2.6. Платежі (умови та правила здійснення платежів через Банк)

2.6.1. Регулярні платежі.

2.6.1. Регулярні платежі.                                                                                                     

Оформити продукт

  2.6.1.1. Банк надає Клієнту можливість здійснення банківських операцій шляхом автоматичного списання коштів з Картки/Рахунку Клієнта на регулярній основі за наявності у Клієнта діючої Картки/Рахунку.

2.6.1.2 . Відповідно до правил дії послуги «Регулярні платежі » Клієнт доручає Банку , а Банк зобов'язується здійснювати списання коштів з Картки / Рахунку Клієнта , зазначених у заявках (у тому числі в разі перевипуску , призупинення дії картки ) , та / або на підставі розпорядження Клієнта , отриманого Банком з використанням віддалених каналів обслуговування, і перераховувати кошти за реквізитами і в порядку , зазначеними клієнтом у заявці та / або розпорядження Клієнта , отриманого Банком з використанням віддалених каналів обслуговування. Перелік віддалених каналів обслуговування вказаний в розділі 2.3.1 Умов та правил надання банківських послуг. У разі відсутності коштів на картці / рахунку , або перевипуску , призупинення дії картки , зазначених у Заявці , Клієнт доручає Банку здійснити списання платежу з іншої картки / рахунку Клієнта з позитивним залишком (договірне списання).

2.6.1.3. «Регулярні платежі» дозволяють здійснювати перерахування коштів:

на інші Картки/Рахунку Клієнта, відкриті у Банку;

на Рахунки Клієнта, інших фізичних, юридичних осіб, відкритих у Банку та інших  банківських установах України.

2.6.1.4. Регулярні платежі здійснюються на підставі усної заяви Клієнта та за наданими Клієнтом реквізитами.

Повідомленням про підключення Клієнта до послуги "Регулярні платежі" є СМС-повідомлення відправлене на номер телефону Клієнта.

Клієнт зобов'язується в день отримання повідомлення про підключення до послуги "Регулярні платежі"повідомити в банк про неправомірне підключенні до послуги "Регулярні платежі" згідно з інформацією, отриманою в повідомленні про підключення до послуги або подзвонивши по телефону 3700.

У разі відсутності повідомлення Клієнта про неправомірне підключенні до послуги "Регулярні платежі" вищевказані дії Клієнта вважаються підтвердженням на підключення до послуги "Регулярні платежі" відповідно до повідомлення про підключення до послуги.

2.6.1.5. Між Банком і одержувачем коштів може бути укладений договір на здійснення безготівкових розрахунків Клієнтів Банку за послуги, надані Клієнту одержувачем. У цьому випадку одержувач може надавати до Банку суму до списання з Клієнта. Регламент надання до Банку заборгованості Клієнта визначається умовами договору між Банком і одержувачем. Як правило, регламент надання даних – раз на місяць. Сума, надана одержувачем коштів до списання, буде списана з Картки/Рахунку Клієнта, зазначених у Заявці. Для здійснення такого Регулярного платежу Заявка повинна містити наступні реквізити:

номер Картки/Рахунку Клієнта, з яких відбуватиметься списання коштів;

банківські реквізити одержувача коштів (рахунок, ЗКПО, МФО банку-одержувача);

найменування одержувача коштів;

призначення платежу;

адреса абонента у базі даних одержувача;

ПІБ та особовий рахунок абонента у базі даних одержувача;

телефон абонента у базі даних одержувача;

ліміт оплати (сума, більше якої не може бути списання коштів за одну спробу списання).

2.6.1.6. Якщо між Банком і одержувачем коштів не укладений договір на здійснення безготівкових розрахунків Клієнтів Банку за послуги, надані одержувачем Клієнту, для здійснення такого Регулярного платежу Заявка повинна містити наступні реквізити:

номер Картки/Рахунку Клієнта, з яких буде відбуватися списання коштів;

банківські реквізити одержувача коштів (рахунок, ЗКПО, МФО банку-одержувача);

найменування одержувача коштів;

призначення платежу;

строк дії Регулярного платежу (дата початку – дата зупинення);

періодичність списання;

кількість спроб списань (якщо чітко не було зазначено, то за замовчуванням кількість спроб дорівнює 4).

2.6.1.7. Банк не відповідає за невиконання доручення Клієнта у разі неправильного зазначення або несвоєчасного повідомлення про зміну реквізитів одержувача, а також за відсутності коштів на Картці/Рахунку Клієнта.

