3.1.3. Дистанційне управління рахунками

3.1.3. Дистанційне управління рахунками

3.1.3. Загальні положення

3.1.3.1.1. Оперативне ведення Клієнтом своїх рахунків у  Банку  та обмін технологічною інформацією,  визначено цим Договором,  Клієнт  може  здійснювати   за   допомогою   систем дистанційного обслуговування згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.3.1.2. Клієнт,  виходячи  з  технічних  можливостей  своїх  та Банку, подає  до  Банку платіжні інструкції, які сформовані (відправлені) платником в електронній формі (далі - платіжна інструкція)  використовуючи  системи  дистанційного обслуговування.

3.1.3.1.3. Сторони узгодили можливість використання Клієнтом наступних систем дистанційного обслуговування:

Система «Приват24 для бізнесу»/“Приват24”, в т.ч. мобільна версія, сервіси «LiqPay» та «Sendmoney», АТМ, ТСО, месенджери та будь-які інші системи "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг", "миттєва безконтактна оплата", якщо Банком надається така технічна можливість.

3.1.3.1.4.  Сторони визнають юридичну силу платежів (виписок), сформованих через системи дистанційного обслуговування, і їх еквівалентність платежам (випискам), які здійснюються з використанням паперових носіїв.

3.1.3.2. Система «Приват24 для бізнесу»

3.1.3.2.1. Система “Приват24 для бізнесу” призначена для управління реальними банківськими рахунками через мережу Інтернет. Система надає Клієнтам комплекс банківських послуг цілодобово в режимі реального часу з будь-якої точки, що має вхід в Інтернет.

3.1.3.2.2.  Система «Приват24 для бізнесу» на підставі платіжних інструкцій Клієнта може виконувати функції надання інформаційних послуг згідно з переліком, що зазначений в Договорі, здійснення операцій за рахунком Клієнта.

Всі операції здійснюються за допомогою платіжних інструкцій, які оформляє уповноважена / довірена особа Клієнта в Системі “Приват24 бізнесу”.

3.1.3.2.3.  Правила користування Системою «Приват24 для бізнесу» знаходяться на сторінці Банку у мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/business/internet-bank-privat24-dlya-juridicheskih-lic.

3.1.3.2.4.   Під час  здійснення  розрахунків  за  допомогою  Системи «Приват24 для бізнесу» застосовуються платіжні інструкції.

Обов'язкові реквізити платіжної інструкції, що використовуються в Системі "Приват24 для бізнесу", встановлюються  чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.3.2.5.   В разі відсутності у Банку інформації про повноваження уповноважених осіб Клієнта або ненадання інформації для ідентифікації Клієнта Банк відмовляє Клієнту у його реєстрації/авторизації в Системі «Приват24 для бізнесу» або обмежує його можливість по управлінню рахунками в ній.

3.1.3.2.6.    Під  час використання системи "Приват24 для бізнесу" Банк  щоденно  архівує платіжні інструкції,  які  відправлені  Клієнтом,  та  зберігає  їх протягом установленого  строку згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.3.2.7.  Підписання платіжних інструкцій у Системі «Приват24 для бізнесу» здійснюється шляхом накладення Клієнтом:

- Кваліфікованого електронного підпису;

- Простого електронного підпису, або іншим способом відповідно до вимог чинного законодавства, якщо інше не передбачено цим договором.

3.1.3.3. Права Клієнта

3.1.3.3.1. Клієнт має право доручати Банку проводити платіжні операції за допомогою Системи «Приват24 для бізнесу»/“Приват24” на підставі платіжних інструкцій уповноважених / довірених осіб Клієнта, переданих Системі «Приват24 для бізнесу»  по мережі Інтернет.

3.1.3.4. Права Банку:

3.1.3.4.1. Банк має право виконувати періодичні перевірки виконання Клієнтом вимог щодо захисту інформації та зберігання засобів захисту і  припиняти обслуговування Клієнта за допомогою Системи «Приват24 для бізнесу» в разі невиконання Клієнтом вимог безпеки.

3.1.3.4.1.  Банк повертає платіжну інструкцію без  виконання  згідно  чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.3.4.1.   Банк має право змінювати ім'я (адресу) сайту Системи «Приват24 для бізнесу» і припиняти надання послуг.

3.1.3.4.1.  Банк має право вводити додаткові інструменти і способи, що підвищують безпеку Системи «Приват24 для бізнесу», без узгодження та попереднього повідомлення Клієнта.

3.1.3.4.1.  Банк має право змінювати список операцій в Системі “Приват24 для бізнесу”.

3.1.3.5. Обов’язки Клієнта:

3.1.3.5.1. Під час  використання  Системи «Приват24 для бізнесу»  Клієнт  зобов'язаний  дотримуватися  всіх   вимог  безпеки  оброблення  платіжних інструкцій, встановлених Банком та законодавством.

3.1.3.6. Обов’язки Банку:

3.1.3.6.1. Банк приймає до виконання надану платіжну інструкцію за умови, що платіжна інструкція оформлена належним чином та немає законних підстав для відмови в її прийнятті.

3.1.3.6.2. Система «Приват24 для бізнесу» повинна відповідати вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правових  актів Національного банку, які пред'являються до технології та захисту електронних банківських розрахунків щодо програмного забезпечення систем дистанційного обслуговування

3.1.3.7. Відповідальність Сторін

3.1.3.7.1. Банк не несе відповідальності за належне виконання платіжних інструкцій, в разі коли уповноважена / довірена особа Клієнта допустила помилки на етапі формування платіжної інструкції.

3.1.3.7.2. Банк не несе відповідальність за збереження коштів Клієнта у разі розголошення уповноваженими / довіреними особами Клієнта відомостей про логін та пароль та / або передачі КЕП третім особам.

3.1.3.7.2. Банк не несе відповідальності за несанкціонований доступ до сховища ключів Клієнта під час реєстрації/авторизації в Системі “Приват24 для бізнесу” в разі відсутності ліцензійного програмного забезпечення, відсутність антивірусних та антишпигунських програм, що забезпечують захист від несанкціонованого доступу до інформації Клієнта на персональному комп'ютері Користувача, з якого здійснюється реєстрація.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Роздрібний бізнес Комісія за прийом платежу за оплату залізничних квитків Вартість квитка 0 - 60 грн – комісія 0; Вартість квитка 60 -100 грн – комісія 5 грн; Вартість квитка 100 - 200 грн – комісія 11 грн; Вартість квитка 200 - 500 грн – комісія 11 грн; Вартість квитка 500 -1000 грн – комісія 12 грн; Вартість квитка >1000 грн – комісія 20 грн. Розмір комісії залежить від вартості квитка. Канал: Система «Приват24 для бізнесу»