2.4. Грошові перекази (умови та правила здійснення переказів у Банку)

2.4.1. Система переказів PrivatMoney

2.4.1.1. Загальні положення

Перекази PrivatMoney (відправлення та виплата ) - це перекази, виконані за допомогою міжнародної системи грошових переказів PrivatMoney (далі система PrivatMoney).

Платіжною організацією міжнародної системи грошових переказів PrivatMoney є Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк».

Система PrivatMoney надає можливості здійснення наступних видів переказів PrivatMoney (відправлення та виплата ):

- внутрішньодержавні перекази (перекази по Україні) - у гривні;

- транскордонні (міжнародні) перекази в доларах США , євро, злотий.:

Відправникам та отримувачам переказів PrivatMoney надається послуга інформування шляхом надсилання повідомлення, яке відправляється в послідовності:

- Channels

- Viber

- SMS

Повідомлення перенаправляється в інший канал, якщо система розсилки повідомлень отримує неефективний статус доставки:

- повідомлення 1: направляється платнику про факт відправлення переказу із зазначенням номера переказу.

- повідомлення 2: направляється отримувачу про факт відправлення переказу.

2.4.1.1.1 Банк здійснює проведення переказу коштів – миттєво (переказ доступний до виплати відразу після його відправлення). Датою валютування при наданні послуг переказів є дата здійснення переказу.

2.4.1.1.2. Банк має право для виконання платіжних інструкцій застосовувати Унікальний ідентифікатор у вигляді міжнародного номера банківського рахунку (IBAN)  та/або номера Платіжної картки та/або номера телефону. Застосування того чи іншого виду Унікального ідентифікатора здійснюється на розсуд Банку.

2.4.1.1.3. Клієнт-платник, підписуючи платіжну інструкцію власноручним підписом або Простим електронним підписом (в залежності від обраного каналу відправлення переказу), надає згоду на проведення такої платіжної операції.

2.4.1.1.4. Банк, Клієнт-платник, Клієнт-отримувач несуть відповідальність згідно чинного законодавства. 

2.4.1.1.5. Питання, що не врегульовані даними Умовами та правилами надання банківських послуг,  вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України та Правил платіжної системи.

2.4.1.2. Відправлення переказів PrivatMoney

2.4.1.2.1. Відправлення переказу PrivatMoney може здійснюватися шляхом внесення готівкових грошових коштів або шляхом списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта з використанням платіжної картки / без використання платіжної картки.

2.4.1.2.2. Після виконання переказу залежно від канала ініціювання операції Банк надає Клієнту-платнику інформацію, в порядку та відповідно до п. 1.1.3.1.9.3.  цього Договору.

2.4.1.2.3. Відправлення переказів з відділення Банку

Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію Клієнта-платника відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та внутрішніх положень Банка.

2.4.1.2.3.1. Відправлення переказу з відділення Банку шляхом внесення готівки або  шляхом списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта-платника з використанням платіжної картки / без використання платіжної картки. Клієнт повідомляє співробітнику Банку параметри переказу:

- Систему переказів;

- Країну призначення переказу;

- Суму переказу;

- Валюту переказу;

- Прізвище, Ім'я, (По-батькові) отримувача;

- Мобільний телефон отримувача;

- Резидентність;

- Призначення платежу.

2.4.1.2.3.2. Залежно від суми переказу та вимог чинного законодавства Клієнт-платник повинен пред'явити підтверджуючі документи. Здійснюється перевірка наданих підтверджуючих документів на їх відповідність чинному законодавству.

2.4.1.2.3.3. Надання коштів для відправлення переказу (суми переказу та Клієнтської плати):

Клієнт-платник повинен повідомити співробітнику банку про обраний ним спосіб надання грошових коштів для відправлення переказу:

- шляхом внесення готівкових коштів

або

- шляхом списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта (за допомогою платіжної картки Клієнта або без платіжної картки Клієнта).

2.4.1.2.3.4. Надання коштів для відправлення переказу шляхом внесення готівки:

Клієнт-платник вносить суму переказу, оплачує Клієнтську плату, після цього співробітником Банку відправляється переказ і касові документи, які передаються Клієнту-платнику для підпису. Один примірник документів надається Клієнту-платнику, інший залишається у Банку.

2.4.1.2.3.5 Надання коштів для відправлення переказу шляхом списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта (з використанням платіжної картки / без використання платіжної картки):

Клієнт-платник повідомляє співробітнику Банку останні 4 цифри номера платіжної картки або рахунку, відкритої у валюті переказу, з якої він бажає надати грошові кошти для відправлення переказу. Клієнт-платник також повідомляє останні 4 цифри номера платіжної картки або рахунку гривні, якщо бажає надати Клієнтську плату з платіжної картки, відкритої у гривні.

