3.1.3. Дистанційне управління рахунками

3.1.3. Загальні положення

3.1.3.1.1. Оперативне ведення Клієнтом своїх рахунків у  Банку  та обмін технологічною інформацією,  визначено цим Договором,  Клієнт  може  здійснювати   за   допомогою   систем дистанційного обслуговування згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.3.1.2. Клієнт,  виходячи  з  технічних  можливостей  своїх  та Банку, подає  до  Банку розрахункові документи у вигляді електронних розрахункових  документів,  використовуючи  системи  дистанційного обслуговування. 

3.1.3.1.3. Сторони узгодили можливість використання Клієнтом наступних систем дистанційного обслуговування:

Система «Приват24 для бізнесу», в т.ч. мобільна версія, сервіси «LiqPay» та «Sendmoney», АТМ, ТСО, месенджери та будь-які інші системи "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг", "миттєва безконтактна оплата", якщо Банком надається така технічна можливість.

3.1.3.1.4.  Сторони визнають юридичну силу платежів (виписок), сформованих через системи дистанційного обслуговування, і їх еквівалентність платежам (випискам), які здійснюються з використанням паперових носіів.

3.1.3.2. Система «Приват24 для бізнесу»

3.1.3.2.1. Система “Приват24 для бізнесу” призначена для управління реальними банківськими рахунками через мережу Інтернет. Система надає Клієнтам комплекс банківських послуг цілодобово в режимі реального часу з будь-якої точки, що має вхід в Інтернет.

 3.1.3.2.2.  Система «Приват24 для бізнесу» на підставі дистанційних розпоряджень Клієнта може виконувати функції надання інформаційних послуг згідно з переліком, що зазначений в Договорі, здійснення операцій за рахунком Клієнта.

Всі операції здійснюються за допомогою дистанційних розпоряджень, які оформляє уповноважена / довірена особа Клієнта в Системі “Приват24 бізнесу”.

3.1.3.2.3.  Правила користування Системою «Приват24 для бізнесу» знаходяться на сторінці Банку у мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/business/internet-bank-privat24-dlya-juridicheskih-lic.

3.1.3.2.4.   Під час  здійснення  розрахунків  за  допомогою  Системи «Приват24 для бізнесу» застосовуються електронні розрахункові документи.

Обов'язкові реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в Системі "Приват24 для бізнесу", встановлюються  чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.3.2.5.   В разі відсутності у Банку інформації про повноваження уповноважених осіб Клієнта або ненадання інформації для ідентифікації Клієнта Банк відмовляє Клієнту у його реєстрації в Системі «Приват24 для бізнесу» або обмежує його можливість по управлінню рахунками в ній.

3.1.3.2.6.    Під  час використання системи "Приват24 для бізнесу" Банк  щоденно  архівує електронні розрахункові документи,  які  відправлені  Клієнтом,  та  зберігає  їх протягом установленого  строку згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.3.2.7.  Підписання електронних розрахункових документів у Системі «Приват24 для бізнесу» здійснюється шляхом накладення Клієнтом кваліфікованого електронного підпису.

3.1.3.3. Права Клієнта

3.1.3.3.1. Клієнт має право доручати Банку проводити платіжні операції за допомогою Системи «Приват24 для бізнесу» на підставі дистанційних розпоряджень уповноважених / довірених осіб Клієнта, переданих Системі «Приват24 для бізнесу»  по мережі Інтернет.

3.1.3.4. Права Банку:

3.1.3.4.1. Банк має право виконувати періодичні перевірки виконання Клієнтом вимог щодо захисту інформації та зберігання засобів захисту і  припиняти обслуговування Клієнта за допомогою Системи «Приват24 для бізнесу»  в разі невиконання Клієнтом вимог безпеки.

3.1.3.4.1.  Банк повертає електронний розрахунковий документ без  виконання  згідно  чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.3.4.1.   Банк має право змінювати ім'я (адресу) сайту Системи «Приват24 для бізнесу» і припиняти надання послуг.

3.1.3.4.1.  Банк має право вводити додаткові інструменти і способи, що підвищують безпеку Системи «Приват24 для бізнесу», без узгодження та попереднього повідомлення Клієнта.

3.1.3.4.1.  Банк має право змінювати список операцій в Системі “Приват24 для бізнесу”.

3.1.3.5. Обов’язки Клієнта:

3.1.3.5.1. Під час  використання  Системи «Приват24 для бізнесу»  Клієнт  зобов'язаний  дотримуватися  всіх   вимог  безпеки  оброблення  електронних розрахункових документів, встановлених Банком та законодавством.

3.1.3.6. Обов’язки Банку:

3.1.3.6.1. Банк зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунка платника і його коду (номера), які вказані в електронному розрахунковому документі, і приймати цей документ до виконання лише в тому випадку, якщо вони належать цьому платнику.

3.1.3.6.2.  Система «Приват24 для бізнесу» повинна відповідати вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правових  актів Національного банку, які пред'являються до технології та захисту електронних банківських розрахунків щодо програмного забезпечення систем дистанційного обслуговування

3.1.3.7. Відповідальність Сторін

3.1.3.7.1. Банк не несе відповідальності за належне виконання дистанційних розпоряджень, в разі коли уповноважена / довірена особа Клієнта допустила помилки на етапі формування дистанційного розпорядження.

3.1.3.7.2. Банк не несе відповідальність за збереження коштів Клієнта у разі розголошення уповноваженими / довіреними особами Клієнта відомостей про логін та пароль та / або передачі КЕП третім особам.

3.1.3.7.2. Банк не несе відповідальності за несанкціонований доступ до сховища ключів Клієнта під час реєстрації в Системі “Приват24 для бізнесу” в разі відсутності ліцензійного програмного забезпечення, відсутність антивірусних та антишпигунських програм, що забезпечують захист від несанкціонованого доступу до інформації Клієнта на персональному комп'ютері Користувача, з якого здійснюється реєстрація.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Роздрібний бізнес Комісія за прийом платежу за оплату залізничних квитків Вартість квитка 0 - 60 грн – комісія 0; Вартість квитка 60 -100 грн – комісія 5 грн; Вартість квитка 100 - 200 грн – комісія 11 грн; Вартість квитка 200 - 500 грн – комісія 11 грн; Вартість квитка 500 -1000 грн – комісія 12 грн; Вартість квитка >1000 грн – комісія 20 грн. Розмір комісії залежить від вартості квитка. Канал: Система «Приват24 для бізнесу»