2.2.2. Види вкладів

2.2.2.1. Вклад «Стандарт».

Клієнт має право при оформленні вкладу обрати варіант розiрвання: з можливістю закрити вклад достроково або без дострокового закриття вкладу (строковий).

Виплата процентів: щомісячно.

Можливість поповнення: Клієнт має право збільшувати розмір коштів на вкладі.

Можливість автоматичного продовження: так.

Умови дострокового розірвання: за неповний строк вкладу проценти нараховуються за ставкою «До запитання». Якщо Клієнт вже отримав проценти, нараховані за повною ставкою, то зайво виплачені проценти віднімаються з суми вкладу.

Зняття частки вкладу: не передбачено без розірвання вкладу

Оскільки вклад "Стандарт” (строковий) не можна розірвати на першу вимогу Клієнта, Банк може запропонувати за цими вкладами більш вигідну ставку, ніж по вкладу “Стандарт” з можливістю дострокового повернення.

Загальні положення визначені в розділі “2.2.1. Загальні положення”.

Особливості розміщення строкових вкладів в іноземній валюті

При розміщенні строкового вкладу в іноземній валюті  у визначеному законодавством розмірі Банк має право на підставі Заяви Клієнта (далі – Заява)  продати Клієнту безготівкові кошти в іноземній валюті у відділенні Банку або у дистанційних каналах Банку, в яких доступний такий сервіс.

При цьому списання коштів з платіжної картки Клієнта буде здійснено за комерційним  курсом Банку для продажу валюти для карток на момент валютування. Курс валют  для карток оприлюднюється на сайті Банку.

Банк повертає Заяву без виконання у випадку, якщо на момент фактичного здійснення валютообмінної операції сума гривні до списання для купівлі іноземної валюти  перевищить встановлений законодавством максимальний розмір для таких операцій, а також в інших визначених законодавством випадках.

Клієнт доручає Банку утримати комісійну винагороду за здійснення валютної операції шляхом її утримання із платіжної картки Клієнта, зазначеної у Заяві як платіжна картка для списання коштів для купівлі іноземної валюти, у розмірі, встановленому Тарифами Банку на момент здійснення операції.

Банк інформує Клієнта про здійснену операцію в дистанційних каналах Банку.

Заява приймається до виконання Банком негайно та не може бути відкликана Клієнтом після її підписання та надання Банку.

Інші умови здійснення купівлі іноземної валюти узгоджуються в Заяві.

2.2.2.2. Вклад «Джуніор»

Вклад відкривається Вкладником на своє ім'я. Договором передбачений автоматичний перехід повноважень та права власності за вкладом на Одержувача (дитину), в обрану Вкладником дату пiсля досягнення Одержувачем віку 18 років. Дата переходу повноважень встановлюється при оформленнi вкладу i в подальшому не змінюється.

До передачі прав власності Одержувачу:

- Вкладник повністю розпоряджається вкладом та може здійснювати будь-які операції за вкладом;

- Одержувач не має прав на здійснення операцій за Договором.

Після передачі прав власності Одержувачу:

- Одержувач повністю розпоряджається вкладом та може здійснювати будь-які операції за вкладом;

- Вкладник не має прав на здійснення операцій за Договором;

- раніше оформлені Вкладником довіреності, заповідальні розпорядження та встановлені регулярні поповнення відміняються.

Виплата процентів: в кінці кожного строку вкладу проценти автоматично додаються до основної суми вкладу (капіталізуються)  При розірванні вкладу Клієнту повертається сума вкладу та виплачуються проценти.

Можливість поповнення: Вкладник має право збільшувати розмір коштів на вкладі.

Можливість автоматичного продовження: так.

Умови дострокового розірвання: 

- при розірванні Вкладником за неповний строк вкладу проценти нараховуються за ставкою «до запитання». Якщо Клієнт вже отримав проценти, нараховані за повною ставкою, то зайво виплачені проценти віднімаються з суми вкладу.

- при розірванні Одержувачем (після переходу права власності на вклад) проценти нараховуються за фактичний строк вкладу за діючою процентною ставкою Договору.

Зняття частини вкладу: не передбачено без розірвання вкладу.

Загальні положення визначені в розділі “2.2.1. Загальні положення”.

2.2.2.3. Приват–вклад.

Можливість поповнення / зняття коштів: Вільне поповнення та зняття коштів в межах всієї суми яка є на рахунку без розірвання вкладу. Зняття та поповнення коштів можливі починаючи з наступного дня після дати старту вкладу.

Виплата процентів: Щомісячно, капіталізація неможлива.

Якщо за вкладом не було обрано картку для зарахування процентів, то вони залишаються на вкладі і доступні до виплати.

Можливість автоматичного продовження: Так.

Умови дострокового розірвання: Проценти виплачуються за фактичний строк користування вкладом за діючою ставкою Договору.

Загальні положення визначені в розділі “2.2.1. Загальні положення”.

2.2.2.4. Вклад «Капітал»

Кошти на валютний вклад «Капітал»  вносяться  з власного поточного рахунку  (платіжної картки), відкритого  у національній валюті, грошової суми на вкладний рахунок у валюті Долар США з конвертацією за  офіційним курсом НБУ на дату розміщення вкладу.

По закінченні строку вкладу виплата вкладу та нарахованих процентів проводиться  у гривні на поточний рахунок (платіжну картку) Клієнта, відкритий в національній валюті, з якого оформлений вклад, з конвертацією за курсом НБУ на дату повернення вкладу.

Вид вкладу: строковий, без права дострокового повернення.

Періодичність виплати процентів: щомісячно, шляхом зарахування  на вкладний рахунок  до суми вкладу. 

Продовження строку вкладу: не передбачено

Внесення коштів на вклад із кількох рахунків: не передбачено