Клієнтові-платнику надається інформація про суму списання коштів за переказом в валюті платіжної картки, суму списання Клієнтської плати у валюті платіжної картки.

IVR-опитуванням Клієнт-платник підтверджує відправку переказу та списання грошових коштів з поточного рахунку (за допомогою платіжної картки Клієнта). Здійснюється списання грошових коштів з поточного рахунку (за допомогою платіжної картки Клієнта) та відправка переказу.

Після підтвердження IVR-опитуванням співробітником Банку друкується касові документи (у 2-х примірниках), надаються Клієнту-платнику для підпису. Один примірник документів передається Клієнту, інший залишається у Банку.

2.4.1.2.4. Відправлення переказів з терміналу самообслуговування

2.4.1.2.4.1. Клієнт-платник автентифікується за своєю платіжною карткою (шляхом введення PIN- коду платіжної картки).

Відправлення переказу PrivatMoney може здійснюватися шляхом внесення готівкових коштів або шляхом списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта-платника (з використанням платіжної картки / без використання платіжної картки).

2.4.1.2.4.2. Клієнт-платник вказує на екрані терміналу самообслуговування параметри переказу:

- Систему переказів (вибирає зі списку доступних систем переказів);

- Суму переказу;

- Валюту переказу;

- Країну призначення переказу (вибирає зі списку доступних країн);

- Прізвище, Ім'я, (По батькові) отримувача;

- Мобільний телефон отримувача;

- Резидентність;

- Призначення платежу.

2.4.1.2.4.3. Клієнт-платник на екрані перевіряє правильність обраних і введених ним даних, йому надається інформація про внесену суму готівки (якщо внесено готівку), про суму списання суми переказу з поточного рахунку (з використанням платіжної картки / без використання платіжної картки), суму списання Клієнтською плати (з використанням платіжної картки / без використання платіжної картки) і Клієнт-платник підтверджує відправлення переказу.

2.4.1.2.4.4. На екрані Клієнту-платнику видається повідомлення про успішну відправку переказу з номером відправленого переказу і пропонується можливість друку чека про проведену операцію (за бажанням Клієнта).

2.4.1.2.5. Відправлення переказів через Систему «Приват24» (всі операції виконуються Клієнтом безпосередньо в цій системі).

Відправлення переказу PrivatMoney здійснюватиметься шляхом списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта-платника, відкритого у валюті переказу (з використанням платіжної картки).

2.4.1.2.5.1. Клієнт-платник автентифікується по своєму мобільному телефону.

2.4.1.2.5.2. Клієнт-платник вибирає:

- Країну призначення переказу;

- Суму переказу;

- Валюту переказу;

- Систему переказів (з доступних систем переказів);

- Прізвище, Ім'я, (По батькові) отримувача;

- Мобільний телефон отримувача;

- Резидентність;

- Призначення платежу.

2.4.1.2.5.3. Клієнт-платник вибирає платіжну картку (за допомогою якої буде проводитися списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта-платника) або поточний рахунок без платіжної картки Клієнта-платника, відкриті у валюті переказу. Обирає платіжну картку (за допомогою якої буде проводитися списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта-платника) або поточний рахунок без платіжної картки Клієнта-платника в гривні, якщо бажає сплатити Клієнтську плату з платіжної картки, відкритої у гривні. При здійсненні переказу з платіжної картки “Універсальна” будуть додатково застосовуватись тарифи платіжної картки “Універсальна”.

2.4.1.2.5.4. Клієнтові-платнику надається інформація про суму списання суми переказу, суми списання Клієнтської плати.

2.4.1.2.5.5. IVR-опитуванням Клієнт-платник підтверджує списання грошових коштів з поточного рахунку (за допомогою платіжної картки Клієнта) і відправку переказу.

Здійснюється списання грошових коштів з поточного рахунку (за допомогою платіжної картки / без платіжної картки Клієнта) і відправлення переказу.

2.4.1.2.5.6. Після підтвердження Клієнт-платник має можливість доступу до інформації про переказ з можливістю її роздруківки.

2.4.1.2.6. Відправлення переказів через Контакт-центр

Відправлення переказу PrivatMoney здійснюватиметься шляхом списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта-платника (за допомогою платіжної картки Клієнта або без платіжної картки Клієнта).

