платник комісії, що стягується з кожної транзакції - картоутримувач
61 Напрямок торгового еквайрингу Розрахункове обслуговування для сервісу "Платіжні термінали" 1,3% з кожної транзакції + 400 грн фіксованої комісії Платник - Торговець.