2.6.1.8 . Підключення Клієнта до послуги Регулярний платіж у віддалених каналах обслуговування і доручення Клієнта на списання грошових коштів згідно п.2.6.1.3 здійснюється шляхом введення / підтвердження на сторінці такого каналу динамічного пароля , отриманого Клієнтом на його особистий мобільний телефон.

2.6.1.9. При виконанні доручення на Регулярний платіж Клієнт доручає Банку стягувати винагороду, що діє на момент обробки операції Банком. У разі здійснення операції у валюті, відмінній від валюти Картки/Рахунку, використовується курс конвертації процесингового центру Банку, що діє на момент обробки операції Банком.

2.6.1.10. У випадку якщо Банк виконує Регулярний платіж на адресу конкретного одержувача більш ніж один рік, Банк має право списати з Картки/Рахунку Клієнта щорічну винагороду (абонплату) відповідно до Тарифів Банку, що діють на момент платежу.

2.6.1.11. Клієнт погоджується на передачу розпоряджень, доручень Банку на перерахування коштів та / або інформації, по лініях телефонного зв'язку (включаючи мобільні та інші види телефонного зв'язку), усвідомлюючи, що лінії телефонного зв'язку не завжди є безпечним каналом зв'язку, і погоджується нести всі ризики, пов'язані з можливим порушенням конфіденційності, що виникають внаслідок використання такої системи.  

2.6.1.12. Клієнт погоджується на списання регулярного платежу, згідно з сумою зазначеної в договорі, на адресу страхової компанії ІНГОСТРАХ при укладанні страхового договору «Нерухомість без огляду» та «Захист на кожен день» у розстрочку.

2.6.1.13. У випадку якщо Клієнт не використовує послугу "Регулярні платежі" т.е протягом 90 календарних днів з рахунку клієнта не було вироблено жодного успішного платежу на користь контрагента з причини відсутності коштів на рахунку / картці клієнта, неправильного зазначення рахунку / картки контрагента, Банк має право в односторонньому порядку припинити надання послуги "Регулярні платежі" (провести відключення даного регулярного платежу).

2.6.1.14. Клієнт доручає Банку проводити регулярні перерахування на свій депозитний рахунок (рахунок-одержувач) з іншого свого депозитного, поточного або карткового рахунку (рахунок-відправник). Якщо на дату виконання регулярного платежу залишок коштів на рахунку-відправнику менше суми встановленого регулярного платежу, Клієнт доручає Банку перерахувати на рахунок-одержувач всю доступну суму залишку з рахунка-відправника.
Регулярне збільшення незнижуваного залишку за послугою «Стандарт безподатковий» проводиться за правилами, описаними в даному пункті.

 

 


   

 

 

 

 

 


 


 

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж на оплату комунальних послуг: 1 грн. Клієнт-пенсіонер оплачує без комісії (Клієнт вважається пенсіонером, якщо на пенсійну картку за останні 30 днів були цільові зарахування пенсії).
2 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж на користь одержувачів бюджетних, мережевих компаній та інших договірних одержувачів: 1 грн При оплаті з кредитних коштів, стягується додаткова комісія 3%
3 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж на поповнення мобільного зв'язку 1 грн. При оплаті з кредитних коштів, стягується додаткова комісія 1%
4 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж за страхування "Захист на кожен день" і "Нерухомість без огляду" Не тарифікується
5 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж на депозит Не тарифікується
6 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж на картку «Універсальна», «Універсальна Gold», особисті, миттєві, віртуальні картки, преміальні картки, поточні рахунки та кредитну заборгованість перед банком За рахунок власних коштів: 1 грн для всіх типів карток. За рахунок кредитних коштів: 1 грн + 4% для кредитних карт/ 2% для преміальних карт"
7 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж на картку для виплат (зарплатна, студентська і т. д.) За рахунок власних коштів: 1 грн для всіх типів карток. За рахунок кредитних коштів: 1 грн + 4% для кредитних карт/ 2% для преміальних карток. З одержувача додатково стягується комісія за нецільове поповнення картки - 0.5%
8 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж на рахунок в іншому банку 1 грн Додаткова комісія: При оплаті з картки «Універсальна», «Універсальна Gold», особистих, миттєвих, віртуальних, інтернет-карток і поточного рахунку: рахунок особистих коштів – 0,5%, в рахунок кредитних коштів – 4%. З преміальних карт: в рахунок особистих коштів – 0 грн, в рахунок кредитних коштів – 2%
9 Бізнес платежів та переказів Регулярний платіж на зарахування цільових коштів з картки для виплат на преміальну картку не тарифікується