2.4.1.2.6.1. Клієнт-платник дзвонить зі свого фінансового телефону на номер 3700.

2.4.1.2.6.2. Співробітник Банку здійснює верифікацію Клієнта-платника.

2.4.1.2.6.3. Клієнт-платник повідомляє співробітнику Банку останні 4 цифри номера платіжної картки або поточного рахунку без платіжної картки, відкриті у валюті переказу, з якої він бажає надати грошові кошти для відправки переказу. Клієнт-платник також повідомляє останні 4 цифри номера платіжної картки або поточного рахунку без платіжної картки у гривні, якщо бажає сплатити Клієнтську плату з платіжної картки або поточного рахунку, відкриті у гривні.

2.4.1.2.6.4 . Клієнт-платник повідомляє співробітнику Банку:

- Систему переказів;

- Країну призначення переказу;

- Суму переказу;

- Валюту переказу;

- Прізвище, Ім'я, (По батькові) отримувача;

- Мобільний телефон отримувача;

- Резидентність;

- Призначення платежу.

2.4.1.2.6.5. Клієнтові надається інформація про суму переказу, суму списання суми переказу, суму списання Клієнтської плати, ПІБ отримувача.

2.4.1.2.6.6 Клієнт на фінансовий телефон отримує IVR-дзвінок та підтверджує згоду на відправлення переказу OTP-паролем.

2.4.1.2.6.7. Співробітник Банку здійснює процедуру списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта (з використанням платіжної / без використання платіжної картки) та відправку переказу.

2.4.1.3. Отримання переказу PrivatMoney

2.4.1.3.1.Отримання переказу PrivatMoney може здійснюватися шляхом отримання готівкових грошових коштів або шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта-отримувача (за допомогою платіжної картки Клієнта або без платіжної картки Клієнта).

2.4.1.3.2. Після виконання переказу Банк надає Клієнту-отримувачу інформацію в порядку, встановленому п. 1.1.3.1.9.5. цього Договору.

2.4.1.3.3. Отримання переказу у відділенні Банку

Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію Клієнта-отримувача відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та внутрішніх положень Банка.

2.4.1.3.3.1. Пошук переказу.

Клієнт-отримувач повідомляє співробітнику Банку параметри переказу:

- Систему переказів;

- Номер переказу;

Виконується пошук переказу та перевірка наданої інформації, перевірка відповідності інформації про ПІБ отримувача, ідентифікованого Банком та інформації про ПІБ отримувача в системі переказів.

Якщо за вказаними даними переказ не буде знайдено і / або результат перевірки відповідності буде негативним, то співробітникові Банку виводиться відповідне повідомлення, що дані вказані невірно.

2.4.1.3.3.2. Отримання переказу.

Клієнт-отримувач повинен повідомити співробітнику Банку про обраний ним спосіб отримання грошових коштів за переказом:

- шляхом отримання готівки

або

- шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта-отримувача (за допомогою платіжної картки / без платіжної картки), відкритого у валюті переказу.

2.4.1.3.3.3. Одержання коштів за переказом шляхом отримання готівки:

Співробітник Банку проводить виплату переказу. Друкується касові документи, які передаються Клієнту для підпису. Один примірник документів надається Клієнту-отримувачу, інший залишається у Банку.

2.4.1.3.3.4. Одержання коштів за переказом шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта-отримувача (за допомогою платіжної картки / без платіжної картки), відкритого у валюті переказу:

Для вибору платіжної картки Клієнт-отримувач повідомляє співробітнику Банку останні 4 цифри номера платіжної картки /або поточного рахунку без платіжної картки, відкриті у валюті переказу, на поточний рахунок яких він бажає отримати грошові кошти за переказом.

Співробітником Банку проводиться виплата переказу та зарахування суми переказу на поточний рахунок Клієнта-отримувача (за допомогою платіжної картки /без платіжної картки).

Друкуються касові документи (у 2-х примірниках), які передаються Клієнту-отримувачу для підпису. Один примірник документів надається Клієнту, інший залишається у Банку.

2.4.1.3.4. Отримання переказу в терміналі самообслуговування

Отримання переказу PrivatMoney здійснюватиметься шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта-отримувача (за допомогою платіжної картки Клієнта або без платіжної картки Клієнта ).

2.4.1.3.4.1. Клієнт-отримувач автентифікується за своєю платіжною карткою (шляхом введення PIN- коду платіжної картки).

