2.6. Платежі (умови та правила здійснення платежів через Банк)

2.6.1. Автоплатежі

Оформити продукт

2.6.1.1. На підставі ст. 634 Цивільного кодексу України підписанням Заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг (далі — Заява про приєднання) відповідної послуги Клієнт приєднується до підрозділу 2.6.1. Автоплатежі “ПриватБанк” (далі - Банк). Заява про приєднання та Тарифи Банку (далі - Тарифи) є невід'ємною частиною цього Договору.

Банк надає Клієнту послугу “Автоплатежі” (далі – Послуга), яка полягає в виконанні платіжних операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками, шляхом ініціювання кредитових переказів.

Клієнт надає згоду на виконання платіжних операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками, шляхом заповнення та підписання Клієнтом відповідної форми про встановлення автоплатежу у Системі "Приват24, ТСО або у відділенні Банку та у подальшому виконання Банком таких платіжних операцій не потребує надання повторної згоди Клієнта на їх проведення. Всі подальші автоплатежі є акцептованими.

Клієнт уповноважує Банк підписувати платіжні інструкції за “Автоплатежами” від імені платника (Клієнта), якщо інше прямо не передбачено умовами договору, укладеного з Банком.

Умови та порядок ініціювання платіжних інструкцій визначені у відповідній Заяві про приєднання та у підрозділі 1.1.11. “Виконання платіжних операцій та порядок розрахунків” Розділу “Загальні положення” цих Умов та Правил.

2.6.1.2. Для підтвердження підключення до послуги “Автоплатежі” Клієнта Банк направляє на Фінансовий номер телефону Клієнта SMS-повідомлення про підключення до послуги, яке містить одноразовий ОТП пароль, який Клієнт повинен передати  співробітникові Банку, уповноваженому проводити платежі в рамках Послуги.

В разі отримання від Банку повідомлення про підключення  Послуги, яке Клієнт не ініціював, Клієнт зобов'язується повідомити Банк про це в день отримання такого повідомлення, звернувшись до Банку за контактами, зазначеними у повідомленні, або за номером телефону 3700.

У разі відсутності повідомлення Клієнта про неправомірне підключення до Послуги вищевказані дії Клієнта вважаються підтвердженням на підключення до послуги "Автоплатежі" відповідно до повідомлення про підключення до послуги.

2.6.1.3. Переказ коштів з поточного рахунку Клієнта в рамках Послуги можливий як на рахунки Отримувачів, відкриті у Банку, так і на рахунки Отримувачів та Клієнта, відкриті в інших банківських установах.

2.6.1.4. Переказ коштів в рамках Послуги проводиться у національній валюті України.

2.6.1.5. При кожному проведенні кредитового переказу у рамках послуги “Автоплатежі” формується платіжна інструкція, яка містить реквізити відповідно до вимог чинного законодавства України. Сторони узгодили, що підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання автоплатежів в разі зміни рахунків Отримувачів шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій з зазначенням нових рахунків Отримувачів. При цьому, ніяких додаткових згод та платіжних інструкцій Клієнта не потребується.

2.6.1.6. Сума платежу в рамках Послуги може бути фіксованою (наприклад, поповнення мобільного зв'язку) або визначеною Отримувачем в реєстрі заборгованості, який Банк отримує на регулярній договірній основі від Отримувача (наприклад, комунальні платежі).

2.6.1.7. В разі відсутності/недостатності власних коштів на поточному рахунку Клієнта, Клієнт надає згоду Банку здійснювати кредитовий переказ в рамках Послуги за рахунок кредитних коштів в межах ліміту, встановленого на поточному рахунку Клієнта.

2.6.1.8. За проведення платежу в рамках Послуги Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду, в розмірі, зазначеному в Тарифах Банку, що діють на момент надання Послуги та в порядку, встановленому в Заяві приєднання.

2.6.1.9. Банк не відповідає за невиконання Клієнта у разі неправильного зазначення або несвоєчасного повідомлення про зміну реквізитів Отримувача, а також за відсутності коштів на поточному рахунку Клієнта.

2.6.1.10. Клієнт має право призупинити/відновити або повністю припинити проведення платежів в рамках послуги “Автоплатежі”, скориставшись Системою “Приват 24” або звернувшись до співробітника  у відділенні Банку.

2.6.1.11. У випадку, якщо Клієнт не користується послугою "Автоплатежі" протягом 90 календарних днів з дати підключення у зв’язку з відсутністю успішно проведених платежів з причини відсутності коштів на поточному рахунку Клієнта, неправильного зазначення реквізитів Отримувача, Банк має право в односторонньому порядку припинити надання Послуги.

2.6.1.12. Сторони узгодили, що в разі технічної неможливості виконати платіж, Банк має право відмовитися від надання послуги/переказу коштів.

2.6.1.13. Сторони узгодили, що послуга Автоплатіж за страхування по договорам страхування, укладеними за посередництвом банку в інформаційно-телекомунікаційній системі банка надається виключно протягом строку дії укладених договорів страхування. Банк має право відмовитися від надання послуги/переказу коштів у випадку лонгації договорів страхування за умови, що страховій компанії з якою співпрацює Банк анульовано ліцензію на провадження страхової діяльності або Банк припинив співпрацю зі страховою компанією у якості страхового посередника. У цьому разі клієнт має право оформити автоплатіж за реквізитами за тарифами Банку.

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж на оплату комунальних послуг: 1 грн. Клієнт-пенсіонер оплачує без комісії (Клієнт вважається пенсіонером, якщо на пенсійну картку за останні 30 днів були цільові зарахування пенсії).
2 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж на користь одержувачів бюджетних, мережевих компаній та інших договірних одержувачів: 1 грн При оплаті з кредитних коштів, стягується додаткова комісія 3%
3 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж на поповнення мобільного зв'язку 1 грн. При оплаті з кредитних коштів, стягується додаткова комісія 1%
4 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж за страхування по договорам страхування, укладеними за посередництвом банку в інформаційно-телекомунікаційній системі банка Не тарифікується
5 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж на депозит Не тарифікується
6 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж на картку «Універсальна», «Універсальна Gold», особисті, миттєві, віртуальні картки, преміальні картки, поточні рахунки та кредитну заборгованість перед банком За рахунок власних коштів: 1 грн для всіх типів карток. За рахунок кредитних коштів: 1 грн + 4% для кредитних карт/ 2% для преміальних карт"
7 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж на картку для виплат (зарплатна, студентська і т. д.) За рахунок власних коштів: 1 грн для всіх типів карток. За рахунок кредитних коштів: 1 грн + 4% для кредитних карт/ 2% для преміальних карток. З одержувача додатково стягується комісія за нецільове поповнення картки - 0.5%
8 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж на рахунок в іншому банку 1 грн Додаткова комісія: При оплаті з картки «Універсальна», «Універсальна Gold», особистих, миттєвих, віртуальних, інтернет-карток і поточного рахунку: рахунок особистих коштів – 0,5%, в рахунок кредитних коштів – 4%. З преміальних карт: в рахунок особистих коштів – 0 грн, в рахунок кредитних коштів – 2%
9 Бізнес платежів та переказів Автоплатіж на зарахування цільових коштів з картки для виплат на преміальну картку не тарифікується