3.3.2. Дублікати квитанцій

3.3.2.1. Ці Умови встановлюють порядок надання юридичним особам або третім особам дублікатів квитанцій за прийнятими Банком платежами.
3.3.2.2. Банк надає юридичним особам і третім особам дублікати квитанцій на протязі 3-х років з моменту здійснення Банком прийому платежу.

Під юридичною особою розуміється особа, яка виступає учасником операції Банку з прийому платежу, інформація про яку занесена в єдину базу клієнтів Банку (далі - Одержувач/Платник).

Третя особа - це фізична або юридична особа, яка надала до Банку належним чином оформлену згоду Одержувача/Платника та/або Власника рахунку/персональних даних на розкриття банківської таємниці та/або інформації про персональні дані.
3.3.2.3. Банк надає дублікати квитанцій за прийнятими платежами Одержувачам/ Платникам на підставі їх запиту, наданого в Банк через відділення Банку, Систему «Приват24», за телефоном "3700", протягом 4-х годин за умови терміновості, і протягом 24 годин з моменту запиту в інших випадках. Надання Банком дублікатів квитанцій третім особам здійснюється виключно у відділеннях Банку.
3.3.2.4. Надання Банком дублікатів квитанцій за прийнятими платежами Одержувачам/Платникам здійснюється після попередньої їх верифікації.
3.3.2.5. За надання Банком дублікатів квитанцій за прийнятими платежами Одержувачам/Платникам і третім особам, Одержувач/Платник і третя особа сплачують Банку винагороду згідно тарифів Банку, встановлених на момент здійснення платежу.

3.3.2.6. Сторони погодили, що на дублікаті квитанцій прийнятих платежів Банк може використовувати факсимільний підпис уповноваженої особи Банку з відбитком печатки Банку технічними друкованими пристроями.