2.4.1.3.4.2 . Клієнт-отримувач на екрані:

- Вибирає систему переказів;

- Вибирає номер платіжної картки, на яку він бажає отримати кошти за переказом (вибирає зі списку своїх карт) або вибирає поточний рахунок (зі списку своїх поточних рахунків);

- Вводить номер переказу;

2.4.1.3.4.3. Здійснюється пошук переказу, перевірка наданої інформації та перевірка відповідності інформації про ПІБ отримувача, ідентифікованого Банком та інформації про ПІБ отримувача в системі переказів.

Якщо за вказаними даними переказ не буде знайдено і / або результат перевірки відповідності буде негативним, то на екран виводиться відповідне повідомлення , що дані вказані невірно.

2.4.1.3.4.4. Клієнтові-отримувачу надається інформація про суму переказу, суму зарахування, курс обміну (якщо валюта поточного рахунку для зарахування не співпадає з валютою переказу), номер платіжної картки/поточного рахунку, що вибрані Клієнтом-отримувачем для зарахування переказу і Клієнт-отримувач, у разі своєї згоди з наданою інформацією, підтверджує отримання переказу.

2.4.1.3.4.5. Після підтвердження Клієнту-отримувачу видається повідомлення про успішну виплату переказу і пропонується можливість друку чека про проведену операцію (за бажанням Клієнта-отримувача).

2.4.1.3.5. Отримання переказу в банкоматі

Отримання переказу PrivatMoney здійснюватиметься шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта-отримувача (за допомогою платіжної картки Клієнта або без платіжної картки Клієнта).

2.4.1.3.5.1. Клієнт-отримувач автентифікується за своєю платіжною карткою (шляхом введення PIN- коду платіжної картки).

2.4.1.3.5.2. Клієнт-отримувач на екрані:

- Вибирає вид операції (отримати переказ);

- Вибирає систему переказів;

- Вводить номер переказу;

2.4.1.3.5.3. Здійснюється пошук переказу, перевірка наданої інформації та перевірка відповідності інформації про ПІБ отримувача, ідентифікованого Банком та інформації про ПІБ отримувача в системі переказів.

Якщо за вказаними даними переказ не буде знайдено і / або результат перевірки відповідності буде негативним, то на екран виводиться відповідне повідомлення, що дані вказані невірно.

2.4.1.3.5.4. Клієнтові-отримувачу надається інформація про суму переказу, суму зарахування, курс обміну (якщо валюта платіжної картки або поточного рахунку для зарахування не співпадає з валютою переказу), номер платіжної картки/поточного рахунку, що вибрані Клієнтом-отримувачем для зарахування переказу, і Клієнт, у разі своєї згоди з наданою інформацією, підтверджує отримання переказу.

2.4.1.3.5.5. Після підтвердження проводиться автоматичне зарахування коштів на поточний рахунок (з платіжною карткою/без платіжної картки Приватбанку), який обрав Клієнт-отримувач для отримання переказу. Видається повідомлення про успішну виплату переказу і пропонується можливість друку чека про проведену операцію.

2.4.1.3.6. Отримання переказу через Систему «Приват24» (всі операції виконуються Клієнтом безпосередньо в цій Системі).

Отримання переказу PrivatMoney здійснюватиметься шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта-отримувача (за допомогою платіжної картки Клієнта або без платіжної картки Клієнта).

2.4.1.3.6.1. Автентифікація Клієнта-отримувача по телефону.

Клієнт-отримувач автентифікується по своєму мобільному телефону.

2.4.1.3.6.2. Клієнт-отримувач:

- Вибирає тип операції (отримати переказ);

- Вибирає систему переказів (з доступних систем переказів);

- Вводить номер переказу;

2.4.1.3.6.3. Клієнт-отримувач зі списку своїх платіжних карток вибирає картку або поточний рахунок без платіжної картки Приватбанку, електронного платіжного засобу, за допомогою яких буде проводитися зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта-отримувача.

2.4.1.3.6.4. Клієнтові-отримувачу надається інформація про суму переказу, суму зарахування коштів за переказом, курс обміну (якщо валюта переказу не співпадає з валютою платіжної картки або поточного рахунку).

2.4.1.3.6.5. Клієнт-отримувач запускає процедуру отримання переказу, яка містить пошук переказу, перевірку наданої інформації та перевірку відповідності інформації про ПІБ отримувача, ідентифікованого Банком та інформації про ПІБ отримувача в системі переказів.

Якщо за вказаними даними переказ не знайдено і / або результат перевірки відповідності негативний, то Клієнт-отримувач отримує повідомлення, що дані вказані невірно.

Якщо за вказаними даними переказ знайдено і результат перевірки відповідності позитивний, то Клієнт-отримувач отримує повідомлення, що переказ отримано і проводиться автоматичне зарахування грошових коштів за переказом на поточний рахунок (за допомогою платіжної картки / без платіжної картки) та надається інформація щодо переказу з можливістю її друку.

2.4.1.3.6.6. В разі здійснення операції у дистанційних каналах обслуговування Банк інформує Клієнта-отримувача про відмову шляхом інформаційного повідомлення у відповідному інтерфейсі або ж за допомогою засобів, узгоджених Сторонами умовами надання відповідної послуги Банку, що міститься у відповідному підрозділі цього Договору.

2.4.1.3.7 Отримання переказу через Контакт-центр

Отримання переказу PrivatMoney здійснюватиметься шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта-отримувача (за допомогою платіжної картки / без платіжної картки).

2.4.1.3.7.1 Клієнт-отримувач дзвонить зі свого фінансового телефону на номер 3700.

2.4.1.3.7.2. Співробітник Банку здійснює верифікацію Клієнта-отримувача.

2.4.1.3.7.3. Клієнт-отримувач повідомляє співробітнику Банку:

- Систему переказів;

- Номер переказу;

2.4.1.3.7.4. Здійснюється пошук переказу, перевірка наданої інформації, перевірка відповідності інформації про ПІБ отримувача, ідентифікованого Банком та інформації про ПІБ отримувача в системі переказів.

Якщо за вказаними даними переказ не знайдений і / або результат перевірки відповідності негативний, то співробітник Банку отримує повідомлення, що дані вказані невірно.

2.4.1.3.7.5. Для вибору платіжної картки, на яку необхідно зарахувати переказ, Клієнт-отримувач повідомляє співробітнику Банку останні 4 цифри номера платіжної картки або поточного рахунку, на поточний рахунок яких він бажає отримати грошові кошти за переказом.

2.4.1.3.7.6. Співробітник Банку повідомляє Клієнту-отримувачу інформацію про суму переказу, суму зарахування, курс обміну (якщо валюта платіжної карти/поточного рахунку не співпадає з валютою переказу), платіжну карту/рахунок, вибрані Клієнтом для зарахування переказу, і Клієнт підтверджує згоду на отримання переказу.

2.4.1.3.7.7. Співробітник Банку виконує процедуру отримання переказу і здійснюється автоматичне зарахування грошових коштів за переказом на поточний рахунок (з платіжною карткою / без платіжної картки).

2.4.1.3.8. Повернення (відкликання) переказу

2.4.1.3.8.1. Повернення (відкликання) переказу здійснюється :

-за ініціативою Клієнта-платника; 

- автоматично PrivatMoney.

Умови, за яких переказ не може бути відкликаним (повернутим), момент безвідкличності:

 - переказ вже отримано (зараховано на поточний рахунок Клієнта-отримувача або виплачено готівкою);

 - сплив 30 денний строк від дати ініціювання переказу.

2.4.1.3.8.2. Переказ, який не отримано Клієнтом-отримувачем протягом 30 календарних днів, на 31 календарний день з дати відправлення переказу, повертається Клієнту-платнику. 

2.4.1.3.8.3. Відкликання переказу може бути ініційовано Клієнтом-платником у відділені Банку (Чат-онлайн у відділення Банку) , через архів переказів у Системі «Приват24»або або звернувшись на номер 3700. Клієнт-платник через обраний канал має можливість отримати електронну форму заяви на відкликання (повернення) переказу для заповнення та подання. 

2.4.1.3.8.4. Електронна форма заяви підлягає підписанню простим електронним підписом.

2.4.1.3.8.5. Повернення коштів Клієнта-платника може здійснюватися у відділені Банку шляхом видачі готівки або шляхом зарахування на його поточний рахунок, з якого був ініційований переказ у валюті переказу. Клієнтська плата за відправлення переказу - у гривні.

2.4.1.3.8.6. В разі повернення коштів Клієнту-платнику, Банк зобов'язується  повідомити про це Клієнта в Системі “Приват24”.

2.4.1.3.9. Коригування переказу

2.4.1.3.9.1.Клієнт-платник може відкоригувати ПІБ отримувача у відправленому ним переказі, якщо цей переказ ще не отримано шляхом подачі заяви в електронній формі.

2.4.1.3.9.2. Електронна форма заяви підлягає підписанню простим електронним підписом.

 

Тарифи